Parafia  farna  św. Katarzyny  Aleksandryjskiej w  Zgierzu  95-100 Zgierz, Pl. Jana Pawła II  nr. 11/13

POWRÓT

  ZAPROSZENIA

Program duszpasterski

 

Serwis internetowy parafii św. Katarzyny w Zgierzu:
www.swkatarzynazgierz.pl i zgierskafara.pl              e-mail:   
swietakatarzyna@gmail.com

 

 

ZAPROSZENIE   

Par. Św. Faustyny w Łasku i Św. Katarzyny w Zgierzu zapraszają na
PIELGRZYMKĘ DO ZIEMI ŚWIĘTEJ

 

DZIEŃ 1. KATOWICE/WARSZAWA - TEL AWIW - TYBERIADA

Zbiórka na lotnisku. Odprawa biletowo - paszportowa i przelot do Tel Awiwu. Przylot na lotnisko Ben Guriona. Spotkanie z przewodnikiem, przejazd do Tyberiady. Zakwa­terowanie w hotelu, kolacja, nocleg.

 

DZIEŃ 2. TYBERIADA - TABGHA - GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW - KAFARNAUM – REJS   ŁODZIĄ - YARDENIT

Śniadanie w hotelu. Rozpoczęcie dnia wizytą w kościołach w okolicy Jeziora Galilejskiego. Przejazd do Tabghi, miejsca w którym Jezus dokonał cudownego rozmnożenia pięciu bochenków chleba i dwóch ryb by nakarmić 5000 głodnych ludzi, którzy przyszli wysłuchać Jego nauk. Współczesny kościół Rozmnożenia zbudowano na miejscu bizantyjskiej świątyni, w której zachowała się kolorowa mozaika pod­łogowa. Obok gdzie zmartwychwstały Jezus ukazał się po raz trzeci apostołom znajduje się kościół Prymatu św. Piotra. Przejazd na Górę Błogosławieństw, miejsce gdzie Jezus wygłosił najsłynniejsze ze swoich kazań zawierające osiem błogosławieństw. Na zboczu wzgórza wznosi się ośmioboczne sanktuarium. Następnie przejazd północ­nym brzegiem jeziora do Kafarnaum, miasta Jezusa, gdzie według Ewangelii wygłosił On więcej kazań i uczynił więcej cudów niż gdziekolwiek indziej. Rejs drewnianą łodzią po Jeziorze Galilejskim Przejazd do Yardenitu - symbolicznego miejsca chrztu Jezusa. Odnowienie chrztu przez zanurze­nie w wodach Jordanu ma przypominać ten, którego Jan Chrzciciel udzielił samemu Jezusowi. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.

 

DZIEŃ 3. KANA GALILEJSKA - NAZARET - GÓRA TABOR

Śniadanie w hotelu. Przejazd do Kany Galilejskiej, gdzie Jezus dokonał pierwszego cudu zamienienia wody w wino na weselu ubogiej rodziny. W miejscu tym wybudowano kościół Franciszkanów. Przejazd do Nazaretu. Zwiedzanie Bazyliki Zwiastowania, największej chrześcijańskiej świą­tyni na Bliskim Wschodzie. Wnętrze świątyni zdobi cykl malowideł o tematyce maryjnej. Można tu zobaczyć Matkę Boską o skośnych oczach, w turbanie i afrykańskim stroju w krzykliwych kolorach. W tym miejscu Archanioł Gabriel oznajmił Marii radosną wieść, że została wybrana przez Boga na matkę Jego syna. Przejście do kościoła św. Józefa, który został wzniesiony w miejscu dawnego domu cieśli Józefa. Następnie wjazd taksówkami na Górę Tabor, miej­sca Przemienienia. Wydarzenie to upamiętnia piękna fran­ciszkańska Bazylika Przemienienia Pańskiego z kaplicami poświęconymi Mojżeszowi i Eliaszowi. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.

 

DZIEŃ 4. HAJFA - CEZAREA - BETLEJEM

Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie. Przejazd do Hajfy, trzeciego co do wielkości miasta Izraela, malowniczo poło­żonego nad Morzem Śródziemnym, na stokach Góry Karmel. Zobaczymy m.in. Ogrody Bahaitów. W przepięknych Perskich Ogrodach wznosi się jedna z największych atrakcji Hajfy, przykryte złotą kopułą mauzoleum twórcy bahaizmu. Na Górze Karmel zobaczymy także kościół Stella Maris, zbu­dowany nad grotą wiązaną w żydowskiej i chrześcijańskiej tradycji z prorokiem Eliaszem i jego uczniem. Sprzed kościoła rozciąga się jeden z najpiękniejszych widoków na wybrzeże. Przejazd nadbrzeżną równiną do Cezarei. Ceza­rea jest jednym z najważniejszych stanowisk archeologicz­nych w Izraelu. Następnie przejazd do Tel Awiwu. Krótkie zwiedzanie starej części miasta, Jafy. Według Starego Testamentu założył ją po biblijnym potopie jeden z synów Noego, Jafet. Przejście uliczkami starego miasta, Ścieżką Horoskopu. Przejazd do Betlejem. Zakwaterowanie w hotelu w Betlejem, kolacja, nocleg.

 

DZIEŃ 5. BETLEJEM - EIN KAREM- YAD VASHEM

Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie Betlejem. Nad miastem góruje Bazylika Narodzenia Pańskiego wybudowana ponad Grotą Narodzenia. Srebrną gwiazdą oznaczono miejsce przyjścia na świat Jezusa. Do Groty Narodzenia przylega Grota Żłóbka gdzie pasterze oddali hołd małemu Jezusowi. Do bazyliki przylegają klasztory i kościoły ormiańskie, grecko prawosławne i katolickie, a wśród nich m.in. kościół św. Katarzyny. W odległości 300 m od bazyliki znajduje się Grota Mleczna. Tradycja mówi, że Maria podczas ucieczki do Egiptu w tym miejscu karmiła Jezusa. W trakcie karmienia krople mleka upadły na skałę zmieniając na mlecznobiały kolor. Następnie przejazd na Pole Pasterzy. Obok kościoła zobaczyć można groty, w których według tradycji mieszkali pasterze ze swoimi stadami. Wizyta w Ein Karem, niewielkiej biblijnej miejscowości na zachód od Jerozolimy. Zobaczymy franciszkański kościół Nawiedzenia, zbudowany w miejscu gdzie wedle tradycji Maria odwiedził św. Elżbietę, matkę Jana Chrzciciela. Nad grotą, tradycyjnie uważaną za miejsce w którym urodził się Jan Chrzciciel, wznosi się dziś kościół św. Jana. Przejazd do Yad Vashem, Muzeum Historii Holo­caustu, niezwykłego pomnika, którym uczczono pamięć sześciu milionów zamordowanych Żydów. Wykorzystano do tego najnowsze techniki multimedialne. Yad Vashem zajmuje się nadawaniem tytułów „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata" osobom, które podczas wojny ratowały Żydów od zagłady. Wśród 20 tys. Sprawiedliwych jest aż 6 tys. Polaków. Powrót do hotelu, kolacja i nocleg


DZIEŃ 6.
JEROZOLIMA

Śniadanie, w hotelu. Wizyta na Górze Oliwnej, skąd rozta­cza się niesamowita panorama Starego Miasta. Zwiedzanie kościoła Pater Noster, gdzie Jezus nauczał modlitwy Ojcze Nasz, której tekst w prawie 60 językach umieszczono na ścianach. Następnie przejście do kościoła klasztornego Dominus Flevit, w tym miejscu Jezus zapłakał nad losem Jerozolimy. Zobaczymy także Cmentarz Żydowski na zachod­nim zboczu Góry Oliwnej. Tradycja żydowska mówi, że wła­śnie tutaj rozpocznie się zmartwychwstanie ludzi w dniu Sądu Ostatecznego, a Mesjasz wprowadzi zmartwychwsta­łych prze pobliską Złotą Bramę na Wzgórze Świątynne. U stóp Góry Oliwnej znajduje się Bazylika Agonii Tuż obok świątyni rozciąga się Ogród Oliwny - Getsemani, w którym Jezus został zdradzony. Rosnące to drzewa oliwne mają ok. 2000 lat. Według legendy wyrosną ponownie w dniu Sądu Ostatecznego. Wejście brama Lwów na obszar Starego Miasta. „Via Dolorosa” to ciąg wąskich uliczek i umieszczo­nych przy nich XIV stacji Męki Pańskiej. Stacje od I do IX usytuowane są w budynkach przylegających do ulic a od X do XIV w Bazylice Grobu Pańskiego. Przejście na Górę Syjon. Zobaczymy kościół Zaśnięcia NMP, okazałą benedyktyńską budowlę wzniesioną w miejscu, gdzie wedle tradycji Maria zapadła w wieczny sen. Na wschodnim zboczu Góry Syjon stoi kościół św. Piotra „In Galicantu", czyli „w miejscu gdzie piał kogut”, a apostoł Piotr trzy razy zaparł się Jezusa. Następnie udamy się do Wieczernika, najważniejszego dla chrześcijan miejsca na Górze Syjon, miejsca ostatniej wieczerzy. To tutaj miały miejsce najbardziej doniosłe wydarzenia: ustanowienie Eucharystii, pojawienie się zmartwychwstałego Jezusa,

zesłanie Ducha Świętego. Przejazd pod Ścianę Płaczu, zwaną także Murem Zachodnim.
Powrót do hotelu w Betlejem, kolacja, nocleg.

 

DZIEŃ 7. JERYCHO - QUMRAN - MORZE MARTWE

Śniadanie w hotelu. Przejazd do Qumran, miejsca odnalezie­nia zwojów znad Morza Martwego napisanych przez Esseń­czyków. Z drogi zobaczymy groty, w których odnaleziono manuskrypty. Przejazd nad Morze Martwe, czas wolny na kąpiele błotne. Przejazd do Jerycho, uchodzącego za najstar­sze miasto na świecie. Wznosi się tu Góra Kuszenia, na której według Biblii, Jezus był kuszony przez szatana. Powrót do hotelu w Betlejem, kolacja, nocleg.

 

DZIEŃ 8. TEL AWIW - KATOWICE/WARSZAWA Wczesne wykwaterowanie z hotelu (kawa+ciasto. Transfer na lotnisko Ben Guriona. Odprawa biletowo - paszportowa, wylot. Zakończenie imprezy

         

Koszt 3000 złotych + 100 $  Termin pielgrzymki 16.09.-23.09.2017 r.  

 

Kontakt i informacje: ks. Andrzej Chmielewski tel. 604-427-772
                                       ks. Jarosław Wojtal   tel.  601 251 897

 

CENA ZAWIERA: Bilet lotniczy Katowice/Warszawa- Tel Awiw - Katowice/Warszawa, opłaty lotniskowe, transfer kli­matyzowanym autokarem podczas zwiedzania, zakwaterowa­nie (7 rozpoczętych noclegów) w pokojach dwu- i trzyosobo­wych, w hotelach klasy turystycznej - zgodnie z programem wycieczki, 2 posiłki dziennie, opiekę polskojęzycznego prze­wodnika podczas zwiedzania, ubezpieczenie kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków, bagażu.

CENA NIE ZAWIERA: Wydatków własnych, posiłków niewymienionych w programach, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, obligatoryjnych napiwków dla kierowców (razem 100 USD).

 1. Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie

 2. Każdego dnia istnieje możliwość uczestnictwa w Mszach Świętych

 3. Zakwaterowanie w Tyberiadzie oraz w Betlejem w hotelach klasy turystycznej.

 4. Wyżywienie to dwa posiłki w formie bufetu. Napoje do kola­cji są dodatkowo płatne. Ostatniego dnia, zamiast śniadania kawa+ciastka.

 5. Możliwość zakwaterowania w Jerozolimie zamiast Betlejem - dopłata 500 PLN

 6. Cena za dziecko 2-12 z dwiema os dorosłymi - 2550 PLN

 7. Dopłata do pokoju 1 osobowego - 600 PL

 8. Kurs przyjęty do kalkulacji to 3,9 Ostateczne rozliczenie imprezy nastąpi na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy.

 9. Możliwość ubezpieczenia od kosztów rezygnacji - 3,2 % wartości imprezy

 10. Promocje nie łączą się ze sobą. Ilość miejsc w każdym wylocie ograniczona

 11. Przy wylotach do Izraela paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty planowanego powrotu

 12. Oferta została skalkulowana dla grupy minimum 42 osób

 

 

 

Zapraszamy: www.swkatarzynazgierz.pl i www.zgierskafara.pl

 

 

 __________________________________________________________________________