Archidiecezja Łódzka
Benedykt XVI na „Anioł Pański”: Bóg jest bliski i pełen miłosierdzia
10:57 | 28.01.2008 | Wyświetleń: 243
Benedykt XVI na „Anioł Pański”: Bóg jest bliski i pełen miłosierdzia

„Jezus pragnie ukazać oblicze prawdziwego Boga, Boga bliskiego, pełnego miłosierdzia dla każdej istoty ludzkiej” – powiedział Benedykt XVI w rozważaniu poprzedzającym modlitwę „Anioł Pański”.

Oprócz Ojca Świętego, z okna papieskiej biblioteki przemawiała także dziewczynka z Akcji Katolickiej diecezji rzymskiej. Na zakończenie spotkania Benedykt XVI z dwójką dzieci wypuścił białe gołębie – symbol pokoju.

Ewangelia, czyli „dobra nowina”, którą głosił Jezus, zawiera się w słowach: „Królestwo Boże jest bliskie” – mówił papież. Wyjaśnił, że to sformułowanie „nie wskazuje oczywiście na królestwo ziemskie, ograniczone w przestrzeni i w czasie, lecz zapowiada, że to Bóg króluje, to Bóg jest Panem i Jego panowanie jest obecne, aktualne, urzeczywistnia się. Nowością orędzia Chrystusa jest więc to, że Bóg w Nim stał się bliski, króluje już pośród nas, jak pokazują cuda i uzdrowienia, jakie czyni”.

Benedykt XVI wskazał, że „Bóg króluje na świecie poprzez swego Syna, który stał się człowiekiem, i z mocą Ducha Świętego”. „Gdzie dociera Jezus, Duch stworzyciel przynosi życie, a ludzie uzdrowieni są na ciele i na duszy. Panowanie Boga objawia się zatem w integralnym uzdrowieniu człowieka. W ten sposób Jezus pragnie ukazać oblicze prawdziwego Boga, Boga bliskiego, pełnego miłosierdzia dla każdej istoty ludzkiej; Boga, który obdarza nas życiem w obfitości, swoim własnym życiem. Królestwo Boże jest zatem życiem, które pokonuje śmierć, światłością prawdy, która rozprasza ciemności ignorancji i kłamstwa” – podkreślił Ojciec Święty.

Po odmówieniu modlitwy „Anioł Pański” i błogosławieństwie, papież wycofał się z okna swej biblioteki, a jego miejsce zajęła dziewczynka z rzymskiej Akcji Katolickiej, której członkowie uczestniczyli w marszu pokoju na ulicach Wiecznego Miasta. „Pragniemy kroczyć za Jezusem” – zadeklarowała dziewczynka. „Ojcze Święty, uczymy się od Ciebie, co to znaczy być prawdziwymi budowniczymi pokoju w dzisiejszym świecie” – dodała. Poinformowała, że dzieci z Akcji Katolickiej diecezji rzymskiej zaangażowały się w budowę dwóch szkół w afrykańskich krajach: Malawi i Sierra Leone. „Ojcze Święty, dzieci Rzymu bardzo Cię kochają” – zakończyła dziewczynka, którą papież następnie ucałował. „Razem pomagamy dzieciom w Trzecim Świecie” – powiedział papież.

Po powrocie do okna biblioteki, Benedykt XVI otoczony przez dwójkę dzieci z Akcji Katolickiej, dziewczynkę i chłopca, pozdrowił zgromadzonych na placu św. Piotra pielgrzymów po francusku, angielsku, niemiecku, hiszpańsku, słoweńsku, polsku i włosku.

Po polsku powiedział: „Serdecznie pozdrawiam Polaków. Dziś w sposób szczególny jednoczę się w modlitwie z opłakującymi śmierć lotników, którzy zginęli w katastrofie samolotowej. Niech Pan przyjmie ich do swojej chwały. Wam tu obecnym i wszystkim Polakom z serca błogosławię”.

Następnie razem z dziećmi papież wypuścił dwa białe gołębie – symbol pokoju. „Dobrze poszło, bo czasem gołębie wracają do okna” – powiedział Ojciec Święty do towarzyszących mu dzieci.