Archidiecezja Łódzka
MB Trybunalska patronką parlamentarzystów
17:13 | 26.05.2007 | Wyświetleń: 711
MB Trybunalska patronką parlamentarzystów

Matka Boża Trybunalska jest od 26 maja oficjalnie patronką polskich parlamentarzystów. Uroczystościom w Piotrkowie Trybunalskim przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce, abp Józef Kowalczyk.

Abp Kowalczyk odczytał dekret Stolicy Apostolskiej ustanawiający Matkę Bożą Trybunalską patronką parlamentarzystów.

W homilii abp Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, zastanawiał się, czy przyjęcie przez parlamentarzystów Matki Boskiej Trybunalskiej za patronkę jest aktem na dzisiejsze czasy. „Czy ten akt duchowy i reglijny nie jest przekraczaniem słuszonej autonomii między polityczną i legislacyjną pracą sejmu, a wymiarem nadprzyrodzonym” – mówił abp Nycz. „Nasuwa się też pytanie, czy w ten sposób posłowie, zabiegając o pomoc z wysoka, nie zwalniają się od tego, co jest ich pierwszym obowiązkiem? I będą czekać na cud” – podkreśał metropolita warszawski.
Jego zdaniem nie ma w tym sprzeczności. Nawiązał do opowieści o weselu w Kanie Galilejskiej i uczynionego tam przez Chrystusa cudu. „Cud nie jest zaproszeniem do biernego czekania, ale do pracy i to intensywnej pracy” – mówił abp Nycz. Matka Boża jest dla nas matką ludzkich sumień. „Tylko człowiek ukształtowanego sumienia może skutecznie służyć człowiekowi i dobru wspólnemu” – zauważał abp Nycz. Według niego trzeba modlić się, by każdy poseł, podejmując decyzję, dochodził do niej poprzez myśl i uczciwą dyskusję oraz by każda jego decyzja była zgodna z jego sumieniem, a nie wypływała „z zewnętrznego nakazu czy ustalenia”.
Postacią, która bardzo wyraźnie pokazywała, że wiara i religia bardzo pomagają służbie człowiekowi, był Jan Paweł II.
„Historia Polski uczy nas owocności trwania Polaków przy Bogu i Matce Bożej. „Nasi poprzednicy potrafili przyzywać wstawiennictwa Maryi i pomocy Boga w chwilach trudnych i niebezpiecznych, ale też wtedy, gdy Polska czyniła w Europie rzeczy wielkie i znaczące. Potrafili też być Bogu wdzięczni, potrafili to wyrażać” – mówił metropolita warszawski.

Arcybiskup łódzki Władysław Ziółek, dokonując aktu zawierzenia, przypomniał historyczną rolę, jaką Matka Boska Trybunalska odegrała w tworzeniu się polskiego parlamentaryzmu.
„Głęboka i wzruszająca była wiara Polaków, którzy gromadzili się w tym mieście, aby decydować o przyszłości narodu i wykonywać sprawiedliwe sądy. Wszystkie swoje zjazdy rozpoczynali od modlitwy zanoszonej przed Twoim obiliczem. Zawierzali Ci losy Królestwa i jego stany, bo byłaś dla nich Matką, Panią Najjaśniejszej Rzeczypospolitej i Królową ich serc” – mówił abp Ziółek. „Powierzamy Ci dziś trudne sprawy Polaków: zgarożone granice, wewnętrzne swary i kłótnie, a także nadzieję na pokój i zgodę wzajemną. Przybyłaś do tego grodu w chwili, gdy Kościół w naszej ojczyźnie zmagał się z zagrożeniem wiary ojców i narodowej tożsamości. Dla uciekającyh się do Ciebie byłaś więc znakiem jedności Kościoła i państwa” – podkreślał metropolita łódzki. „Pragniemy Ci zawierzyć wszystkie ważne sprawy Kościoła w Polsce, a także sprawy narodu i państwa. To wszystko, co nas boli i napawa lękiem. Zaprzepaszczone szanse i niewykorzystane możliwości, zmarnowane talenty i zagubione aspiracje, niedotrzymane obietnice i lekceważenie prawa Bożego. Jednocześnie zawierzamy Ci nasze ambitne plany, twórcze zamierzenia i wolę wznoszenia domu ojczystego na skale. Oznacza to, że chcemy go budować na Chrystusie i z Chrystusem, który jest Skałą. Tylko wtedy nasz dom przetrwa wszelkie burze i przeciwności. I tylko wtedy będziemy mogli w jedności i ofarnej służbie pomnażać dobro wspólne” – zauważał abp Ziółek.

Na zakończenie Mszy kopia obrazu Matki Bożej Trybunalskiej została przekazana delegacji polskich parlamentarzystów – Elżbiecie Radziszewskiej, Markowi Jurkowi i Andrzejowi Derze.
Prowincjał jezuitów, o. Dariusz Kowalczyk, podkreślił, że ustanowienie patronki ma łączyć, a nie dzielić polskich parlamentarzystów. „Pod prośbą podpisali się marszałkowie sejmu i senatu oraz wicemarszałkowie reprezentujący wszystkie opcje polityczne. Ten akt jest aktem religijnym, który nie wpisuje się w spory polityczne. Chcemy modlić się w intencji wszystkich parlamentarzystów – nie tylko tych, na których głosowaliśmy” – mówił. Zachęcał też parlamentarzystów, aby – choć mają już teraz w sejmowej kaplicy kopię obrazu – przyjeżdżali do Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie znajduje się oryginał.

Msza święta odprawiona została na piotrkowskim Rynku. Poza abp Kowalczykiem, abp Nyczem i abp Ziółkiem, uczestniczyli w niej także bp Adam Lepa, bp Ireneusz Pękalski, bp Alojzy Orszulik i bp Edward Frankowski. Uroczystości odbyły się w pierwszą rocznicę ukoronowania obrazu przez papieża Benedykta XVI.