Archidiecezja Łódzka
WFOSIGW w Łodzi
12:15 | 24.10.2016

Logo

Zadanie pn „Ekopracownia w Katolickim Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Łodzi” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Koszt całkowity zadania wynosi 41 744,35 zł.
Koszt dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 34 737,00 zł.
http://www.zainwestujwekologie.pl/

Logo

Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej w Łodz” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

wartość ogólna zadania wynosi 518 579,38 zł
Forma dofinansowania – pożyczka w kwocie 480 000,00 zł
Zakres projektu:

  • Docieplenie ścian piwnic
  • Docieplenie ścian zewnętrznych/ościeży
  • Docieplenie stropodachów
  • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
  • Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
  • Wykonanie projektu budowlanego
  • Wykonanie audytu energetycznego budynku
  • Remont i wymiana daszków, remont i wymiana pokrycia dachowego, obróbki blacharskie

http://www.zainwestujwekologie.pl/

Logo

Zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki odpadami oraz sytemu zbiórki i wywozu odpadów komunalnych z terenu Cmentarzy Rzymskokatolickich administrowanych przez Kurię Metropolitalną Łódzką” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Logo

Zadanie pn. „Prace pielęgnacyjne drzewostanu na terenie Cmentarzy Rzymskokatolickich Archidiecezji Łódzkiej administrowanych przez Administrację Nieruchomościami Archidiecezji Łódzkiej” zostało zrealizowane przy pomocy środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.