Archidiecezja Łódzka
Rekonstrukcja kapliczek i przydrożnych krzyży
10:05 | 05.09.2007 | Wyświetleń: 537
Rekonstrukcja kapliczek i przydrożnych krzyży

10 kapliczek i przydrożnych krzyży udało się zrekonstruować lub postawić na nowo w Nadpilicznym Parku Krajobrazowym. Był to już drugi etap akcji „Pejzaż Wszystkich Świętych”. Podczas poprzedniego dawną świetność ludowi twórcy przywrócili 12 kapliczkom.

Tegoroczna akcja prowadzona była w środkowej i południowej części Nadpilicza. „Podobnie jak w roku ubiegłym przygotowanie projektów związane było z badaniami etnograficznymi, kwerendą terenową, wywiadami z mieszkańcami okolicznych wsi i miejscowości. Ważna była także współpraca z pracownikami Lasów Państwowych, władzami samorządowymi, a także z księżmi i parafiami” – podkreśla Andrzej Białkowski z Ośrodka Regionalnego ŁDK.

Do udziału w rekonstrukcjach zaproszeni zostali ludowi twórcy. Autorami dzieł są Andrzej Wojtczak z Kutna, Zbigniew Fabijański z Białynina Podboru (pow. skierniewicki), Małgorzata Kosińska z Zabostowa Małego (pow. łowicki), Wojciech Nagórski ze Zduńskiej Woli, Stanisław Szymczyk z Karkosów (pow. łęczycki), Wojciech Grzędowski z Petrykoz (pow. opoczyński), Henryk Adamczyk z Łęczycy, Elżbieta ŚwiderekŻeglińska ze Skierniewic, Wiesław Janiak z Wielunia, Henryk Staszko z Kuźnicy Skakawskiej (pow. wieruszowski) i Zbigniew Kałucki z Piotrkowa Trybunalskiego.

Odnowione kapliczki i krzyże: kapliczka słupowa św. Rozalii (ok. Rzeczkowa w gminie Przedbórz), kapliczka słupowa św. Jana Nepomucena (Grobla w gminie Rozprza), kapliczka św. Jana Nepomucena (Łochyńsko w gminie Rozprza), kapliczka słupowa z Chrystusem Frasobliwym (okolice Błogich Szlacheckich w gminie Mniszków), krzyż powstańczy (Lubiaszów w gminie Wolbórz), krzyż Władysława Jagiełły (Modrzewek w gminie Wolbórz), kapliczka słupowa św. Jana Chrzciciela (Gazomia Stara w gminie Moszczenica), kapliczka słupowa Matki Boskiej Bolesnej (Srock w gminie Moszczenica), kapliczka słupowa św. Jana Nepomucena (Żeromin w gminie Tuszyn), kapliczka słupowa Matki Boskiej Częstochowskiej (Małomierz w gminie Rzeczyca). Informację o wszystkich lokalizacjach można znaleźć na stronie internetowej http://www.ldk.lodz.pl/pejzaz_wszystkich_swietych_zespol.html.

„Rekonstrukcja tych niepowtarzalnych obiektów stanowi nie tylko ważny element materialnego dziedzictwa kulturowego. Jest także atrakcją turystyczną oraz pretekstem do poszukiwania źródeł legend i podań ludowych, dotyczących miejsc i obiektów sakralnych czy twórczości ludowej danego terenu. A zarazem kapliczka zachowuje swoje pierwotne, religijne funkcje, jest miejscem odprawiania nabożeństw, organizowania procesji, stanowi również pomoc przy realizacji programów edukacyjnych dla szkół” – podkreśla Białkowski.

Teraz odnowione kapliczki czekają na poświęcenie. Pierwsza z nich – figura Matki Boskiej Bolesnej ze Srocka – zostanie poświęcona 5 września o godz. 18.30.

Projekt realizowany był na terenie pięciu powiatów: radomszczańskiego, piotrkowskiego, łódzkiego wschodniego, tomaszowskiego i opoczyńskiego. Sfinansowało go Ministerstwo Kultury w ramach programu „Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury”. Organizatorem projektu był Łódzki Dom Kultury i Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy.