W celu uzyskania informacji o przyjęciu dziecka do naszego przedszkola proszę wpisać PESEL dziecka: