Parafia Świętej Doroty i Świętego Jana Chrzciciela w Mileszkach
Surowy skan
Proboszcz: ks. Janusz Banachowski
Wikariusz:
Telefon: 42 679-41-04; +48 663 791 113

Adres: Pomorska 445/447, 92-735 Łódź
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna
Ogłoszenia
Intencje

Rys Historyczny

Data erygowania: Akta Konsystorza Warszawskiego odnoszą powstanie kościoła na 1048 r., mapa Księstwa Mazowieckiego z ok. 1200 r. uwidocznia osiedle Mileszki z własnym kościołem parafialnym.

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Obecny kościół jako trzeci wystawiono w 1766 r. Kościół drewniany, konstrukcji zrębowej na podmurówce, zwrócony prezbiterium na południe, oszalowany, jednonawowy z nieco w꿬szym prostokątnym prezbiterium. W 1832 r. powiększono kościół, dobudowując 4-metrową kruchtę, nad którą wznosi się wieża. Strop płaski, dachy dwuspadowe, gontowe. Przy prezbiterium od zachodu zakrystia, przy nawie od wschodu murowana kruchta. Dzwonnica 9-metrowa drewniana, kryta gontem. Kościół po generalnym remoncie, począwszy od wylewania fundamentów, przez uzupełnienie ubytków w ścianach (bale) i ocieplenie wełną mineralną z foliami (jedna paroprzepuszczalna, druga – zwykła), wymianę całej konstrukcji dachu i stropu (pokrycie 2 x papą i 2 x gontem łupanym). Wieżyczki pokryte miedzianą blachą, na których ustawiono nowe, aluminiowe krzyże, pokryte lakierem piecowym „na mosiądz”. Wewnątrz kościoła zainstalowano ogrzewanie elektryczne i systemy alarmowe przeciwwłamaniowe i przeciwpożarowe z łącznością radiową.

Wyposażenie kościoła:
Dnia 31 sierpnia 2015 r. ogień doszczętnie strawił świątynię. Z pożaru uratowano: zabytkową dzwonnicę z dzwonem z 1948 r., kropielnicę kamienną, chrzcielnicę kamienną, zwęgloną figura Chrystusa z krucyfiksu z poł. XVI w. oraz figurę św. Stanisława Biskupa i Męczennika.

Odbudujmy Kościół w Mileszkach. 31 sierpnia 2015 r. spłonął drewniany XVIII wieczny zabytkowy kościół w ć Mileszkach. Prosimy ludzi dobrej Woli o wsparcie finansowe niezbędne do odbudowy kościoła.  Wpłaty prosimy  dokonywać na konto Archidiecezji Łódzkiej:  22 1240 3028  1111 0000 2824 0033 z dopiskiem „Dar na Kościół w Mileszkach”. Wszystkich ofiarodawców obejmujemy nie tylko serdeczną modlitwą podczas nabożeństw majowych, czerwcowych i październikowych oraz raz w tygodniu Mszą św. dziękczynną.

MODLITWA ZA DOBROCZYŃCÓW I OFIARODAWCÓW

Boże łaskawy, od Ciebie pochodzą wszelkie dobre natchnienia i siła do ich realizacji. Za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, naszych Patronów: św. Doroty, św. Jana Chrzciciela, św. Tekli, św. Faustyny Kowalskiej, św. Jana Pawła II, a w tym roku szczególnie św. Brata Alberta, dziękujemy Ci za wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców, którzy nie koncentrując się  sobie,   a czasem wręcz zapominając o sobie, czy to swoją ciężką pracą, czy to darami materialnymi, czy też modlitwą, niosą pomoc naszej parafii. Strzeż prawości     i prostoty ich serc, by demon nie uwiódł ich pokusą próżnej chwały. Niech pozostaną bogaci w dobre czyny, w cichości  przed Tobą. Daj im też doświadczyć dobrodziejstwa od innych, by widzieli, że już tu na ziemi nie dasz się nikomu prześcignąć w hojności i żaden dobry czyn nie pozostanie w Tobie bez echa. Obdarz taką łaską, abyśmy umieli być wdzięczni i nigdy nie zapomnieli przez czyje ręce przyszło do nas dobro. Praw także, byśmy nigdy nie zawłaszczyli, nie sprzeniewierzyli i nie zmarnowali ofiarowanych darów. Uczyń z nas cichych dobroczyńców dla innych. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

Ulice należące do Parafii

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII: Bazaltowa, Bratkowa, Dolina Kościeliska, Dunajec, Frezjowa, Gerberowa, Gorce, Goryczkowa, Henrykowska, Iglasta, Juhasowa, Kamykowa, Kosodrzewiny, Krzemieniowa, Listopadowa, Malownicza, Mileszki, Obłoczna, Olkuska, Podgórze, Pomorska – nr 355–505 i 314–484, Popielarnia, Saneczkowa, Skalna – 41–79 i 44–68, Sołecka, Urwista, Wiączyńska – 139–157
MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Wiączyń Dolny (przez Nowosolną) – 6 km

Dni powszednie

17:00

w maju i czerwcu - 18:00

Soboty

17:00

w maju i czerwcu - 18:00

Niedziele i święta

08:00, 10:15, 12:00

W NIEDZIELE

w Wielkim Poście - 08:00, 10:15, 12:00, 16:30 - Gorzkie Żale, 17:00

w maju i czerwcu - 08, 10:15, 12:00, 14:00 - z nabożeństwem (majowym lub czerwcowym) i poświęceniem pól - miejscach wskazanych przez rolników parafii

GODZINY MSZY ŚW. MOŻNA SPRAWDZIĆ W "INTENCJACH MSZALNYCH"

 

 

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 2270

ODPUST: św. Doroty, 6 lutego;
św. Jana Chrzciciela, 24 czerwca

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: piątek, sobota, niedziela przed wspomnieniem św. Tekli, 23 września

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2017 r (bp Marek Marczak Administrator Archidiecezji Łódzkiej)

CMENTARZ GRZEBALNY: 1 ha (300 m)

PLEBANIA: wybudowana w 1890 r., murowana, kryta blachą, kanalizacja, centralne ogrzewanie (gazowe), system antywłamaniowy i przeciwpożarowy z monitoringiem plebanii.

ORGANISTÓWKA W 2010 przeprowadzono remont budynku, który służył jako dom katechetyczny (wymiana więźby dachowej, pokryto dach onduliną, zainstalowano węzeł sanitarny, częściowo wymieniono podłogę, wymieniono instalację elektryczną i zamontowano konwektory).

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, ministranci.

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. kan. Ignacy Nowicki 1874–1922
ks. prał. Wincenty Burakowski 1922–1923
ks. kan. Bolesław Żukowski 1923–1927
ks. kan. Antoni Machnikowski 1927–1928
ks. Witold Nadolski 1928–1932
ks. prał. Wiktor Bilski 1932–1938
ks. Stanisław Maciejewski 1938–1947
ks. Henryk Rogowski 1947–1948
ks. Henryk Błaszczyk 1948–1959
ks. Władysław Homka 1959–1966
ks. Anatoliusz Starzyński 1966–1988
ks. Tadeusz Jajkowski 1988–2013                                                                                                                                    ks. Janusz Banachowski 2013 –

 

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
śp. ks. Edmund Suchorski, wyśw. 1960

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
† ks. Stanisław Kosior OFM, wyśw. 1961

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Dorota Adamiak, 2003, karmelitanka Dz.J.

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1826–1859, 1915–1923, 1924–1929, 1921–1940 raptularz, 1930–1939, 1945–2006, małżeństw 1887–1889, 1919–1927–1939, 1945–2006, zmarłych 1879–1889, 1922–1929–1939, 1945–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Janusz Banachowski, mian. 1 VII 2013 tel. +48 663 791 113

Na terenie parafii mieszka:
ks. kanonik Tadeusz Jajkowski (emeryt)

Od poniedziałku do piątku w godzinach 15:30 - 16:45

telefon do kancelarii: +48 663791113

OGŁOSZENIA PARAFIALNE XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

15 PAŹDZIERNIKA 2017 r.

 1. MISJE MIŁOSIERDZIA PROGRAM

Sobota – 4.11.2017 r.

Rozpoczęcie  - powitaniem o godz. 17.15 – przed wejściem na cmentarz (obraz przyjeżdża o 17,30)

Godz. 18 – Msza św.

21,00 Apel Misyjny

Niedziela – 5.11.2017 r.  Bóg jest miłością (nauki wstępne)

8: oo; 10:15; 12: oo;  17: oo

o 15,00 (W Godzinie Miłosierdzia) Nabożeństwo na cmentarzu  w zależności  od warunków pogodowych

21,00 Apel Misyjny

Poniedziałek – 6.11. 2017 r.  Dzień ufności

10,00 Różaniec (jedna tajemnica) i wprowadzenie do Mszy św.

10,15 Msza św. z nauka ogólną

15,00 Godzina Miłosierdzia (nabożeństwo w kościele)

16,30 Nauka dla dzieci

17:45 Różaniec (jedna tajemnica) i wprowadzenie do Mszy św.

18,00 Msza św. z nauką ogólną

Po  Mszy wieczornej - nauka stanowa  cz. I (dla kobiet)

21,00 Apel Misyjny

Wtorek – 7.11.2017 r. Pokuta drogą do Miłosierdzia Bożego.

10,00 Różaniec (jedna tajemnica) i wprowadzenie do Mszy św.

10,15 Msza św. z nauka ogólną

15,00 Godzina Miłosierdzia (nabożeństwo)

16,30 Nauka dla dzieci

17:45 Różaniec (jedna tajemnica) i wprowadzenie do Mszy św.

18,00 Msza św. z nauką ogólną

Po  Mszy wieczornej - nauka stanowa  cz. II (dla MĘŻCZYZN)

21,00 Apel Misyjny

 

Środa – 8.11. 2017 r. Dzień spowiedzi (SPOWIEDŹ OD GODZ. 9,30 do 11,00 i OD 16: 30 DO  20:30)

9,30 SPOWIEDŹ DLA CHORYCH

10,00 Różaniec (jedna tajemnica) i wprowadzenie do Mszy św.

10,15 Msza św. dla chorych z udzieleniem Sakramentu Chorych

15,00 Godzina Miłosierdzia (nabożeństwo)

Po południu: Dziękczynienie za pojednanie

16,30 Spowiedź i Msza św. dla dzieci

17:45 Różaniec (jedna tajemnica) i wprowadzenie do Mszy św.

18,00 Msza św. z nauką ogólną, na zakończenie Mszy św. Nabożeństwo przebłagalne (krótkie)

Po Mszy św. Sakrament chorych dla tych chorych którzy nie mogli przyjść rano

20,00 Spowiedź i Msza św. z nauką dla młodzieży gimnazjalnej i starszej

21,00 Apel Misyjny

Czwartek – 9.11.2017 r.

Miłosierdzie okazywane ludziom w różnych powołaniach (Odnowienie ślubów małżeńskich na każdej Mszy św. – przychodzimy całymi rodzinami)

10,00 Różaniec (jedna tajemnica) i wprowadzenie do Mszy św.

10,15 Msza św. z nauka ogólną

15,00 Godzina Miłosierdzia (nabożeństwo)

17:45 Różaniec (jedna tajemnica) i wprowadzenie do Mszy św.

18,00 Msza św. z nauką ogólną

21,00 Apel Misyjny

Piątek – 10.11. 2017 r.

Zawierzenie Miłosierdziu Bożemu parafii i rodzin (przychodzimy całymi rodzinami; poświęcenie obrazów i błogosławieństwo rodzin obrazami)

10,00 Różaniec (jedna tajemnica) i wprowadzenie do Mszy św.

10,15 Msza św. z nauka ogólną

11,00 ODWIEDZINY CHORYCH W DOMACH (22 CHORYCH – 30 KM DO PRZEJECHANIA – 14: OO KONIEC)

15,00 Godzina Miłosierdzia (nabożeństwo)

17:45 Różaniec (jedna tajemnica) i wprowadzenie do Mszy św.

18,00 Msza św. z nauką ogólną

21,00 Apel Misyjny

Sobota 11. 11. 2017 r.

7,45 Godzinki

8,00 Msza św. z nauka ogólną

10:15 Msza św. z nauka ogólną

12, 00 Msza św. z nauka ogólną

15,00 Godzina Miłosierdzia (nabożeństwo)

Godz. 16,00 – Msza na zakończenie, pożegnanie obrazu

Program Misji będzie do zabrania już przyszłą niedzielę. Znajdziemy go także na stronie Archidiecezji Łódzkiej i na profilu naszej parafii na Facebooku.

 1. Dzisiaj liczymy wiernych na Mszy św.
 2. Przypominam, że za tydzień 22 października 2017 r., po Mszy św. o godz. 10:15 spotkanie z wszystkimi uczniami klas VII, I i II Gimnazjum. Obecność obowiązkowa!
 3. Nabożeństwa Różańcowe codziennie po Mszy św. wieczorowej ok. godz. 17: 20. Dzieci zapraszam na różaniec we wtorki i czwartki. Młodzież (od uczniów klas od VI do trzeciej gimnazjum) w niedziele. Zapraszam dzieci do wzięcia udziału w konkursie na najpiękniejszy własnoręcznie wykonany różaniec. Przez cały październik można przynosić swoje prace. W konkursie mogą wziąć udział także dzieci, które chodzą do innych szkół, niż nasza Publiczna Szkoła Podstawowa „Mileszki”. Nagrodzeni zostaną także rodzice dzieci, których prace zajmą pierwsze trzy miejsca. A sama weryfikacja i ocena prac będzie dokonana na podstawie tajnego głosowania wszystkich parafian. W kaplicy będą wystawione wszystkie prace. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziano na ostatnią niedzielę października czyli 29 października.
 4. Kapelan wojewódzki Straży Pożarnej ks. Adam Stańdo zaprasza strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej na II Pielgrzymkę Strażaków Województwa Łódzkiego i Archidiecezji Łódzkiej 28 października do Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej w Piotrkowie Trybunalskim (00. Jezuici, ul. Pijarska 4). Pielgrzymka rozpocznie się Mszą św. o godz. 11.00 pod przewodnictwem Księdza Biskupa Ireneusza Pękalskiego. Myślę, że wybierzemy się z naszymi Strażakami do Piotrkowa.  
 5. Parafia Archikatedralna zaprasza na „Dni Muzyki Organowej i Kameralnej”. Koncerty: 1) 17 października o godz. 19: oo;  2) 19 października o godz. 19: oo; 3) 24 października o godz. 19: oo; 4) 26 października o godz. 19:oo
 6. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej zaprasza w dniu 28 października 2017 r., o godz. 12: oo, na Uroczystą Mszę św. pod przewodnictwem biskupa Maraka Marczaka, z okazji 25 Rocznicy powstania. Po Mszy św. będzie wykład na temat: „Dlaczego Małżeństwo jest najważniejsze. Po wykładzie koncert „Psalmy sarmackie”.
 7. KOMUNIKATY KURII METROLITALNEJ
  a) Duszpasterstwo Służby Zdrowia i Pracowników Pomocy Społecznej, z racji dnia patrona Służby Zdrowia św. Łukasza Ewangelisty, serdecznie zaprasza wszystkich związanych z posługą chorym na uroczystą Mszę św. do Bazyliki Archikatedralnej w Łodzi 18 października o godz. 18.00.
  b) Parafia św. Józefa w Łodzi (ul. Ogrodowa 22) zaprasza na Warsztaty dla maleństw, które rozpoczną się w czwartek 19 października. Warsztaty, składające się z cyklu sześciu cotygodniowych spotkań, przeznaczone są dla par, które szukają sposobów i narzędzi, aby wzmocnić relację, albo ją uratować. Liczba miejsc jest ograniczona. Szczegóły znajdują się na plakacie umieszczonym w gablocie.
 8. Do nabycia prasa katolicka. Tygodniki: „Gość Niedzielny”, „Niedziela” oraz „Idziemy”.
  a) w „Gościu Niedzielnym”:
  * "W dni święte zamknięte" - o handlowcach, którzy zamykają swoje sklepy w niedziele i święta. W dni powszednie warto u nich robić zakupy.
  PONADTO W "GOŚCIU":
  * "Podpiszę ustawę zakazującą aborcji eugenicznej" - zadeklarował w rozmowie z "Gościem" Prezydent RP Andrzej Duda;
  * Tomasz Rożek tłumaczy, za co przyznano tegoroczną Nagrodę Nobla z fizyki i chemii.
  b) w „Niedzieli”:
  WYDANIE OGÓLNOPOLSKIE PROPONUJE:
  * "To biskup dla ludzi" - sylwetka bp. Jana Chrapka - kapłana, który zmienił życie wielu ludzi. Świadectwa mamy i brata.
  * Portugalia w świetle Fatimy - Grzegorz Górny o cudach fatimskich, w setną rocznicę objawień.
  "NIEDZIELA MŁODYCH" PROPONUJE:
  "Bądź pozytywnym wojownikiem" - czyli, jak młodzi mężczyźni walczą o sprawy najwyższej wagi.
  c) w „Idziemy”:
  * Wywiad z kard. Zenonem Grocholewskim: „Jaka modlitwa?”
  Dla młodzieży są darmowe numery „Wzrastania”, a dla Pań, także darmowy, „List do Pani”.
 9. Wszystkim parafianom, którzy w nadchodzącym tygodniu będą obchodzić imieniny, urodziny bądź inne jubileusze czy uroczystości składamy najserdeczniejsze życzenia obfitych łask Bożych. Msza św. w intencji Solenizantów i Jubilatów jutro (16. 10) o godz. 17: oo.

INTENCJE MSZALNE 15 – 22 PAŹDZIERNIKA 2017 r.

15 PAŹDZIERNIKA  2017 r.  XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

8: oo +Jadwiga (imieninowa), Janina, Marcin, Władysław Kowalscy

10: 15  +Stanisław, Stefania, Kazimierz Kucharscy

12: oo +Anna, Antoni Kegler; Helena, Jacenty Janowscy

17: oo ZA PARAFIAN

17: 3o NABOŻEŃSTWO RÓŻANCOWE

16 PAŹDZIERNIKA  2017 r. PONIEDZIAŁEK

17: oo +Franciszek, Grzegorz, Wojciech, Marianna Pawełoszek; Franciszek, Marianna Gadomscy

17: oo W INTENCJI SOLENIZANTÓW I JUBILATÓW

17 PAŹDZIERNIKA  2017 r. WTOREK  

17: oo +Wanda (Ewa) Swaczyna (od ucz. pogrzebu)

17: 2o NABOŻEŃSTWO RÓŻANCOWE

18 PAŹDZIERNIKA  2017 r. ŚRODA

17: oo +Jerzy Balcerek (od kapłanów)

17: oo W intencji Dobroczyńców i Ofiarodawców

17: 2o NABOŻEŃSTWO RÓŻANCOWE

19 PAŹDZIERNIKA  2017 r. CZWARTEK

17: oo +Jerzy Balcerek (od Magdaleny i Sylwestra Kacprzak)

17: 2o NABOŻEŃSTWO RÓŻANCOWE

20 PAŹDZIERNIKA  2017 r. PIĄTEK  

17: oo Dziękczynno-błagalna w 4 Roczn. Urodzin Artemis; w intencji Jej brata Sama i Ich rodziców

17: 2o NABOŻEŃSTWO RÓŻANCOWE

21 PAŹDZIERNIKA  2017 r.r. SOBOTA   

17:oo Dziękczynno-błagalna w 50 Rocznicę Ślubu Ireny i Mieczysława Kucharskich

17: 2o NABOŻEŃSTWO RÓŻANCOWE

22 PAŹDZIERNIKA  2017 r.  XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

8: oo +Lucjan Gałwa (XVII r. śm.)

10:15  +Adam, Franciszka, Walenty Goss; Helena, Bronisław Otoccy

10:15 +Marian, Walentyna Szustak

12:oo +Zofia, Walenty Łyskawa; Stanisława, Władysław Malarczyk i wszystkich zmarłych z Rodziny

17: oo ZA PARAFIAN

17: 3o NABOŻEŃSTWO RÓŻANCOWE

 

Zobacz na mapie