Archidiecezja Łódzka
Słowo Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego w sprawie budowy Domu Samotnej Matki
23:35 | 21.12.2007 | Wyświetleń: 315
Słowo Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego w sprawie budowy Domu Samotnej Matki

Drodzy Archidiecezjanie W poniedziałek, w gronie najbliższych, zasiądziemy w naszych domach do wigilijnego stołu. Zgodnie z tradycją rozpoczniemy w ten sposób uroczyste świętowanie, upamiętniające przyjście na świat Jezusa Chrystusa. Tego wieczoru, w rodzinnej atmosferze będziemy sobie składać życzenia i dzielić się opłatkiem.

Odczytana wtedy Ewangelia przypomni nam wielkość i niepowtarzalność Nocy Betlejemskiej oraz fakt, że nie wszyscy przyjęli Jezusa (por. J 1,10). Podobna sytuacja ma miejsce również dziś. Liczne kobiety oczekujące narodzin dziecka doznają bolesnej obojętności, także ze strony swoich najbliższych. Pozbawione są domu, podstawowych warunków egzystencji i jakiejkolwiek pomocy. Takim kobietom w naszej archidiecezji spieszy z pomocą Dom Samotnej Matki.
Dom mieści się przy ul. Nowe Sady 17 w budynku użyczonym przez Miasto Łódź. Od 1992 roku do dziś mieszkało w nim łącznie ponad 830 matek z dziećmi. Pracujące tam Siostry Antonianki oraz osoby świeckie pełnią ofiarną posługę wobec kobiet, które oczekują narodzin dziecka i matek z niemowlętami.
W Domu Samotnej Matki podopieczne przygotowują się pod fachową opieką do porodu i do odpowiedzialnego pełnienia funkcji rodzicielskiej. Mają zapewnioną opiekę medyczną, psychologiczną i prawną. Otoczone są opieką duchową. Przygotowują się również do podjęcia samodzielnego życia i wychowywania dziecka po opuszczeniu Domu.
Dziś pragnę podzielić się z moimi Archidiecezjanami troską wyjątkowej wagi. Oto budynek Domu Samotnej Matki jest w bardzo złym stanie technicznym i wymaga kapitalnego remontu. Obliczono jednak, że koszt remontu budynku byłby porównywalny ze wzniesieniem nowej zupełnie siedziby. Według wstępnych ustaleń nowy ośrodek powstanie w ogrodzie Centrum Służby Rodzinie w Łodzi, przy ul. Broniewskiego 1a. Usytuowanie Domu będzie bardziej korzystne, ponieważ pozwoli jego podopiecznym zrealizować ofertę pomocową, proponowaną przez Centrum Służby Rodzinie.
W związku z tym zwracam się do moich Archidiecezjan z gorącą prośbą o duchowe i materialne wsparcie tego wielkiego dzieła, a także o dalszą troskę wobec życia i konsekwentne przyjmowanie go w imię Chrystusa. Jednakże, aby móc skutecznie służyć życiu, niezbędne jest zaangażowanie się w tę inicjatywę wszystkich, którym leży na sercu szczęśliwa przyszłość samych matek i ich dzieci. Pierwsze kroki w tym kierunku już poczyniono: Rada Miejska w Łodzi przekazała teren pod budowę Domu i rozpoczęto pozyskiwanie środków finansowych na ten ważny cel. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób spieszą z pomocą we wznoszeniu nowej siedziby Domu Samotnej Matki, już teraz wyrażam serdeczne podziękowanie. Celowi temu służy także, powołana niedawno Fundacja Służby Rodzinie – „Nadzieja”. Nadano jej status organizacji pożytku publicznego i w związku z tym na jej konto będzie można przekazać na budowę nowego Domu Samotnej Matki jeden procent podatku, gdy będziemy się rozliczać po pierwszym stycznia z urzędem skarbowym.
Mając na uwadze przedłożony projekt, księża podczas tegorocznej wizyty duszpasterskiej pozostawiać będą w każdym domu specjalnie przygotowany obrazek kolędowy. Będzie zawierał podstawowe informacje o budowie nowego Domu Samotnej Matki oraz na temat sposobu wpisania w zeznaniu podatkowym decyzji o przekazaniu na ten cel jednego procentu ze swojego podatku. Wystarczy wpisać do formularza PIT pełną nazwę Fundacji: Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja” oraz numer Krajowego Rejestru Sądowego umieszczony na wspomnianym obrazku, a urząd skarbowy przekaże ten jeden procent na konto naszej Fundacji.
W Kaliszu, w 1997 r. Papież Jan Paweł II wezwał Polaków do dawania świadectwa miłości życia i do hojnego dzielenia się tym świadectwem. Podkreślił wtedy, że dla budowania „kultury życia” ważne jest „tworzenie dzieł i wzorców kulturowych, które będą podkreślały wielkość i godność ludzkiego życia”. Można zatem powiedzieć, że podejmując dzieło budowy Domu Samotnej Matki wychodzimy naprzeciw wezwaniu sługi Bożego Jana Pawła II, a tym samym wypełniamy jego duchowy testament. Okoliczność ta powinna jeszcze bardziej zespolić nasze wysiłki i zmobilizować wszystkich do zrealizowania tak ambitnego projektu.
Gorąco zachęcam moich drogich Archidiecezjan, aby zechcieli się włączyć w dzieło budowy Domu, w którym zamieszkają młode samotne matki ze swoimi dziećmi. Niech wiedzą, że spiesząc z pomocą, będą mieć liczący się udział w budowaniu cywilizacji życia, od której zależy przyszłość Polski i świata. Przypomnę, że uczestniczyć możemy w tym dziele, wspierając także Fundusz Obrony Życia, na który tradycyjnie już przeznaczona jest taca, zbierana podczas Pasterki.
Bardzo serdecznie zachęcam wszystkich do podjęcia wspólnej troski o nowy Dom Samotnej Matki w Łodzi. Już dziś wyrażam wdzięczność za każdy przejaw solidarności z tym dziełem – w modlitwie i w ofiarach pieniężnych.
Szczodrym dobroczyńcom z serca błogosławię.