Sortuj
Wybierz miesiąc

Nasza ‚pielgrzymka” (no tak prawie pielgrzymka) z okazji zbliżającego się dnia dziecka 2007. IMAX Cinema w Manufakturze Łódzkiej.

12:08 | 05.10.2007

W Uroczystość Trójcy Przenajświętszej – 3 czerwca 2007 roku, o godzinie 16:00 odbyła się Msza święta, w czasie której 108 dzieci przeżywało rocznicę I Komunii Śwętej, do której przystąpiły 7 i 14 maja 2006 r.

12:08 | 05.10.2007

O 21:00 Ks. infułat Jan Sobczak rozpoczął Apel Jasnogórski, kończący uroczystość odpustową, a zarazem – po 33 latach – jego posługiwanie jako proboszcza w naszej parafii. Przed ołtarzem wyłożona była Księga Pamiątkowa a w trakcie Apelu ksiądz infułat zawiesił przy obrazie M.B. Częstochowskiej kolejne wota: wyraz wdzięczności wiernych za otrzymane przez wstawiennictwo Maryi łaski. Na zakończenie udzielił „po raz ostatni jako proboszcz” licznie zgromadzonym wiernym Bożego błogosławieństwa.

12:08 | 05.10.2007

Festiwal za nami. w Koncercie Lauratów usłyszeliśmy min. „Pawełki” ze Szczawina (I miejsce wśród chórów wielogłosowych) „Jezusowe Promyki ” z Ksawerowa (I miejsce chóry jednogłosowe)”Tuzinki” i „Kasynowa Pisnia” z Ukrainy ( Imiejsce exequo w zespołach wielogłosowych) „Wiolinki” z Łodzi ( I miejsce zespoły jednogłosowe) „Józefowe kwiatki” z Kielc i „Boże skowronki” z Kępna ( I miejsce exequo zespoły wokalno-instrumentalne) duet z Kołomyi( I miejsce) i duet ze Słonima ( II miejsce) oraz solistów: Wojciecha Batko ( I miejsce Klaudię Grubską z Burzenina i Alberta Kierkemkambt z Błaszek ( I miejsce 7-9 lat) Patrycję Mizerską z Bielawy ( I miejsce 10-12 lat) i innych wyróżnionych. Dyplomy wręczał J.E.Ks. abp Władysław Ziółek Metropolita Łódzki.

12:08 | 05.10.2007

Od niedzieli 29.04. każdego wieczoru trwaliśmy na Adoracji Najświętszego Sakramentu, kończącej się Apelem Jasnogórskim przed koronowanym wizerunkiem N.M.P. Nieustającej Pomocy. Zaś 06.05. br. o 10:00 J.E.Ks.Abp Władysław Ziółek rozpoczął sprawowanie Najświętszej Ofiary w duchu dziękczynienia za łaski wyjednane naszej Wspólnocie w ciągu blisko 100 lat jej istnienia – a szczególnie w okresie ostatnich 33 lat, który upływa pod pasterską troską Ks. Infułata Jana Sobczaka, budowniczego obecnej świątyni. W darze parafianie ufundowali wotum – złote serce – które zawiśnie obok koronowanego przed 5-ciu laty obrazu. Większość zamieszczonych zdjęć wykonał Mateusz Trzuskowski.

12:08 | 05.10.2007
12:08 | 05.10.2007
12:08 | 05.10.2007
12:08 | 05.10.2007
12:08 | 05.10.2007
12:08 | 05.10.2007