Archidiecezja Łódzka
Abp Jędraszewski otrzymał paliusz
14:17 | 29.06.2013 | Wyświetleń: 682

Abp Marek Jędraszewski otrzymał 29 czerwca paliusz z rąk papieża Franciszka. Poza metropolitą łódzkim symbole władzy metropolitalnej otrzymało też 33 innych arcybiskupów metropolitów, w tym abp Józef Kupny z Wrocławia. Uroczystość odbyła się w bazylice św. Piotra w Rzymie.

Nad ranem abp Marek Jędraszewski miał okazję do długiej, samotnej modlitwy w miejscu, w którym przechowywane były przez ostatnią dobę paliusze – przy grobie św. Piotra. Później, na kilkanaście minut przed liturgią, papież Franciszek podszedł do nowych metropolitów i z każdym przez chwilę rozmawiał. W rozmowie z abpem Jędraszewskim, poświęconej przede wszystkim Kościołowi, który jest w Łodzi, uczestniczył też ks. Konrad Krajewski, ceremoniarz papieski.
Sama uroczystość rozpoczęła się od śpiewu antyfony „Ty jesteś Piotr, czyli Skała”. Później diakoni przynieśli paliusze, a kardynał protodiakon Jean-Louis Tauran przedstawił Ojcu Świętemu nowych metropolitów. Jeden z nich, François Xavier Lê Văn Hông, arcybiskup Huê w Wietnamie, nie mógł z poważnych przyczyn przybyć do Rzymu, ale poprosił o przekazanie paliusza w terminie późniejszym. Wśród 34 arcybiskupów trzech przybyło z Argentyny, Włoch, Indii, Brazylii, Meksyku i USA, a po dwóch z Portugalii, Boliwii i Polski.
Metropolici złożyli przysięgę wierności i posłuszeństwa, po czym papież Franciszek pobłogosławił paliusze i nałożył każdy z nich. Na końcu obrzędu sekretarz Kongregacji ds. Biskupów, abp Lorenzo Baldisseri otrzymał, który przekaże arcybiskupowi Huê w Wietnamie.
Później rozpoczęła się msza święta. Pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich wierni usłyszeli po angielsku, drugie, z drugiego listu do Tymoteusza – po hiszpańsku, a Ewangelię – po łacinie.
Papież Franciszek przypomniał w homilii trzy wymiary zaangażowania Następcy Świętego Piotra – umacnianie w wierze, miłości i jedności. Według Ojca Świętego posługa Piotra jest ugruntowana w wyznaniu wiary w Jezusa, Syna Boga żywego, możliwym dzięki łasce danej z Wysoka. Nie może on zatem myśleć na sposób światowy, aby „nie stać się kamieniem upadku”. „Wiara w Chrystusa jest światłem naszego życia chrześcijańskiego i posługi w Kościele!” – podkreślił papież Franciszek.

{{audio:phpyEk2EW.mp3:Homilia%20papieża%20Franciszka}}

Przypominając słowa św. Pawła „Stoczyłem piękną walkę, bieg ukończyłem, wiary nie straciłem”, Ojciec Święty zwrócił uwagę, że ową walką jest męczeństwo. „To właśnie osobiste narażanie się, spalanie się dla Ewangelii, stawanie się wszystkim dla wszystkich, nie oszczędzając siebie, uczyniło go wiarygodnym i budowało Kościół. Biskup Rzymu jest powołany do życia i umacniania w tej miłości wobec Chrystusa i wobec wszystkich, bez wyjątku, ograniczeń i przeszkód. Nie tylko Biskup Rzymu, ale wy wszyscy nowi arcybiskupi i biskupi, macie to samo zadanie – spalać się dla Ewangelii, stawać się wszystkim dla wszystkich. Zadanie, by nie szczędzić sił, wychodzić z własnych ograniczeń w służbie Świętego Wiernego Ludu Bożego” – mówił papież Franciszek.
Ojciec Święty zauważył, że paliusz zobowiązuje każdego metropolitę do bycia narzędziem komunii. „Apostołowie Piotr i Paweł powierzają każdemu z biskupów zadanie wyznawania Pana, dając się pouczyć Bogu; spalanie się dla miłości Chrystusa i Jego Ewangelii; bycie sługami jedności” – podkreślał papież. „Musimy iść tą drogą synodalności, wzrastać w harmonii z posługą prymatu – przypominał Ojciec Święty.
Papież Franciszek zwrócił też uwagę na ekumeniczny charakter uroczystości. Podziękował za obecność delegacji Patriarchatu Konstantynopolitańskiego, pod przewodnictwem metropolity Ioannisa. Wyraził wdzięczność patriarsze Bartłomiejowi I za ten gest. Pozdrowił ambasadorów i przedstawicieli władz cywilnych. Gorąco podziękował chórowi lipskiego kościoła św. Tomasza (Thomaskirche), najstarszego chóru chłopięcego w Niemczech.

Po homilii wierni pozostali w milczeniu, na chwilę osobistej refleksji. Następnie wyznali swą wiarę. W modlitwie wiernych modlono się po portugalsku w intencji Kościoła i jego misji ewangelizacyjnej, w hindi – za papieża, aby wspierany był w swej posłudze, po polsku: „Niech nasze narody, doświadczone przez obecny kryzys gospodarczy, nie ulegają pokusie zniechęcenia, lecz śmiało podejmują drogę etycznej i duchowej odnowy”. Po chińsku – o pokój na świecie i odpowiedzialne korzystanie z dóbr naturalnych a po francusku – w intencji nowych arcybiskupów-metropolitów, by byli wiernymi świadkami wiary.
Podczas przekazywania znaku pokoju do papieża podszedł przedstawiciel Ekumenicznego Patriarchatu Konstantynopola, metropolita Pergamonu Ioannis (Ziziulas). Ojciec Święty udzielił Komunii św. diakonom, natomiast kapłani – zgromadzonym w bazylice wiernym.
Po Komunii św., miała miejsce dłuższa chwila modlitwy w ciszy, zaś Msza św. zakończyła się śpiewem „Oremus pro Pontifice” – „Módlmy się za Papieża”. Przed opuszczeniem bazyliki watykańskiej papież podszedł do chóru kościoła św. Tomasza i podziękował młodym artystom. Później, wraz z delegacją Patriarchatu Konstantynopola, pomodlił się dłuższą chwilę przy grobie św. Piotra.
Po liturgii każdy z metropolitów wydawał obiad dla zaproszonych gości. Abp Jędraszewski zaprosił 90 osób – członków rodziny, przedstawicieli duchowieństwa i laikatu, w tym uczelni wyższych, władz samorządowych i państwowych oraz delegacji pielgrzymek z archidiecezji łódzkiej uczestniczących w uroczystości.