W Łodzi od wielu już lat istnieje możliwość studiowania w systemie niestacjonarnym (zaocznym)
na renomowanym Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.


Studia w zakresie teologii:
  • magisterskie: z uprawnieniami pedagogicznymi
  • doktoranckie
  • podyplomowe: przygotowanie do życia w rodzinie; katecheza w szkołach specjalnych

Wszystkich pragnących włączyć się we wspólnotę poszukujących i pogłębiających wiedzę
filozoficzno-teologiczną serdecznie zapraszamy do podjęcia studiów.Rekrutacja na rok akademicki 2014/2015 - informacje


Budynek, w którym znajduje się Instytut Teologiczny
*************************************************************************************************************
REDAKCJA STRONY: treść i projekt - ks. Jan Wolski