W Łodzi istnieje możliwość studiowania w systemie niestacjonarnym (zaocznym)
w Instytucie Teologicznym pod patronatem Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.


Studia w zakresie teologii:

  • magisterskie: z uprawnieniami pedagogicznymi
  • licencjackie

Wszystkich pragnących włączyć się we wspólnotę poszukujących i pogłębiających wiedzę
filozoficzno-teologiczną serdecznie zapraszamy do podjęcia studiów.


Budynek, w którym znajduje się Instytut Teologiczny
*************************************************************************************************************
REDAKCJA STRONY: treść i projekt - ks. Jan Wolski