Archidiecezja Łódzka
Papież pożegnał się z Izraelem i chrześcijanami w Ziemi Świętej
21:32 | 26.05.2014 | Wyświetleń: 262
Papież pożegnał się z Izraelem i chrześcijanami w Ziemi Świętej

Dwa końcowe punkty przewidziane przez program papieskiej wizyty skierowane były ponownie ku niewielkiej wspólnocie katolickiej w ojczyźnie Jezusa. Były to spotkanie z duchowieństwem, osobami zakonnymi i seminarzystami oraz Eucharystia koncelebrowana z katolickimi ordynariuszami Ziemi Świętej. Pierwsze z tych wydarzeń zorganizowano w kościele Getsemani, gdzie u stóp ołtarza znajduje się skała, przy której zgodnie z tradycją Jezus modlił się przed swoją męką. Przybyło tam ok. 400 osób, którym Ojciec Święty zadał znamienne dla tego miejsca pytanie: „Kim jestem wobec mego cierpiącego Pana?”

Wizyta w kościele Getsemani była dla Franciszka okazją do odwiedzenia kolejnego miejsca pielgrzymek – Ogrodu Oliwnego. Stamtąd udał się do Wieczernika na Eucharystię, którą sprawował wraz z katolickimi ordynariuszami Ziemi Świętej.

Wieczernik to budowla powstała na gruzach dawniejszych świątyń, które wznoszono na miejscu pierwotnego pomieszczenia, gdzie zgodnie z tradycją Jezus spożył Ostatnią Wieczerzę i gdzie pierwotny Kościół doświadczył zesłania Ducha Świętego. Obecny gotycki kształt Wieczernik uzyskał w XIV w. dzięki franciszkanom. Sam obiekt jest obecnie własnością państwa izraelskiego, jednak traktowanie go jako chrześcijańskiego miejsca kultu napotyka na trudności. Sala na górze, czyli właściwy Wieczernik, był przez pewien czas meczetem i pretensje zgłaszają doń muzułmanie. Natomiast dolną część budowli niektórzy ortodoksyjni żydzi traktują jako domniemane miejsce pochówku króla Dawida i cel pielgrzymek. Stąd protesty radykalnych środowisk żydowskich na pogłoskę jakoby rząd izraelski chciał przekazać Wieczernik katolikom. Problem ten dał o sobie znać już podczas pielgrzymki Jana Pawła II w 2000 r. i dzisiejsza Msza również była wyjątkiem.

Wraz z Franciszkiem liturgię celebrowali zwierzchnicy miejscowych wspólnot katolickich różnych obrządków oraz franciszkanie z Kustodii Ziemi Świętej. Był to ostatni istotny punkt jego pielgrzymki.

Po przelocie śmigłowcem z Jerozolimy do Tel Avivu i oficjalnym pożegnaniu z izraelskimi władzami na lotnisku Ben Guriona wyruszył w drogę powrotną do Rzymu.

radiovaticana.org