INFORMACJE
REDAKCJA
E-MAIL


STRONA GŁÓWNA
HISTORIA
MSZE ŚW.
GALERIA
KSIĘŻA
MINISTRANCI
GRUPY MODLIT.
PRASAPAPIEŻ
WATYKAN
JASNA GÓRA
ARCHIDIECEZJA
ŁÓDZKA


PODRÓŻE
WEBMASTERA
LINKI
ZBIORY
KSIĘGA GOŚCIPARAFIA
WEBMASTER
odpowiedzialny
za stronę:
webmaster:

ŻYCIORYS   JOSEPHA   RATZINGERA
     

      Urodził się 16 kwietnia 1927 w Marktl am Inn (Niemcy) w rolniczej rodzinie. W wieku 14 lat w w roku 1941, musiał się zapisać do Hitlerjugend, aczkolwiek odnosił się do tej organizacji z dużą niechęcią. W 1943, w wieku 16 lat, rozpoczął przygotowanie wojskowe w zakresie obrony przeciwlotniczej. W listopadzie 1944 został wcielony do Wehrmachtu. W roku 1945 został internowany w obozie dla jeńców wojennych jako niemiecki żołnierz. Zwolniony w czerwcu tego roku, wstąpił do monachijskiego seminarium. 29 czerwca 1951 otrzymał święcenia kapłańskie z rąk kardynała Michaela von Faulhabera. Studiował filozofię i teologię na Uniwersytecie Monachijskim, w 1953 obronił pracę doktorską "Lud Boży w nauce św. Augustyna o Kościele", a w 1957 uzyskał habilitację na podstawie rozprawy: "Teologia dziejów u św. Bonawentury". Przez następne lata pracował jako wykładowca na Wyższej Szkole Filozofii i Teologii we Freisingu (1957-1959), a następnie jako profesor na uniwersytetach w Bonn (1959-1969), Münster (1963-1966), Tübingen (1966-1969) oraz Regensburgu (od 1969). W czasie Soboru Watykańskiego II, w wieku 35 lat, został konsultantem w zakresie teologii arcybiskupa Kolonii - kardynała Josepha Fringsa. W marcu 1977 papież Paweł VI nominował Ratzingera arcybiskupem Monachium i Freisingu , zaś na konsystorzu w czerwcu mianował kardynałem. 25 listopada 1981 otrzymał nominację z rąk papieża Jana Pawła II na prefekta Kongregacji ds. Nauki Wiary (wcześniej: Święte Biuro ds. Inkwizycji, przemianowane przez papieża Piusa X w 1908). W 2002 wybrany dziekanem Kolegium Kardynalskiego (od 1998 piastował urząd wicedziekana). Z czasem objął wiele funkcji w Kurii Rzymskiej: przewodniczącego Papieskiej Komisji Biblijnej, przewodniczącego Międzynarodowej Komisji Teologicznej, radcy Drugiej Sekcji Sekretariatu Stanu, członka Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, członka Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, członka Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, członka Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego, członka Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, członka Papieskiej Rady ds. Kultury oraz członka Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej. 8 kwietnia 2005 kardynał Ratzinger celebrował Mszę Świętą podczas uroczystości pogrzebowych Jana Pawła II. 19 kwietnia 2005 - w drugim dniu konklawe w czwartym głosowaniu został wybrany kolejnym, papieżem i przybrał imię Benedykt XVI.

Dorobek naukowy i poglądy
Należy do ścisłej czołówki teologów chrześcijańskich XX wieku. Mówi się, że jest największym teologiem wśród kardynałów. Jego prace badawcze i publikacje odnoszą się głównie do szeroko rozumianej teologii dogmatycznej i fundamentalnej. Wiele dzieł zwartych i rozpraw poświęcił tajemnicy Kościoła. Drugi wielki temat w działalności naukowej kardynała Ratzingera to osoba Jezusa Chrystusa. Można go uważać za zwolennika "chrystologii sensu". Podejmował także prace z zakresu ekumenizmu. W sumie opublikował ponad 60 pozycji książkowych, z których wiele zostało przetłumaczonych na języki obce. Jest także autorem kilkuset artykułów i rozpraw opublikowanych w różnych międzynarodowych czasopismach teologicznych i dziełach zbiorowych.
Jest laureatem wielu międzynarodowych nagród i wyróżnień. Otrzymał dotąd aż osiem doktoratów honorowych.ŹRÓDŁO: http://pl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Ratzinger z dnia 2005.04.19


Copyright © 2000-2010 by Waldemar Plewa.
Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.