INFORMACJE
REDAKCJA
E-MAIL


STRONA GŁÓWNA
HISTORIA
MSZE ŚW.
GALERIA
KSIĘŻA
MINISTRANCI
GRUPY MODLIT.
PRASAPAPIEŻ
WATYKAN
JASNA GÓRA
ARCHIDIECEZJA
ŁÓDZKA


PODRÓŻE
WEBMASTERA
LINKI
ZBIORY
KSIĘGA GOŚCIPARAFIA
WEBMASTER
odpowiedzialny
za stronę:
webmaster:
POCZET   PAPIEŻY   CZ. II140. Jan XVII
Urodzony w Rzymie. Wybrany w czerwcu 1003 r. zmarł w grudniu 1003 r. Rządził w okresie poważnych zamieszek spowodowanych śmiercią Ottona III.

141. Jan XVIII
Urodzony w Rzymie. Wybrany w styczniu 1004 r. zmarł w lipcu 1009 r. Połączył chociaż na krótki okres czasu kościoły grecki i łaciński.

142. Sergiusz IV
Urodzony w Rzymie. Wybrany 31.VII.1009 r. zmarł 12.V.1012 r. Zmienił imię jako, że nazywał się Piotr. Zachował przyjacielskie stosunki z Cesarzami Wschodu i Zachodu. Usiłował podnieść poziom moralny życia biskupów i opatów.

143. Benedykt VIII
Urodzony w Rzymie. Wybrany 18.V.1012 r. zmarł 9.IV.1024 r. Po poparcie swojego wyboru zwrócił się do Henryka II. Wydał zakaz pojedynków. Ustanowił, że przedstawiciele kleru nie mogą zawierać związków małżeńskich.

144. Jan XIX
Urodzony w Rzymie. Wybrany w maju 1024 r. zmarł w 1032 r. Ukoronował w Rzymie Konrada II. Był protektorem Gwidona z Arezzo, wynalazcy nowych nut, których nazwy odpowiadają pierwszym sylabom jednego z psalmów.

145. Benedykt IX
Urodzony w Rzymie. Wybrany w 1032 r. zdetronizowany w 1044 r. Zasiadł na Stolicy Apostolskiej w wieku 12 lat. Król Czechów otrzymał nakaz przeniesienia relikwii Św. Wojciecha do Pragi. Benedykt schronił się w klasztorze w Grottaferrata. Był wybrany papieżem trzykrotnie.

146. Sylwester III
Urodzony w Rzymie. Wybrany 20.I.1045 r. zmarł 10.II.1045 r. Został ekskomunikowany przez Benedykta IX, jako antypapież. Pomimo licznych zatargów jego pontyfikat został uznany za prawomocny. Zastępował on przez krótki okres czasu Benedykta IX.

147. Benedykt IX
Wybrany ponownie 10.IX.1045 r. ale po 20 dniach pontyfikatu został ponownie zdetronizowany. Był to okres pełni średniowiecza.

148. Grzegorz IV
Urodzony w Rzymie. Wybrany 5.V.1045 r. zmarł 20.XII.1046 r. Był następcą bardzo spornego Benedykta IX. Stanął osobiście na czele wojska aby bronić się przed najeźdźcami. Został zmuszony do abdykacji. Przypisuje mu się utworzenie pierwszego wojska papieskiego.

149. Klemens II
Urodzony w Saksonii. Wybrany 25.XII.1046 r. zmarł 9.X.1047 r. niepokoiła go przemoc używana przez biskupów, która powodowała bunty. Kanonizował w Niemczech Św. Wiborata, męczennika węgierskiego.

150. Benedykt XI
Wybrany po raz trzeci 8.XI.1047 r. zrezygnował za radą Św. Bartłomieja 17.VII.1048 r. Skruszony po burzliwym życiu jakie prowadził, wdział habit zakonny i wstąpił do klasztoru Św. Bazylego w Grottaferrata, gdzie zmarł i został pochowany.

151. Damazy II
Urodzony w Bawarii. Wybrany 17.VII.1048 r. zmarł 9.VIII.1048 r. Nastąpił po Benedykcie IX z woli cesarza Henryka III, ponieważ biskup Z Dionu odmówił przyjęcia tytułu. Usunął się do Palestyny gdzie zmarł.

152. Święty Leno IX
Urodzony w Lorennie. Wybrany 12.III.1049 r. zmarł 18.IV.1054 r. Został wybrany z woli kleru i ludu rzymskiego. Wszedł do Rzymu boso na znak pokory. Ekskomunikował Michała Cerulario, sprawcę odszczepienia kościoła greckiego od łacińskiego.

153. Wiktor II
Urodzony w Bawarii. Wybrany 16.IV.1055 r. zmarł 28.VI.1057 r. Wybór jego nastąpił w rok po śmierci jego poprzednika. Błogosławił Henryka III na łożu śmierci. Postępując zgodnie z zasadami swojego poprzednika doprowadził kościół do dobrobytu.

154. Stefan IX
Urodzony w Lorenie. Wybrany 3.VIII.1057 r. zmarł 29.III.1058 r. Jego pierwszym zadaniem było podniesienie poziomu życia moralnego kleru. Otaczał się sławnymi doradcami, którzy pomagali mu w decyzjach natury politycznej. Zabronił małżeństw pomiędzy krewnymi.

155. Mikołaj II
Urodzony w Borgonii. Wybrany 24.I.1059 r. zmarł 27.VII.1061 r. Zwołał do Rzymu Synod podczas którego zabronił wyświęcania biskupów bez zezwolenia papieża i ustanowił, że wyboru papieża mogą dokonywać jedynie kardynałowie.

156. Aleksander II
Urodzony w Mediolanie. Wybrany 1.X.1061 r. zmarł 21.IV.1073 r. Działalność jego rozwinęła się raczej na polu religijnym niż politycznym. Brał udział w reformie kleru we Francji. Henryk IV cesarz nie uznał go i przeciwstawił mu antypapieża Honoriusza II.

157. Święty Grzegorz VII (Hildebrant)
Urodzony w Toskanii. Wybrany 22.IV.1073 r. zmarł 25.V.1085 r. Był autorem wydanego podczas Soboru "Dictatus papae" w którym oznajmił, że papież jest uniwersalny i nikt nie może go sądzić. Henryk IV ekskomunikowany udał się w habicie pokutniczym do Canossy, jednak po zdjęciu ekskomuniki wyprawił się do Rzymu i wypędził Grzegorza VII.

158. Błogosławiony Wiktor III
Urodzony w Montecassino. Wybrany 24.V.1086 r. zmarł 16.IX.1087 r. Po czterech dniach pontyfikatu ukrył się na Montecassino, ale ogłoszony ponownie papieżem został sprowadzony przemocą do Rzymu. Ekskomunikował antypapieża Klemensa III. Ustanowił swoją rezydencję na wyspie Tyberyjskiej (Rzym).

159. Błogosławiony Urban II
Urodzony w Francji. Wybrany 12.III.1088 r. zmarł 29.VII.1099 r. Konklawe w tym czasie odbyło się w Welletri, ponieważ w Rzymie rządził anytpapież Klemens III. Podczas Synodu w Clermont w 1096 wezwał ludność do pierwszych krucjat. Ustanowił tzw. "Pokój Boży" czyli krótkie przerwanie walk, aby dać możność pochowania ofiar.

160. Pasqualle II
Urodzony w Ravennie. Wybrany 14.VIII.1099 r. zmarł 21.I.1118 r. Walki o wyższość papieża nad cesarzem spowodowały jego wygnanie. Podczas jego pontyfikatu został zbudowany kościół Santa Maria del Popolo, gdzie Rzymianie widzieli widmo Nerona.

161. Gelasio II
Urodzony w Gaecie. Wybrany 10.III.1118 r. zmarł 28.I.1119 r. Napadnięty w kościele Laterańskim został uwięziony przez buntowniczego Cecnio Frangipane. Uwolniony przez marynarzy z Genui schronił się do Gaety i przebrany za pielgrzyma powrócił do Rzymu. Przeniósł się do Cluny.

162. Kalikst II
Urodzony w Borgonii. Wybrany 8.II.1119 r. zmarł 13.XII.1124 r. Podczas jego pontyfikatu został podpisany układ mocą którego papież miał prawo mianować biskupów(układ w Wormacji 1122). Zwołał IX Sobór i ogłosił drugą krucjatę.

163. Honoriusz II
Urodzony w Fiagnano. Wybrany 21.XII.1124 r. zmarł 13.II.1130 r. nawiązał stosunki ze wszystkimi prawie dworami europejskimi w celu zwalczania Saracenów. Podczas jego pontyfikatu stworzyły się we Włoszech dwa stronnictwa: Gwelfów (za papieżem) i Gibelinów (za cesarzem).

164. Innocenty II
Urodzony w Rzymie. Wybrany 23.II.1130 r. zmarł 24.IX.1143 r. Natychmiast po wyborze został zmuszony do ucieczki. Lotariusz z Saksonii sprowadził go z powrotem do Rzymu.

165. Celestyn II
Urodzony w Citta' di Castello. Wybrany 3.X.1143 r. zmarł 8.III.1144 r. Przy pomocy Św. Bernarda zdołał ułagodzić nieporozumienia wewnętrzne kościoła. Starał się wprowadzić pokój między Anglią i Szkocją. Nie zdołał przywrócić pokoju we Włoszech. Zdjął klątwę z Alojzego VII.

166. Lucio II
Urodzony w Bolonii. Wybrany 12.III.1144 r. zmarł 15.II.1145 r. Rządził w czasie zamieszek spowodowanych przez Arnolda z Bresci. Podczas jednej z zamieszek zginął ugodzony kamieniem.

167. Błogosławiony Eugeniusz III
Urodzony w Pisa. Wybrany 18.II.1145 r. zmarł 8.VII.1153 r. Kilkakrotnie zmuszony do ucieczki z Rzymu. Zapoczątkował drugą krucjatę. Utworzył Święte Kolegium. Rozpoczął budowę pałacu Papieskiego. Zatwierdził zakon kawalerów Św. Jana z Jerozolimy.

168. Anastazy IV
Urodzony w Rzymie. Wybrany 12.VII.1153 r. zmarł 3.XII.1154 r. Najpierw doradcą jego był kardynał Brekpear a później Hadrian IV. Dzięki swemu umiarkowaniu zdołał wprowadzić pokój na terytoriach kościoła.

169. Adrian II
Urodzony w Langley (Anglia). Wybrany 5.XII.1154 r. zmarł 1.IX.1159 r. Bronił wyższości papieża. Podczas spotkania w Sutri Fryderyk Barbarossa cesarz odmówił mu podtrzymania strzemienia i papież odmówił mu pocałunku przebaczenia. Ukoronował na cesarza Arnolda z Bresci (ale jego panowanie nigdy nie doszło do skutku). Zmarł spalony na stosie.

170. Aleksander III
Urodzony w Sienie. Wybrany 20.IX.1159 r. zmarł 20.VIII.1181 r. Rzucił klątwę na Fryderyka Barbarossę i popierając Ligę Lombardzką pokonał go pod Legano w 1176 r. mimo tej klęski Barbarossa nadal pozostał cesarzem. Zwołał XI Sobór.

171. Lucio III
Urodzony w Lucca. Wybrany 6.IX.1181 r. zmarł 20.IX.1185 r. Odwołał się do możnowładców aby zwalczali heretyków. Z powodu ciągłych zamieszek zmuszony był schronić się do Werony. Nie powrócił już nigdy do Rzymu.

172. Urban III
Urodzony w Mediolanie. Wybrany 1.XII.1185 r. zmarł 20.X.1187 r. Wybrany w Weronie ustalił tamże swoją rezydencję papieską. Oparł się Barbarossie. Zmarł z rozpaczy kiedy Saraceni opanowali Jerozolimę.

173. Grzegorz VIII
Urodzony w Benevento. Wybrany 5.X.1187 r. zmarł 17.XII.1187 r. Wybór jego miał miejsce w Ferrarze i był przyjęty z sympatią przez Barbarossę. Zdołał ułagodzić spory pomiędzy papiestwem i cesarstwem. Pomagał chrześcijanom w Ziemi Świętej zajętej przez Saracenów.

174. Klemens III
Urodzony w Rzymie. Wybrany 20.XII.1187 r. zmarł w marcu 1191 r. Po 60 latach ustanowił wreszcie pokój w Rzymie. Ogłosił III krucjatę w której wziął udział, król Angielski Ryszard Lwie Serce, Fryderyk Barbarossa cesarz (który zginął podczas tej wyprawy) i Filip August król Francji.

175. Celestyn III
Urodzony w Rzymie. Wybrany 14.IV.1191 r. zmarł w 8.I.1198 r. Potwierdził nierozerwalność małżeństwa. Potwierdził zakon Kawalerów Teutońskich, których głównym zadaniem było chronienie pielgrzymujących do Ziemi Świętej.

176. Innocenty III
Urodzony w Anagni. Wybrany 22.II.1198 r. zmarł 16.VII.1216 r. Miał ogromne wpływy i autorytet. Zwołał IV krucjatę (przyczyniła się do skompromitowanie idei wypraw Krzyżowych. Wielokrotnie mieszał się w wewnętrzne sprawy innych państw. Przyczynił się do powstania pierwszych gett dla żydów.

177. Honoriusz III
Urodzony w Rzymie. Wybrany 24.VII.1216 r. zmarł 18.III.1227 r. Ustanowił "Liber Consorium" nad prawami papieża i sprecyzował ceremoniał jego wyboru. Przygotował V krucjatę w której wziął udział Andrzej II król Węgier. Jan I Szwedzki wprowadził chrześcijaństwo do Estonii.

178. Grzegorz IX
Urodzony w Anagni. Wybrany 21.III.1227 r. zmarł 22.VIII.1241 r. Rzucił klątwę na Fryderyka II (a także na Ziemię Świętą gdzie Fryderyk przebywał, oznaczało to, że na Ziemi świętej nie można było odprawiać Mszy Św.). Przeprowadził kanonizację Św. Franciszka, Św. Dominika i Św. Antoniego. Ustanowił Świętą Inkwizycję. Przygotował VI krucjatę.

179. Celestyn IV
Urodzony w Mediolanie. Wybrany 28.X.1241 r. zmarł 10.XI.1241 r. Ponieważ kardynałowie nie byli zgodni co do jego wyboru, Senat Rzymski zamknął ich na klucz w staroświeckim pałacu Settizonio na Celio. Od tego faktu pochodzi nazwa Konklawe z łacińskiego "cum clave".

180. Innocenty IV
Urodzony w Genui. Wybrany 28.VI.1243 r. zmarł 7.XII.1254 r. Został wybrany po dwóch latach od śmierci swego poprzednika. Zwołał XIII Sobór. Ustanowił święto nawiedzenia. Rozpoczął VII krucjatę z udziałem Ludwika IX Świętego z Francji.

181. Aleksander IV
Urodzony w Anagni. Wybrany 20.XII.1254 r. zmarł 25.V.1261 r. Przeprowadził kanonizację Św. Klary oraz potwierdził prawdziwość stygmatów Św. Franciszka.

182. Urban IV
Urodzony w Troyes (Francja). Wybrany 4.IX.1261 r. zmarł 2.X.1264 r. Jego wybór podczas konklawe w Viterbo był nieoczekiwany ponieważ udał się on tam tylko po to aby złożyć hołd przyszłemu papieżowi. Ustanowił Święto Bożego Ciała w 60 dni po Wielkanocy. Wprowadził do dokumentów numery porządkowe.

183. Klemens IV
Urodzony w Saint Giles (Francja). Wybrany 15.II.1265 r. zmarł 19.XI.1268 r. Rzucił klątwę na Konrada Szwedzkiego, co jednak nie przeszkodziło Szwedom w zajęciu Rzymu i Neapolu. Żył i umarł w Viterbo.

184. Błogosławiony Jerzy V
Urodzony w Piaczenicy. Wybrany 27.III.1272 r. zmarł 10.I.1276 r. Wybrany po prawie trzech latach od śmierci swego poprzednika. Kardynałowie zebrani na Konklawe w Viterbo nie byli zgodni co do jego wyboru, wobec tego ludność trzymając kardynałów o chlebie i wodzie wymusiła dokonanie wyboru. Jerzy V zwołał XIV Sobór.

185. Błogosławiony Innocenty V
Urodzony w Sabaudii. Wybrany 22.II.1276 r. zmarł 22.VI.1276 r. Chrzcząc trzech ambasadorów chana Mongolii zaniósł chrześcijaństwo do Mongolii.

186. Adrian V
Urodzony w Genui. Wybrany 11.VII.1276 r. zmarł 18.VIII.1276 r. po 39 dniach pontyfikatu. Ustalił porządek w prawie duchownych. Zawiesił normy ustalone przez Grzegorza X w sprawie Konklawe.

187. Jan XXI
Urodzony w Portugalii. Wybrany 20.IX.1276 r. zmarł 20.V.1277 r. Otrzymał przyrzeczenie do Alfonsa II z Portugalii, że wszystkie kościoły i ich dochody w tym królestwie będą szanowane i chronione. Zmarł pod gruzami pałacu w Viterbo gdzie mieszkał.

188. Mikołaj III
Urodzony w Rzymie. Wybrany 26.XII.1277 r. zmarł 22.VIII.1280 r. Był pierwszym papieżem który mieszkał na stałe w Watykanie. Rozpoczął budowę sławnych ogrodów Watykańskich. Wysłał misjonarzy by nawracali królów Tatarskich.

189. Marcin IV
Urodzony we Francji. Wybrany 23.III.1281 r. zmarł 28.III.1285 r. Starał się połączyć wszystkich władców Europejskich znakiem miłosierdzia. Podczas jego pontyfikatu wybuchła rewolucja Nieszporów Sycylijskich.

190. Honoriusz IV
Urodzony w Rzymie. Wybrany 20.V.1285 r. zmarł 3.IV.1287 r. Jego pierwszym zadaniem było wprowadzenie porządku w państwie papieskim. Starał się zbliżyć do kościoła greckiego. Szukał też porozumienia z wyznawcami Islamu. Uznał zakon karmelitów. Popierał Uniwersytet w Paryżu.

191. Mikołaj IV
Urodzony w Ascoli. Wybrany 22.II.1288 r. zmarł 4.IV.1292 r. Wprowadził porządek na dworze Portugalskim. Popierał postęp w nauce ustanawiając Uniwersytet w Montpelier. Wzmocnił misje i zwalczał Saracenów. Był pierwszym papieżem franciszkaninem.

192. Święty Celestyn V
Urodzony w Isernii. Wybrany 29.VIII.1294 r. zmarł 19.V.1296 r. Człowiek niezwykle uczciwy i prosty. Zdając sobie sprawę, że jest narzędziem w rękach możnowładców zrezygnował z pontyfikatu i ustanowił, że nowo wybrany ma prawo odmówić przyjęcia.

193. Bonifacy VIII
Urodzony w Anagni. Wybrany 24.XII.1294 r. zmarł 11.X.1303 r. był wielkim papieżem. Po raz pierwszy za jego pontyfikatu święciło się Rok Święty (1300), który miał być odnawiany co 100 lat. Ufundował Uniwersytet della Sapienza w Rzymie. Był mecenasem sławnych artystów wśród których był Giotto.

194. Błogosławiony Benedykt XI
Urodzony w Treviso. Wybrany 27.X.1303 r. zmarł 7.VII.1304 r. Wszedł w układy z Francją. Był prześladowany, zmarł otruty.

195. Klemens V
Urodzony w Willaudraut (Francja). Wybrany 14.XI.1305 r. zmarł 20.IV.1314 r. Pod wpływem Filipa Pięknego, wybrał na swoją siedzibę papieską Awinion. Żył 70 lat. Założył Uniwersytet w Oxfordzie. Zwołał XV Sobór.

196. Jan XXII
Urodzony w Cahors (Francja). Wybrany 5.IX.1316 r. zmarł 4.XII.1334 r. Wybrany w Lionie po dwóch latach po śmierci swego poprzednika. Ustanowił święto Św. Trójcy, trybunał "Sacra Rota" i kazał zbudować pałac papieski w Awinionie. Wzmocnił misje na Cejlonie.

197. Benedykt XII
Urodzony w Saverdun (Francja). Wybrany 8.I.1335 r. zmarł 25.IV.1342 r. Żył we Francji na rozkaz Filipa VI, ale brał także udział w sprawach Rzymu. Zreformował zakony Benedyktynów, Franciszkanów i dominikanów.

198. Klemens VI
Urodzony w Maumont (Francja). Wybrany 19.V.1342 r. zmarł 6.XII.1352 r. Był człowiekiem dobrym i wykształconym. Stanął w obozie Żydów. Ustanowił, że Rok Święty będzie się odbywał co 50 lat, ogłaszając II jubileusz na 1350 r.

199. Innocenty VI
Urodzony w Braisahmont (Francja). Wybrany 30.XII.1352 r. zmarł 12.IX.1362 r. Przy pomocy Hiszpana Albornoza wprowadził porządek w państwie papieskim. Popierał sztukę i kulturę. Umocnił Awinion otaczając go murami.

200. Błogosławiony Urban V
Urodzony we Francji. Wybrany 6.XI.1362 r. zmarł 19.XII.1370 r. Próbował powrócić do Rzymu, ale po trzech latach zamieszek i tumultów powrócił do Awinionu. Dołączył do Tiary trzecią koronę która przedstawiała władzę cesarską (pierwsza przedstawiała władzę duchowną a druga władzę królewską).

201. Grzegorz XI
Urodzony w Maumont (Francja). Wybrany 5.I.1371 r. zmarł 26.III.1378 r. Za pośrednictwem Św. Katarzyny przeniósł z powrotem Stolicę Apostolską do Rzymu. Senat Rzymski dał mu za to w darze wzgórze Watykańskie. Podniósł kościół Santa Maria Maggiore do rangi bazyliki.

202. Urban VI
Urodzony w Neapolu. Wybrany 18.IV.1378 r. zmarł 15.X.1389 r. Była to pierwsza konklawe która miała miejsce w Watykanie. Mając bardzo trudny charakter nie potrafił uniknąć antypapieży z Awinionu, którzy spowodowali schizmę na zachodzie trwającą przez 40 lat.

203. Bonifacy IX
Urodzony w Neapolu. Wybrany w listopadzie 1383 r. zmarł 1.X.1404 r. Nie zdołał powstrzymać spraw odszczepieństwa. Także i drugi antypapież z Awinionu odmówił porozumienia z nim. Ogłosił III i IV Rok Święty (1390 - 1400).

204. Innocenty VII
Urodzony w Sulmonie. Wybrany 11.XI.1404 r. zmarł 6.XI.1406 r. bardzo wykształcony ale słabego charakteru starał się zwalczać schizmę i ulepszyć tragiczną sytuację w jakiej znajdował się kościół, ale bezskutecznie.

205. Grzegorz XII
Urodzony w Wenecji. Wybrany 19.XII.1406 r. zmarł 18.X.1417 r. Był to najtragiczniejszy okres schizmy na Zachodzie. Cesarz Zygmunt zwołał XVI Sobór. Grzegorz XII zrzekł się pontyfikatu.

206. Marcin V
Urodzony w Rzymie. Wybrany 21.XI.1417 r. zmarł 20.II.1431 r. Był mecenasem sztuki wczesnego Renesansu. Ogłosił V Rok Święty (1423) podczas którego zostały po raz pierwszy otworzone Drzwi Święte w Bazylice Św. Jana na Lateranie.

207. Eugeniusz IV
Urodzony w Wenecji. Wybrany 11.III.1431 r. zmarł 23.II.1447 r. Zwołał XVII Sobór do Bazylei. Jako, że ogłosił wyższość papieża nad Soborem jego przeciwnicy wybrali antypapieża Feliksa V który był ostatnim w historii.

208. Mikołaj V
Urodzony w Sarzanie. Wybrany 19.III.1947 r. zmarł 24.III.1455 r. Rozpoczął budowę obecnej bazyliki Św. Piotra. Wprowadził porządek polityczny we Francji i w Anglii (po wojnie stuletniej. Pomógł Hiszpanom wypędzić Saracenów. Ufundował bibliotekę Watykańską. Ogłosił VI Rok Święty (1450).

209. Kalikst III
Urodzony w Jativa (Hiszpania). Wybrany 20.VIII.1455 r. zmarł 6.VIII.1458 r. Wydał nakaz aby na całym świecie o godzinie 12-tej w południe biły dzwony. Rozwinął chrześcijaństwo w Szwecji i Danii.

210. Pius II
Urodzony w Sienie. Wybrany 3.IX.1458 r. zmarł 15.VIII.1464 r. Utworzył zrzeszenie królów :Francji, Węgier, Burgundii i Wenecji aby pomóc prowincjom ciemiężonym przez Turków. Zmarł w drodze na krucjatę.

211. Paweł II
Urodzony w Wenecji. Wybrany 10.IX.1464 r. zmarł 26.VII.1471 r. Wydał nakaz, że tylko kardynałowie mogą nosić berety koloru amarantowego. Ustanowił, że Rok Święty będzie miał miejsce co 25 lat. Stąd też jego nazwa Jubileusz.

212. Sykstyn IV
Urodzony w Sawonie. Wybrany 25.VIII.1471 r. zmarł 12.VIII.1484 r. Był ekspertem w sprawach politycznych i mecenasem sztuki. Ogłosił VII Rok Święty (1475), który przedłużył do Wielkiejnocy 1476. Ustanowił święto Św. Józefa na 19.III (dzisiaj święto ojca). Zbudował kaplicę Sekstyńską ozdobioną freskami Michała Anioła.

213. Innocenty VIII
Urodzony w Genui. Wybrany 12.IX.1484 r. zmarł 12.VIII.1492 r. Wprowadził pokój pomiędzy państwami katolickimi. Położył koniec handlowi niewolników i dopomógł Krzysztofowi Kolumbowi w jego podróży podczas której odkrył Amerykę.

214. Aleksander VI
Urodzony w Jativa (Hiszpania). Wybrany 26.VIII.1492 r. zmarł 18.VIII.1503 r. Ogłosił VIII Rok Święty (1500). Otworzył po raz pierwszy drzwi Święte w Bazylice Św. Piotra, w Santa Maria Maggiore i w bazylice Św. Pawła.

215. Pius III
Urodzony w Sienie. Wybrany 8.X.1503 r. zmarł 18.X.1503 r. Zgodził się na swój wybór po długich dyskusjach ze względu na słabe zdrowie. Cierpiał na podagrę i został ukoronowany w pozycji siedzącej podczas Mszy Świętej.

216. Juliusz II
Urodzony w Sawonie. Wybrany 26.XI.1503 r. zmarł 21.II.1513 r. Popierał sztukę i naukę. Upiększył Rzym dziełami Michała Anioła i Rafaela. Zwołał VXIII Sobór. Doprowadził do końca budowę bazyliki Św. Piotra, która jest największą na całym świecie.

217. Leon X
Urodzony w Florencji. Wybrany 19.III.1513 r. zmarł 1.XII.1521 r. Nie umiał przeciwstawić się schizmie spowodowanej przez Marcina Lutra. Stworzył lombardy które pożyczały pieniądze pod zastaw.

218. Adrian VI
Urodzony w Utrechcie (Holandia). Wybrany 31.VIII.1522 r. zmarł 4.IX.1523 r. Rozpoczął wojnę przeciwko Turkami innym wrogom kościoła, nie osiągną jednak wielkich rezultatów.

219. Klemens VII
Urodzony w Florencji. Wybrany 26.XI.1523 r. zmarł 25.IX.1534 r. nie potrafił powstrzymać walk jakie toczyły się pomiędzy katolikami a luteranami. Grabieże i zaraza zmniejszyły Rzym do 30 000 mieszkańców. Henryk VIII (król Angielski) wyklęty, wyrzeka się chrześcijaństwa. Ogłosił IX Rok Święty (1525).

220. Paweł III
Urodzony w Rzymie. Wybrany 3.XI.1534 r. zmarł 10.XI.1549 r. mecenas kultury i sztuki. Mianował Michała Anioła architektem bazyliki Św. Piotra. Potwierdził zakon Jezuitów. Zwołał XIX Sobór.

221. Juliusz III
Urodzony w Rzymie. Wybrany 22.II.1550 r. zmarł 23.III.1555 r. Podczas Soboru w Trydencie odrzucił teorie luterańskie. Po wstąpieniu na tron angielski Marii Tudor wysłał tam swojego legata aby przywrócić tam na nowo katolicyzm (udaje mu się ta ale tylko na krótki okres). Ogłosił X Rok Święty (1550).

222. Marceli II
Urodzony w Montepulciano. Wybrany 10.IV.1555 r. zmarł 1.V.1555 r. Był ostatnim papieżem który utrzymał swoje własne imię. Nawoływał kurię do surowości i sprawiedliwości. Interesował się ludem rosyjskim i mongolskim. Pierluigi z Palestyny skomponował muzykę do sławnej "Mszy Papieża Marcelego".

223. Paweł IV
Urodzony w Neapolu. Wybrany 26.V.1555 r. zmarł 18.VIII.1559 r. Wprowadził reformę obyczajów. Utworzył Świętą inkwizycję. Zamknął żydów w getcie. Sekretarzem jego był Mons. Della Casa.

224. Pius IV
Urodzony w Mediolanie. Wybrany 6.I.1560 r. zmarł 9.XII.1565 r. Zakończył on Sobór w Trydencie. Za jego pośrednictwem ziemie Piemontu zostały zwrócone Emanuelowi Filibertowi, włączyło to Sabaudię do historii Włoch.

225. Święty Pius V
Urodzony w Bosco. Wybrany 17.I.1566 r. zmarł 1.V.1572 r. popierał rozwój kultury w celu powstrzymania szerzenia się herezji. Rzucił klątwę na Elżbietę Angielską. Pokonał Saracenów pod Lepanto. Wprowadził używanie Mszału Rzymskiego.

226. Grzegorz XIII
Urodzony w Bolonii. Wybrany 25.V.1572 r. zmarł 10.V.1585 r. Otworzył seminarium w Pradze, w Wiedniu, w Gracu i w Japonii. Ogłosił XI Rok Święty (1575). Zreformował kalendarz całego świata (kalendarz gregoriański).

227. Sykstyn V
Urodzony w Grottammare. Wybrany 1.V.1585 r. zmarł 27.VIII.1590 r. Był bardzo surowy i kontynuował reformę kościoła. Za jego pontyfikatu została ukończona kopuła bazyliki Św. Piotra i obelisk na placu Św. Piotra. Był twórcą pałacu przy którym znajdują się święte schody.

228. Urban VII
Urodzony w Rzymie. Wybrany 15.IX.1590 r. zmarł 27.IX.1590 r. Był dobry i miłosierny, chciał rządzić na podstawie dekretów trydenckich, ale bardzo szybko zmarł na malarię, po 13 dniach pontyfikatu.

229. Grzegorz XIV
Urodzony w Kremonie. Wybrany 8.XII.1590 r. zmarł 16.X.1591 r. Był uczciwy i z tego powodu stał się ofiarą oszustw swych doradców. Ustanowił prawo "nietykalności schronienia" w ambasadach zakredytowanych przy stolicy apostolskiej. Rzucił klątwę na Henryka IV.

230. Innocenty IX
Urodzony w Bolonii. Wybrany 3.XI.1591 r. zmarł 30.XII.1591 r. Zdołał powstrzymać epidemię dżumy, zwalczał z dość dobrymi skutkami bandytyzm.

231. Klemens VIII
Urodzony w Florencji. Wybrany 9.II.1592 r. zmarł 3.III.1603 r. Zdołał wprowadzić pokój we Francji i W Hiszpanii. Ogłosił XII Rok Święty (1600).

232. Leon XI

Urodzony w Florencji. Wybrany 10.IV.1605 r. zmarł 27.IV.1605 r. Był bardzo popularny dzięki swej szczodrobliwości. Kiedy na koniu udawał się do bazyliki Św. Jana na Lateranie aby objąć nad nią władzę zmarł nagle na atak serca.

233. Paweł V
Urodzony w Rzymie. Wybrany 29.V.1605 r. zmarł 28.I.1621 r. Nawiązał stosunki z Michalem Romanowem w Rosji i zwrócił się do wszystkich narodów by zrobiły co mogą w celu zaprzestania prześladowanie chrześcijan w Japonii i Chinach. Popierał naukę astronomii, ale potępiał Kopernika.

234. Grzegorz XV
Urodzony w Bolonii. Wybrany 14.II.1621 r. zmarł 8.VII.1623 r. Sprzyjał on Irlandczykom i popierał odnowienie chrześcijaństwa we Francji. Otaczał wielką troską misje tworząc dla nich kongregację "Propagada Fide".

235. Urban VIII

Urodzony w Florencji. Wybrany 29.IX.1623 r. zmarł 29.VII.1644 r. Ogłosił XIII Rok Święty (1625). Zbudował letnią rezydencję papieży w Castel Gandolfo (Rzym).

236. Innocenty X
Urodzony w Rzymie. Wybrany 4.X.1644 r. zmarł 7.I.1655 r. polecił carowi Aleksandrowi I przywrócenie wolności chłopom. Potępił traktat Westfalski, ponieważ oddawał zbyt wiele miast pod władzę protestantów. Ogłosił XIV Rok Święty (1650).

237. Aleksander VII
Urodzony w Sienie. Wybrany 18.IV.1655 r. zmarł 22.V.1667 r. Starał się jak mógł powstrzymać rozwój protestantyzmu szczególnie w Anglii i we Włoszech. Doprowadził do ukończenie prace na placu Św. Piotra z kolumnami Berniniego i dwiema fontannami.

238. Klemens IX
Urodzony w Pistoi. Wybrany 26.VI.1667 r. zmarł 9.XII.1669 r. Był mediatorem w wojnach o następstwo tronu we Francji, Hiszpanii, Anglii i Holandii, które zakończyły się pokojem w Akwizgranie, zwanym pokojem klementyńskim. Za jego pontyfikatu kolumnada na placu Św. Piotra została ozdobiona kolumnami 140 świętych.

239. Klemens X
Urodzony w Rzymie. Wybrany 11.V.1670 r. zmarł 22.VII.1676 r. Przyczynił się do wybrania królem Polski - Jana Sobieskiego, tak bardzo kochanego za jego głębokie przekonanie chrześcijańskie i za walki przeciwko Turkom, których pokonał w sławnej bitwie pod Chocimiem. Ogłosił XV Rok Święty (1675).

240. Innocenty XI
Urodzony w Komo. Wybrany 4.X.1676 r. zmarł 12.VIII.1689 r. Zniósł prawo celne i wykorzenił nepotyzm. Oparł się Ludwikowi XIV królowi Francji. Ustanowił dzień święta imienia Marii na 12 września. Podnieca króla Polski Jana Sobieskiego do walki z Turkami, którzy zostali przez niego pokonani w sławnej bitwie pod Wiedniem.

241. Aleksander VIII
Urodzony w Wenecji. Wybrany 6.X.1689 r. zmarł 1.II.1691 r. Nominacja jego nastąpiła dzięki interwencji Ludwika Francuskiego z którym doszedł do porozumienia w sprawie "wolności galicyjskich". Pomagał królowi Polskiemu i Wenecjanom w zwalczaniu Turków. Powiększył Bibliotekę Watykańską.

242. Innocenty XII
Urodzony w Neapolu. 15.VII.1691 r. zmarł 27.IX.1700 r. Wydał nakaz aby księża nosili sutannę i brali udział w rekolekcjach. Ludwik XIV Francuski zrezygnował z "propozycji galicyjskich" w zamian za co papież uznał jego biskupów. Ogłosił XVI Rok Święty (1700).

243. Klemens XI
Urodzony w Urbinie. Wybrany 8.XII.1700 r. zmarł 19.III.1721 r. Zgodził się na swoją nominację dopiero po upływie siedmiu dni aby być pewnym jej prawomocności. Bardzo wykształcony, kochał sztukę i wzbogacił Bibliotekę Watykańską starożytnymi kodeksami Wschodu. Ogłosił XVII Rok Święty (1725).

244. Innocenty XIII
Urodzony w Rzymie. Wybrany 18.V.1721 r. zmarł 7.III.1724 r. Wydał bullę "Unigenitus". Interweniował w Kościele w Hiszpanii. Wspierał pieniężnie Kawalerów Maltańskich w walce z Islamem.

245. Benedykt XIII
Urodzony w Grawinie (Apulia). Wybrany 4.V.1724 r. zmarł 2.III.1730 r. troszczył się przede wszystkim o wartości duchowe. Z okazji XVII Roku Świętego ogłosił inaugurację wspaniałych, monumentalnych schodów na Trinita dei Monti w Rzymie (Plac Hiszpański). Kanonizował Ludwika Gonzagę i Św. Stanisława, patrona Polski.

246. Klemens XII
Urodzony w Florencji. Wybrany 16.VII.1730 r. zmarł 6.II.1740 r. Nie wtrącał się do wojen jakie toczyły się w tym okresie. Przywrócił zakazaną uprzednio grę w Loteryjkę. Ufundował w Neapolu Instytut dla młodych Chińczyków.

247. Benedykt XIV
Urodzony w Bolonii. Wybrany 22.VIII.1740 r. zmarł 3.V.1758 r. był on najbardziej wykształconym papieżem tego wieku. Ogłosił XVIII Rok Święty (1750). Ozdobił bazylikę Św. Pawła portretami papieży. Wraz ze Św. Leonardem propagował nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

248. Klemens XIII
Urodzony w Wenecji. Wybrany 16.VII.1758 r. zmarł w tajemniczych okolicznościach 2.II.1769 r. Był papieżem epoki "Oświecenia". Surowy i wierny duchowi konserwatyzmu, nie był dobrze widziany w wielu państwach katolickich, gdzie były eliminowane różne wiekowe prawa kościoła.

249. Klemens XIV
Urodzony w Sant'Arcangello (Rimini). Wybrany 4.VI.1769 r. zmarł, prawdopodobnie otruty 22.IX.1774 r. Starał się nawiązać normalne stosunki z dworami krajów katolickich. Ufundował Muzeum Klementyńskie. Wprowadził zmiany w normach chóru Kaplicy Sykstyńskiej.

250. Pius VI
Urodzony w Czezenie. Wybrany 22.II.1775 r. zmarł 29.II.1799 r. Ogłosił XIX Rok Święty (1775). Zmuszony do zerwania stosunków z Francją musiał zapłacić duże sumy i zwrócić wiele dzieł sztuki. Napoleon zdobył Rzym i aresztował papieża, który umarł w Walencji. Jemu zawdzięcza się budowę wielkiego dzwonu bazyliki Św. Piotra, którego średnica wynosi 2 metry.

251. Pius VII
Urodzony w Czezenie. Wybrany 21.III.1800 r. Z woli Napoleona zawarł z nim konkordat, który poprawił nieznacznie warunki kościoła we Francji. Ukoronował Napoleona w Paryżu na cesarza, ale później na skutek różnych zatargów rzucił na niego klątwę. Był twórcą flagi papieskiej biało - żółtej.

252. Leon XII
Urodzony w Genga (Spoleto). Wybrany 5.X.1823 r. zmarł 10.II.1829 r. Potwierdził zakon Jezuitów i zdjął z indeksu dzieła Gelileusza. Ogłosił XX Rok Święty (1825).

253. Pius VIII
Urodzony w Cingoli. Wybrany 5.IV.1829 r. zmarł 30.XI.1830 r. W tym okresie miały miejsce we Włoszech ruchy wolnościowe. był on człowiekiem o szerokich horyzontach. Pertraktował z Sułtanem w sprawie Armenów. Dał początek poczcie Watykaskiej. Wzmocnił rolę misji w Świecie.

254. Grzegorz XVI
Urodzony w Belluno. Wybrany 6.II.1831 r. zmarł 1.VI.1846 r. Opierał się na sile państw "Świętego Przymierza" (Austria, Prusy, Rosja) aby rządzić państwem Papieskim obniżył wiek pełnoletności z 25 na 21 lat. Ufundował muzeum Egipskie i Etruskie.

255. Pius IX
Jan Maria Mastai Ferretti. Urodzony w Senigalii. Wybrany 21.VI.1846 r. zmarł 7.II.1878 r. Ogłosił XXI Rok Święty (1875). Ustanowił zasadę nieomylności papieża. Dnia 20.IX.1870 r. Rzym staje się stolicą królestwa Włoskiego.

256. Leon XIII
Joachim Pecci. Urodzony w Karpuneto. Wybrany 3.III.1878 r. zmarł 20.VII.1903 r. Opublikował encyklikę "Rerum Novarum" o pracy i polityce społecznej. Był pierwszym papieżem którego filmowano. Ogłosił XXII Rok Święty, przy której to okazji bazylika Św. Piotra jaśniała elektrycznym światłem.

257. Pius X
Józef Sarto. Urodzony w Riese. Wybrany 9.VIII.1903 r. zmarł 20.VIII.1914 r. Ukończył kodyfikację prawa kanonicznego. Rozpoczął publikację aktów Stolicy Apostolskiej, które zawierają teksty kompletne ustaw i dokumentów.

258. Benedykt XV
Franciszek Della Chiesa. Urodzony w Genui. Wybrany 9.IX.1914 r. zmarł 22.I.1922 r. Podczas jego pontyfikatu liczba państw które miały przedstawicielstwa przy Stolicy Apostolskiej wzrosła z 14 do 27, wśród których Anglia która przez trzy wieki nie posiadała swojego przedstawicielstwa w Watykanie. Za jego pontyfikatu odbyła się beatyfikacja Joanny D'Arc. Został założony Uniwersytet Katolicki Sacro Cuore.

259. Pius XI
Achille Rati. Urodzony w Desio. Wybrany 12.II.1922 r. zmarł 10.II.1939 r. Dnia 11.II.1929 zawarł z Mussolinim konkordat pomiędzy państwem a kościołem. Ogłosił XXIII Rok Święty (1923) z okazji XIX stulecia "Odkupienia". Za jego pontyfikatu Wilchelm Marconi utworzył Radio Watykańskie.

260. Pius XII
Eugeniusz Pacelli. Urodzony w Rzymie. Wybrany 2.III.1939 r. w dniu swoich 63 urodzin zmarł 9.X.1958 r. Zwalczał marksistów. W podziemiach bazyliki Św. Piotra odkrył grób Św. Piotra. Ogłosił dogmat Wniebowzięcia. Otworzył XXIV Rok Święty (1950).

261. Jan XXIII
Anioł Józef Roncalli.Urodzony w Sottoil Monte (Bergamo). Wybrany 28.X.1958 r. zmarł 3.VI.1963 r. Ogłosił bullę "Humanea Salutis". Zwołał sobór Watykański II (11.X.1962). tematy Soboru :Liturgia, stosunki społeczne, Kościół i świat współczesny. W przygotowaniu jest jego beatyfikacja.

262. Paweł VI
Jan Baptysta Montini. Urodzony w Concesio (Brescia). Wybrany 21.VI.1963 r. zmarł 6.VIII.1978 r. Ogłosił XXV Rok Święty (1975). Był pierwszym papieżem który udał się poza granice Europy. Dał pozwolenie księżom na zastąpienie sutanny przez tzw. "clergyman". Był twórcą Synodu Biskupów. Zakończył Sobór Watykański II (8.XII.1965).

263. Jan Paweł I
Albin Luciani. Urodzony w Forno di Canale (Belluno). Wybrany 26.VIII.1978 r. zmarł nagle w nocy na zawał serca 28.IX.1978 r. po 33 dniach pontyfikatu. Był pierwszym papieżem który przyjął podwójne imię. Odmówił uroczystości koronacyjnej. Zwany był "papieżem uśmiechu".

264. Jan Paweł II
Karol Wojtyła. Urodzony w Wadowicach w 1920 r. Wybrany 16.X.1978 r. jest pierwszym papieżem Polakiem i pierwszym cudzoziemcem po 455 latach papiestwa włoskiego (od Adriana VI). Teolog, pisarz, poeta. Opublikował charakterystyczne wydanie "Neo Vulgata" Pisma Świętego. W czasie swojej wizyty w Konstantynopolu spotkał się z Patriarką Atenagora I. Podczas wizyty w USA przemawiał na posiedzeniu ONZ. Angażuje się w walkę z nędzą i niesprawiedliwością społeczną oraz w działalności na rzecz światowego pokoju i bezpieczeństwa. Papież - pielgrzym, niosący Słowo Boże i słowa Pokoju do ludów świata. Bullą "Incarnationis mysterium" ogłosił Wielki Jubileusz Roku 2000. Wprowadził Kościół w trzecie tysiąclecie. Zmarł 02.04.2005. Uroczysty pogrzeb odbył się 08.04.2005r.


 

Na podstawie Roczników Stolicy Apostolskiej.Copyright © 2000-2010 by Waldemar Plewa.
Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.