Archidiecezja Łódzka
Dzień Islamu w Polsce; inicjatywa pionierska w skali świata
12:00 | 25.01.2008 | Wyświetleń: 253
Dzień Islamu w Polsce; inicjatywa pionierska w skali świata

Przełomowe znaczenie dla dialogu chrześcijan z wyznawcami religii niechrześcijańskich miał Sobór Watykański II, podczas którego podkreślano, że chrześcijanie i muzułmanie wierzą w Boga jedynego. Hasło tegorocznego Dnia Islamu zwraca uwagę na jeszcze inny punkt wspólny obu religii – pragnienie pokoju. Ustanowienie przez Kościół w Polsce Dnia Islamu jest inicjatywą pionierską w skali świata.

Modlitwy w intencji pokoju z wyznawcami islamu w świątyniach katolickich w Polsce były prowadzone od wielu lat przez Fundację Dzieło Odbudowy Miłości, D.O.M. W grudniu 1994 r. w kościele św. Aleksandra w Warszawie Mszę św. w intencji Pokoju na Świecie, w obecności muzułmanów odprawił nieżyjący już bp Władysław Miziołek. W styczniu 1997 r., podczas „Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan” Fundacja D.O.M. zorganizowała w kościele św. Anny w Warszawie „Dzień modlitwy o pokój na świecie” z udziałem muzułmanów. Odtąd, co roku 26 stycznia, dzień po zakończeniu „Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan”, w jednym z kościołów katolickich stolicy prowadzone są modlitwy w intencji pokoju i współpracy z wyznawcami islamu.

Inicjatorem upowszechnienia Dnia jest powstała w czerwcu 1997 r. Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów, zaś decydentem Konferencja Episkopatu Polski. 21 października 2000 roku Konferencja Episkopatu Polski, jako pierwsza na świecie przyjęła do swojego kalendarium dzień 26 stycznia 2001 r., jako dzień modlitw poświęcony islamowi. „Jest godne uwagi, że to Kościół katolicki w Polsce, jako jedyny na świecie wprowadził Dzień Islamu do swojego kalendarium” – podkreślają przedstawiciele Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów w ubiegłorocznym oświadczeniu na 26 stycznia.

Pierwszy Dzień Islamu w Kościele katolickim odbył się w kościele pod wezwaniem św. Marcina w Warszawie. Mszę św. w intencji pokoju i poszanowania życia ludzkiego odprawił wówczas bp Tadeusz Pikus, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. dialogu katolików i muzułmanów, członek Zarządu Głównego Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Zgodnie z wolą Episkopatu, Dzień Islamu wszedł odtąd na stałe do kalendarza obchodów kościelnych w naszym kraju.