Instytut Teologiczny w Łodzi



Podyplomowe studium katechetyczno-pedagogiczne

Czterosemestralne podyplomowe niestacjonarne studium katechetyczno-pedagogiczne przeznaczone jest dla absolwentów wyższych uczelni, którzy zdobyli już przygotowanie pedagogiczne. Celem studiów jest przygotowanie kadry do nauczania religii w szkołach (podstawowych i gimnazjalnych) zgodnie z wymogami systemu oświaty. Ministerstwo Edukacji Narodowej szczegółowo określa kwalifikacje zawodowe, jakie powinien posiadać nauczyciel-katecheta. Instytut Teologiczny dostosowuje program nauczania i odbywania praktyk do aktualnych przepisów prawa oświatowego, a także umożliwia uzyskanie od władzy kościelnej misji kanonicznej upoważniającej do nauczania religii.

Pobierz folder informacyjny

Rekrutacja do Studium Życia Rodzinnego

Instytut Teologiczny – we współpracy z Centrum Służby Rodzinie w Łodzi – otwiera dwusemestralne Studium Życia Rodzinnego. Adresowane jest ono do osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy o małżeństwie i rodzinie oraz chcących pracować w Duszpasterstwie Rodzin na szczeblu parafialnym – dotyczy to prowadzenia katechezy przedmałżeńskiej i parafialnego poradnictwa rodzinnego. Zajęcia odbywać się będą w ustalone soboty w Centrum Służby Rodzinie w Łodzi, ul. Broniewskiego 1a.

ks. Jan Wolski, Dyrektor Instytutu Teologicznego

Informacje o naborze na stronach internetowej: http://csr.org.pl/
Kontakt w sprawie rekrutacji:
ks. dr Robert Jaśpiński, e-mail: jaspinski@csr.org.pl; tel. 605-191-331.

Rekrutacja

W Łodzi istnieje możliwość studiowania w systemie niestacjonarnym (zaocznym) w Instytucie Teologicznym pod patronatem Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.
Studia w zakresie teologii:

magisterskie: z uprawnieniami pedagogicznymi

licencjackie

Dowiedz się więcej