Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbe w Pabianicach

I Komunia Święta w 2018r.

Ustalenia dotyczące I Komunii św. 20 maja 2018r.

1. Zebranie z rodzicami klas III organizacyjne; 9 kwiecień 2018 godz. 900 w kaplicy.
2. I Komunia św. 20 maja 2018r. godz. 1000 – SP 13, nr 2 (zbiórka na placu o godz.945) a o godz. 1200 – SP 14 (zbiórka o 11.45)
3. Spowiedź dzieci i rodziców w sobotę 19 maja 2018 r. połączona z odnowieniem obietnic chrztu świętego.
    * Szkoła Podstawowa nr 13, nr 2 i inne szkoły – o godz. 930 odnowienie obietnic chrztu a następnie spowiedź dzieci i rodziców (dzieci przynoszą świece od chrztu św.)
    * Szkoła Podstawowa nr 14 – o godz. 1100 odnowienie obietnic chrztu a następnie spowiedź dzieci i rodziców ( dzieci przynoszą świece od chrztu św.)
5. W sobotę, 26 maja, pielgrzymka autokarowa dzieci komunijnych i rodziców do Lichenia na zakończenie białego tygodnia – organizacją pielgrzymki zajmuje się siostra Hiacenta
6. Próby do I Komunii w kwietniu/maju w górnym kościele według podanego programu przez siostrę na zebraniu rodziców
7. W Białym Tygodniu Msza św. o godz. 1800 a przed Mszą św. nabożeństwo majowe o godz. 1730 dla dzieci komunijnych i ich rodzin.
8. Zdjęcia grupowe w białym tygodniu w poniedziałek SP 13 i SP 2, we wtorek SP 14 i rozdanie obrazków pamiątkowych
9. Kamerzysta jeśli rodzice na zebraniu podejmą decyzję o zamówieniu jednego kamerzysty
10. Sprzątanie kościoła przez rodziców przez rodziców dzieci komunijnych w piątek od 9 00 i po Mszy św. wieczornej o godz. 1830
11. Składka Komunijna ustalona na zebraniu z rodzicami. W skład tej sumy wchodzi pokrycie następujących kosztów:
    Wszystkich dzieci komunijnych – 125
    • Ze szkoły Podstawowej nr 14 – 70 dzieci
    • Ze Szkoły Podstawowej nr 13 – 40dzieci
    • Ze Szkoły Podstawowej nr 2 –10 dzieci
    • Z innych Szkół – 5 dzieci

Plan dla Rodziców i Dzieci Klas III SP 14

1. Próby przed uroczystością I Komunii św.
    I. środa, 11.04.2018r. - godz. 1830
    II. środa, 18.04.2018r. - godz. 1830
    III. środa, 25.04.2018r. - godz. 1830
    IV. środa 9.05.2018r. - godz. 1830
    V. środa, 16.05.2018r. - godz. 1830

2. Spowiedź św. Rodziców i dzieci klas III
Połączona z odnowieniem obietnic chrztu św. (dzieci przynoszą ze sobą świece od chrztu oraz książeczki do nabożeństwa z folderem spowiedzi)
Sobota, 19.05.2018r.
SP14 – godz. 1100

3. UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ niedziela 20.05.2018r.
    - godz. 1145 zbiórka przy pomniku Jana Pawła II
    - godz. 1200 Msza św.

4.BIAŁY TYDZIEŃ – dzieci klas III uczestniczą codziennie we nabożeństwie majowym o godz. 1730 i Mszy św. o godz. 1800 (w strojach komunijnych) SP 13 i SP 14 (razem)

5. Rozdanie obrazków pamiątkowych i zdjęcia grupowe
    - poniedziałek 21.05.2018r. – SP 13 po Mszy św.
    - wtorek 22.05.2018r. – SP 14 po Mszy św.

6. Sobota 26.05.2018r. PIELGRZYMKA do Lichenia
Wyjazd o godz. 800 sprzed Kościoła św. Maksymiliana autokarami (dziecko jedzie z dorosłym opiekunem)

7. Zakończenie Białego Tygodnia 27.05.2018r. w niedzielę o godz. 1230 – Msza św. (w strojach komunijnych)

Plan dla Rodziców i Dzieci Klas III SP 13, SP 2 i innych szkół

1. Próby przed uroczystością I Komunii św.
    I. czwartek, 12.04.2018r. - godz. 1830
    II. czwartek, 19.04.2018r. - godz. 1830
    III. czwartek, 26.04.2018r. - godz. 1830
    IV. czwartek 10.05.2018r. - godz. 1830
    V. czwartek, 17.05.2018r. - godz. 1830

2. Spowiedź św. Rodziców i dzieci klas III
Połączona z odnowieniem obietnic chrztu św. (dzieci przynoszą ze sobą świece od chrztu oraz książeczki do nabożeństwa z folderem spowiedzi)
Sobota, 19.05.2018r.
SP14 – godz. 930

3. UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ niedziela 20.05.2018r.
    - godz. 945 zbiórka przy pomniku Jana Pawła II
    - godz. 1000 Msza św.

4.BIAŁY TYDZIEŃ – dzieci klas III uczestniczą codziennie we nabożeństwie majowym o godz. 1730 i Mszy św. o godz. 1800 (w strojach komunijnych) SP 13 i SP 14 (razem)

5. Rozdanie obrazków pamiątkowych i zdjęcia grupowe
    - poniedziałek 21.05.2018r. – SP 13 po Mszy św.
    - wtorek 22.05.2018r. – SP 14 po Mszy św.

6. Sobota 26.05.2018r. PIELGRZYMKA do Lichenia
Wyjazd o godz. 800 sprzed Kościoła św. Maksymiliana autokarami (dziecko jedzie z dorosłym opiekunem)

7. Zakończenie Białego Tygodnia 27.05.2018r. w niedzielę o godz. 1230 – Msza św. (w strojach komunijnych)

Powrót na górę