Archidiecezja Łódzka
Filtruj
Sortuj
Wybierz miesiąc

Po co katolikom Żydzi? – to pytanie, a zarazem tytuł debaty, która odbyła się we wtorek 22 maja w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Pomysłodawcą tego spotkania był ksiądz profesor Andrzej Perzyński wykładowca ekumenizmu w łódzkim seminarium, a współorganizatorami był wydział duszpasterski i katechetyczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej.

12:58 | 23.05.2018

Abp Ryś w swojej homilii zaproponował zgromadzonym w świątyni, aby otworzyli się na działanie Ducha Św., który może dokonać przewrotu w naszym życiu i sprawić, że wszystko, łącznie z nami, będzie się kręcić wokół Pana Boga.

11:50 | 21.05.2018

„Nam się wydaje, że Bóg przebacza nam nasze grzechy, dzięki temu co my dobrego zrobimy. Natomiast Bóg wybacza nam grzechy, bo patrzy na krzyż swojego Syna”- mówił Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś podczas spotkania z cyklu Ale Gość! w Kolegiacie Łaskiej.

11:48 | 21.05.2018

Arcybiskup Grzegorz Ryś po ogłoszeniu nominacji kardynalskiej arcybiskupa Konrada Krajewskiego zachęca wszystkich nas wiernych świeckich do tego abyśmy byli aktywnymi świadkami Bożego miłosierdzia- bo tylko dzięki takiej postawie Kościół jest prawdziwie Boży.

23:01 | 20.05.2018