Parafia Świętej Doroty i Świętego Jana Chrzciciela w Mileszkach
Surowy skan
Proboszcz: ks. Janusz Banachowski
Wikariusz:
Telefon: 42 679-41-04; +48 663 791 113

Adres: Pomorska 445/447, 92-735 Łódź
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna
Ogłoszenia
Intencje

Rys Historyczny

Data erygowania: Akta Konsystorza Warszawskiego odnoszą powstanie kościoła na 1048 r., mapa Księstwa Mazowieckiego z ok. 1200 r. uwidocznia osiedle Mileszki z własnym kościołem parafialnym.

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Obecny kościół jako trzeci wystawiono w 1766 r. Kościół drewniany, konstrukcji zrębowej na podmurówce, zwrócony prezbiterium na południe, oszalowany, jednonawowy z nieco w꿬szym prostokątnym prezbiterium. W 1832 r. powiększono kościół, dobudowując 4-metrową kruchtę, nad którą wznosi się wieża. Strop płaski, dachy dwuspadowe, gontowe. Przy prezbiterium od zachodu zakrystia, przy nawie od wschodu murowana kruchta. Dzwonnica 9-metrowa drewniana, kryta gontem. Kościół po generalnym remoncie, począwszy od wylewania fundamentów, przez uzupełnienie ubytków w ścianach (bale) i ocieplenie wełną mineralną z foliami (jedna paroprzepuszczalna, druga – zwykła), wymianę całej konstrukcji dachu i stropu (pokrycie 2 x papą i 2 x gontem łupanym). Wieżyczki pokryte miedzianą blachą, na których ustawiono nowe, aluminiowe krzyże, pokryte lakierem piecowym „na mosiądz”. Wewnątrz kościoła zainstalowano ogrzewanie elektryczne i systemy alarmowe przeciwwłamaniowe i przeciwpożarowe z łącznością radiową.

Wyposażenie kościoła:
Dnia 31 sierpnia 2015 r. ogień doszczętnie strawił świątynię. Z pożaru uratowano: zabytkową dzwonnicę z dzwonem z 1948 r., kropielnicę kamienną, chrzcielnicę kamienną, zwęgloną figura Chrystusa z krucyfiksu z poł. XVI w. oraz figurę św. Stanisława Biskupa i Męczennika.

Odbudujmy Kościół w Mileszkach. 31 sierpnia 2015 r. spłonął drewniany XVIII wieczny zabytkowy kościół w ć Mileszkach. Prosimy ludzi dobrej Woli o wsparcie finansowe niezbędne do odbudowy kościoła.  Wpłaty prosimy  dokonywać na konto Archidiecezji Łódzkiej:  22 1240 3028  1111 0000 2824 0033 z dopiskiem „Dar na Kościół w Mileszkach”. Wszystkich ofiarodawców obejmujemy nie tylko serdeczną modlitwą podczas nabożeństw majowych, czerwcowych i październikowych oraz raz w tygodniu Mszą św. dziękczynną.

MODLITWA ZA DOBROCZYŃCÓW I OFIARODAWCÓW

Boże łaskawy, od Ciebie pochodzą wszelkie dobre natchnienia i siła do ich realizacji. Za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, naszych Patronów: św. Doroty, św. Jana Chrzciciela, św. Tekli, św. Faustyny Kowalskiej, św. Jana Pawła II, a w tym roku szczególnie św. Brata Alberta, dziękujemy Ci za wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców, którzy nie koncentrując się  sobie,   a czasem wręcz zapominając o sobie, czy to swoją ciężką pracą, czy to darami materialnymi, czy też modlitwą, niosą pomoc naszej parafii. Strzeż prawości     i prostoty ich serc, by demon nie uwiódł ich pokusą próżnej chwały. Niech pozostaną bogaci w dobre czyny, w cichości  przed Tobą. Daj im też doświadczyć dobrodziejstwa od innych, by widzieli, że już tu na ziemi nie dasz się nikomu prześcignąć w hojności i żaden dobry czyn nie pozostanie w Tobie bez echa. Obdarz taką łaską, abyśmy umieli być wdzięczni i nigdy nie zapomnieli przez czyje ręce przyszło do nas dobro. Praw także, byśmy nigdy nie zawłaszczyli, nie sprzeniewierzyli i nie zmarnowali ofiarowanych darów. Uczyń z nas cichych dobroczyńców dla innych. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

Ulice należące do Parafii

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII: Bazaltowa, Bratkowa, Dolina Kościeliska, Dunajec, Frezjowa, Gerberowa, Gorce, Goryczkowa, Henrykowska, Iglasta, Juhasowa, Kamykowa, Kosodrzewiny, Krzemieniowa, Listopadowa, Malownicza, Mileszki, Obłoczna, Olkuska, Podgórze, Pomorska – nr 355–505 i 314–484, Popielarnia, Saneczkowa, Skalna – 41–79 i 44–68, Sołecka, Urwista, Wiączyńska – 139–157
MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Wiączyń Dolny (przez Nowosolną) – 6 km

Dni powszednie

17:00

w maju i czerwcu - 18:00

Soboty

17:00

w maju i czerwcu - 18:00

Niedziele i święta

08:00, 10:15, 12:00

W NIEDZIELE

w Wielkim Poście - 08:00, 10:15, 12:00, 16:30 - Gorzkie Żale, 17:00

w maju i czerwcu - 08, 10:15, 12:00, 14:00 - z nabożeństwem (majowym lub czerwcowym) i poświęceniem pól - miejscach wskazanych przez rolników parafii

GODZINY MSZY ŚW. MOŻNA SPRAWDZIĆ W "INTENCJACH MSZALNYCH"

 

 

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 2270

ODPUST: św. Doroty, 6 lutego;
św. Jana Chrzciciela, 24 czerwca

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: piątek, sobota, niedziela przed wspomnieniem św. Tekli, 23 września

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2012 r (abp Władysław Ziółek)

CMENTARZ GRZEBALNY: 1 ha (300 m)

PLEBANIA: wybudowana w 1890 r., murowana, kryta blachą, kanalizacja, centralne ogrzewanie (gazowe), system antywłamaniowy i przeciwpożarowy z monitoringiem plebanii.

ORGANISTÓWKA W 2010 przeprowadzono remont budynku, który służył jako dom katechetyczny (wymiana więźby dachowej, pokryto dach onduliną, zainstalowano węzeł sanitarny, częściowo wymieniono podłogę, wymieniono instalację elektryczną i zamontowano konwektory).

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, ministranci.

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. kan. Ignacy Nowicki 1874–1922
ks. prał. Wincenty Burakowski 1922–1923
ks. kan. Bolesław Żukowski 1923–1927
ks. kan. Antoni Machnikowski 1927–1928
ks. Witold Nadolski 1928–1932
ks. prał. Wiktor Bilski 1932–1938
ks. Stanisław Maciejewski 1938–1947
ks. Henryk Rogowski 1947–1948
ks. Henryk Błaszczyk 1948–1959
ks. Władysław Homka 1959–1966
ks. Anatoliusz Starzyński 1966–1988
ks. Tadeusz Jajkowski 1988–2013                                                                                                                                    ks. Janusz Banachowski 2013 –

 

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Edmund Suchorski, wyśw. 1960

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
† ks. Stanisław Kosior OFM, wyśw. 1961

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Dorota Adamiak, 2003, karmelitanka Dz.J.

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1826–1859, 1915–1923, 1924–1929, 1921–1940 raptularz, 1930–1939, 1945–2006, małżeństw 1887–1889, 1919–1927–1939, 1945–2006, zmarłych 1879–1889, 1922–1929–1939, 1945–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Janusz Banachowski, mian. 1 VII 2013 tel. +48 663 791 113

Na terenie parafii mieszka:
ks. kanonik Tadeusz Jajkowski (emeryt)

Od poniedziałku do piątku w godzinach 15:30 - 16:45

telefon do kancelarii: +48 663791113

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 13 SIERPNIA 2017 r.

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

 1. W niedzielę 03 września 2017 r. Ks. Bp Marek Marczak dokona Wizytacji Kanonicznej naszej parafii. Program wizytacji przedstawia się następująco:

* godz. 8: oo – powitanie Księdza Biskupa przez przedstawicieli Parafian i proboszcza. W czasie Mszy św. zaprezentują się Żywa Róża i Komitet Odbudowy kościoła.

* godz. 10: 15 – zaprezentują się Chór i Ministranci.

Po Mszy o godz. 10: 15 Młodsi ministranci z Ojcami  i starsi ministranci będą mieli spotkanie z ks. Biskupem w kancelarii parafialnej. Ministranci będą mogli zadawać ks. Biskupowi różne pytania. I myślę, że takie pytania przygotują.

* Na mszy o godz. 12: oo Ksiądz Biskup udzieli Bierzmowania. W związku z bierzmowanie bardzo proszę dorosłych, którzy jeszcze nie przyjęli bierzmowania o zgłoszenie swojej kandydatury. Jedynym wymogiem będzie dostarczenie aktu chrztu św. (jeśli ktoś był ochrzczony w innej parafii). Spotkania przygotowawcze dla wszystkich kandydatów będą w następujących terminach: 21, 23, 25, 28 i 30 sierpnia o godz. 19: oo, a spowiedź kandydatów i próba generalna 1 września o godz. 17: 30

 

 1. Bardzo proszę obecnych na tej Mszy św. członków Żywej Róży, Komitetu Odbudowy Kościoła, Ministrantów starszych, Ministrantów młodszych z ich Ojcami, Chóru, o pozostanie na krótkie spotkanie.

 

 1. Przepraszam za tę zmianę, ale muszę to zrobić i przesunąć autokarową pielgrzymkę do Lichenia na trzecią niedzielę września (z 9 na 16 września). Wyjazd byłby o godz. 6: oo. Koszt także nie uległ zmianie - 50 zł.

 

 1. We wtorek przypada Uroczystość Wniebowzięcia N.M.P. Msze św. o godz. 8:oo; 10:15; 12: oo oraz Msza św. przy krzyżu na ul. Olkuskiej o godz. 14: oo
 2. PROŚBA

W tym roku szkolnym, przypada 60 rocznica istnienia Szkoły Podstawowej w Mileszkach, dlatego w imieniu Pani Dyrektor oraz nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej "Mileszki" zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców o udostępnienie posiadanych przez Państwa pamiątek związanych ze szkołą (zdjęcia, zeszyty, dawne przybory szkole, fartuszki szkolne itp.). Wszystkie te przedmioty zostaną odpowiednio podpisane i oznaczone,

a następnie zwrócone właścicielom. Osoby które są w posiadaniu takich pamiątek, proszone są o przynoszenie ich do szkoły od dnia 21.08.2017 do pani Anny Jakimiuk lub do sekretariatu szkoły. Prosimy także o przekazanie naszej prośby sąsiadom i znajomym, którzy byli związani z naszą placówką. Serdecznie dziękujemy. Aleksandra Podlasin-Kubus.

 

 1. KOMUNIKA TY KURII METROPOLITALNEJ ŁÓDZKIEJ
  a)
  15 sierpnia przypada 97. rocznica Cudu nad Wisłą, Uroczystość Wniebowzięcia Naj świętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego. Tego dnia o godz. 30 Ksiądz Biskup Marek Marczak Administrator Archidiecezji Łódzkiej będzie przewodniczył Mszy św. w Bazylice Archikatedralnej Łódzkiej. Na obchody tych uroczystości serdecznie zapraszamy wszystkich Archidiecezjan.
  b) Duszpasterstwo Rolników zaprasza na Archidiecezjalne Dożynki, które odbędą się wraz z dożynkami Gminy Widawa w niedzielę 20 sierpnia o godz. 00 w Widawie. Chciejmy wyrazić wdzięczność Panu Bogu za tegoroczne zbiory i za wszystkich, którzy uprawiają ziemię oraz zbierają jej plony. Program Dożynek Archidiecezjalnych 20 sierpnia 2017 r., Widawa godz. 11.30 - zjazd delegacji rolników z archidiecezji do Kościoła Parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Widawie (delegacje gminne gromadzą się na placu OSP w Widawie)
  *godz. 12.00 - Uroczysta Msza św. z poświęceniem wieńcy pod przewodnictwem Księdza Biskupa Marka Marczaka Administratora Archidiecezji Łódzkiej
  *godz. 13.20 - Przemarsz korowodu dożynkowego na plac targowy godz. 13.45 - Powitanie Gości
  *godz. 14.00 - Ceremoniał dożynkowy z obrzędem chleba i wieńców
  *godz. 15.00 - Przemówienia oraz wręczenie odznaczeń "Zasłużony dla Rolnictwa" godz. 15.30 - Występy artystyczne
  c) 92. Łódzka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, jak co roku, wyruszy 21 sierpnia z Sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej. Hasłem tegorocznej pielgrzymki jest - "JESTEŚMY ŻYWĄ KORONĄ MARYI". Zapisy rozpoczną się 12 sierpnia i trwać będą codziennie oprócz 13 i 15 sierpnia w godz. 10.00-12.00 oraz 16.00-19.00 w dolnym kościele Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi (ul. Łąkowa 40). Szczególna zniżka 30% w tym roku dotyczyć będzie harcerzy - ZHR, ZHP oraz Skautów Europy.
  Osoby, które z różnych powodów nie będą mogły fizycznie uczestniczyć w pielgrzymce mogą przy wyjściu z kaplicy pobrać regulamin i zapisać się do grupy duchowej pielgrzymki.
  d) Centrum Służby Rodzinie w Łodzi zaprasza rodziców dzieci w wieku 6- 15 lat, mieszkańców Łodzi, do udziału w bezpłatnych warsztatach podnoszących kompetencje rodzicielskie "Szkoła dla rodziców". Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie internetowej Centrum - csr.org.plifanpagu.

 7. Do nabycia prasa katolicka. Tygodniki: „Gość Niedzielny”, „Niedziela” oraz „Idziemy”.
a) w „Gościu Niedzielnym”:

* Święta Edyta Stein jest perłą, której ciągle nie potrafimy docenić. Mija właśnie 75 lat od jej męczeńskiej śmierci.

PONADTO W "GOŚCIU":

* jak dzisiaj wygląda życie na Lampedusie? Czy nadal docierają na nią imigranci z Afryki? - kolejny odcinek wakacyjnego cyklu "Życie na wyspie";

* czy w armeńskim Klasztorze Włóczni przez wieki był przechowywany grot włóczni, którą rzymski legionista ugodził Chrystusa na krzyżu?
b) w „Niedzieli”:

Pielgrzymowanie bez granic – artykuł numeru
c) w „Idziemy”:

* O jubileuszu 50-lecia koronacji obrazu M.B. Licheńskiej

* zanim stał się cud nad Wisłą – podczas wojny polsko-bolszewickiej ogromną rolę odegrała propaganda. Bolszewicy  działali w sposób zorganizowany i starannie przemyślany. Jednak wobec Polaków przesłanie tej propagandy okazało się nietrafione.

 1. Wszystkim parafianom, którzy w nadchodzącym tygodniu będą obchodzić imieniny, urodziny bądź inne jubileusze czy uroczystości składamy najserdeczniejsze życzenia obfitych łask Bożych. Dzieci zapraszam na cukierki.
 2. Zapowiedzi Przedślubne: Mateusz Kegler, kawaler z par. tut  z: Katarzyną Gołębiowską, panną, z parafii św. Kazimierza  w Łodzi

 

 

INTENCJE MSZALNE 13 - 20 SIERPNIA 2017 r.

13 SIERPNIA 2017 r.  NIEDZIELA ZWYKŁA 

8: oo  Zofia Zajfert – 3 r.śm. i wszyscy zmarli z rodzin Płusa i Zajfert

10: 15  +Zbigniew Maciejczak – VI r. śm

12: oo Za Parafian *

14 SIERPNIA 2017 r. PONIEDZIAŁEK

17: oo W intencji ofiarodawców i dobroczyńców

17: oo Maria Jajkowska

15 SIERPNIA  2017 r. WTOREK  

8: oo Za Parafian

10: 15 +Marian Stańczyk (Imieninowa)

12: oo +Michał (XX r. śm.), Krystyna Domańscy

16 SIERPNIA 2017 r. ŚRODA

17: oo +Jan, Janina, Zygmunt, Wiesława, Barbara, Edward, Helena Ciumaszko

17: oo W intencji Solenizantki Marysi

17 SIERPNIA 2017 r. CZWARTEK

17: oo +Władysław Kowalski (od ucz. pogrzebu)

18 SIERPNIA 2017 r. PIĄTEK  

17: oo +Zofia, Tadeusz, Wiesław Gniady; Alina Wieczorek; Zdzisława, Janusz Błaszczyk; wszyscy zmarli z rodzin Gniadych i Sroka

19 SIERPNIA 2017 r.r. SOBOTA   

17: oo +Ilona Żyłka (od Rodziców)

20 SIERPNIA 2017 r.  NIEDZIELA ZWYKŁA  

8: oo +Bronisław, Marianna Fojtuch; Agnieszka Abbas z d. Fojtuch

10: 15  +Józefa, Władysław Kobus; Marianna Reszka; Władysław Kobus

12: oo Dziękczynno-błagalna w 45 Rocznicę Ślubu Michała i Janiny Witczak; w 70 Rocznicę Urodzin Michała i 20 Rocznicę Marty

 

 

 

Zobacz na mapie