Archidiecezja Łódzka
Komunikat Kurii w sprawie ukarania księdza Jacka Stasiaka
12:30 | 19.08.2013 | Wyświetleń: 407
Komunikat Kurii w sprawie ukarania księdza Jacka Stasiaka

Kuria Metropolitalna Łódzka podaje do wiadomości, że ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita łódzki, dnia 18 sierpnia 2013 roku, zgodnie z przepisem Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan. 1371, 2º), nałożył na księdza Jacka Stasiaka karę suspensy. Oznacza to, że ksiądz Jacek Stasiak od 18 sierpnia br. nie może sprawować żadnych czynności kapłańskich.

Tutaj publikowany jest tekst Dekretu z dnia 9 sierpnia 2013 r. (Abp-411-1474/13).

Arcybiskup Metropolita Łódzki podjął tę decyzję kierując się troską o jedność Kościoła oraz o prawdę i wiarygodność przekazywanej w nim Ewangelii.
Decyzja została podjęta w wyniku niewywiązaniu się przez księdza Jacka Stasiaka ze złożonych deklaracji podporządkowania się punktowi 2. Nakazu karnego z dnia 10 czerwca br. (Abp-411-1009/13) str. 1 str. 2oraz po zignorowaniu przez niego kanonicznych upomnień z dnia 17 i 24 czerwca br.(abp-411—1223/13 i abp-411-1310/13).

Nałożona kara kanoniczna ma zmobilizować księdza Jacka Stasiaka do życia zgodnego z normami Kościoła, do czego zobowiązał się w dniu święceń diakonatu i prezbiteratu, i naprawić publiczne zgorszenie.
Pasterz Archidiecezji Łódzkiej publikuje wszystkie decyzje podjęte wobec księdza Jacka Stasiaka w trosce o dobro duchowe wiernych Archidiecezji.
Ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita łódzki, prosi wiernych Archidiecezji Łódzkiej o nieustanną modlitwę za przyczyną Maryi – Matki Kościoła w intencji świętości kapłanów, o jedność i zgodę w Kościele oraz o wierność Kościołowi wszystkich duszpasterzy i wiernych świeckich.

Ks. Zbigniew Tracz
Kanclerz Kurii Metropolitalnej Łódzkiej