Archidiecezja Łódzka
Kardynał Grocholewski o Eucharystii
12:30 | 10.06.2007 | Wyświetleń: 347
Kardynał Grocholewski o Eucharystii

Kard. Grocholewski w homilii podczas Święta Eucharystii przypomniał encyklikę Jana Pawła II „Kościół w Eucharystii”. „Jan Paweł II pozostawił po sobie wspaniałą spuściznę nauczania na temat Eucharystii – na temat Chrystusa obecnego w sakramencie ołtarza. W ostatnim okresie jego życia jego nauczanie w tej kwestii bardzo się nasiliło” – mówił kard. Grocholewski.

„Obdarzył nas encykliką na ten właśnie temat, włączył ustanowienie Eucharystii do modlitwy różańcowej, ustanowił Rok Eucharystii” – przypominał.
W encyklice „Kościół w Eucharystii” papież chciał pokazać czym jest Eucharystia dla Kościoła. „Kościół rodzi się z tajemnicy paschalnej uobecnionej w Eucharystii. Kościół żyje dzięki niej, karmi się nią i czerpie z niej duchową moc. Eucharystia buduje też Kościół jako komunię.
Eucharystia wyraża komunię nie tylko z ludźmi, ale też ze zbawionymi i cierpiącymi w czyśćcu. Kard. Grocholewski przypomniał też myśl Jana Pawła II: „Nawet wtedy kiedy jest celebrowana na małym ołtarzu wiejskiego kościołą, jest sprawowana na ołtarzu całego świata”.
Eucharystia stanowi centrum życia Kościoła. „Jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego. Jest źródłem i szczytem całej Ewangelizacji. Domaga się zatem szczególnej troski, domaga się piękna, czyli staranności w celebrowaniu” – mówił kard. Grocholewski.
Główne stwierdzenie encykliki mówi o tym, że w Eucharystii zawiera się, „jest skoncentrowane” Triduum Paschalne, „jest skoncentrowana tajemnica śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa”.
„Oby ten sakrament nigdy nam nie spowszedniał, lecz stawał się, podobnie jak dla Jana Pawła II, wciąż na nowo i coraz bardziej, przedmiotem naszego zdumienia, zachwytu, stawał się źródłem naszej osobistej świętości i zjednoczenia z Bogiem” – zakończył kard. Grocholewski swoją homilię.