Archidiecezja Łódzka
Parafia Świętej Doroty i Świętego Jana Chrzciciela w Mileszkach
Surowy skan
Proboszcz: ks. Janusz Banachowski
Wikariusz:
Telefon: 42 679-41-04; +48 663 791 113

Adres: Pomorska 445/447, 92-735 Łódź
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna
Ogłoszenia
Intencje

Rys Historyczny

Data erygowania: Akta Konsystorza Warszawskiego odnoszą powstanie kościoła na 1048 r., mapa Księstwa Mazowieckiego z ok. 1200 r. uwidocznia osiedle Mileszki z własnym kościołem parafialnym.

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Obecny kościół jako trzeci wystawiono w 1766 r. Kościół drewniany, konstrukcji zrębowej na podmurówce, zwrócony prezbiterium na południe, oszalowany, jednonawowy z nieco w꿬szym prostokątnym prezbiterium. W 1832 r. powiększono kościół, dobudowując 4-metrową kruchtę, nad którą wznosi się wieża. Strop płaski, dachy dwuspadowe, gontowe. Przy prezbiterium od zachodu zakrystia, przy nawie od wschodu murowana kruchta. Dzwonnica 9-metrowa drewniana, kryta gontem. Kościół po generalnym remoncie, począwszy od wylewania fundamentów, przez uzupełnienie ubytków w ścianach (bale) i ocieplenie wełną mineralną z foliami (jedna paroprzepuszczalna, druga – zwykła), wymianę całej konstrukcji dachu i stropu (pokrycie 2 x papą i 2 x gontem łupanym). Wieżyczki pokryte miedzianą blachą, na których ustawiono nowe, aluminiowe krzyże, pokryte lakierem piecowym „na mosiądz”. Wewnątrz kościoła zainstalowano ogrzewanie elektryczne i systemy alarmowe przeciwwłamaniowe i przeciwpożarowe z łącznością radiową.

Wyposażenie kościoła:
Dnia 31 sierpnia 2015 r. ogień doszczętnie strawił świątynię. Z pożaru uratowano: zabytkową dzwonnicę z dzwonem z 1948 r., kropielnicę kamienną, chrzcielnicę kamienną, zwęgloną figura Chrystusa z krucyfiksu z poł. XVI w. oraz figurę św. Stanisława Biskupa i Męczennika.

Odbudujmy Kościół w Mileszkach. 31 sierpnia 2015 r. spłonął drewniany XVIII wieczny zabytkowy kościół w ć Mileszkach. Prosimy ludzi dobrej Woli o wsparcie finansowe niezbędne do odbudowy kościoła.  Wpłaty prosimy  dokonywać na konto Archidiecezji Łódzkiej:  22 1240 3028  1111 0000 2824 0033 z dopiskiem „Dar na Kościół w Mileszkach”. Wszystkich ofiarodawców obejmujemy nie tylko serdeczną modlitwą podczas nabożeństw majowych, czerwcowych i październikowych oraz raz w tygodniu Mszą św. dziękczynną.

MODLITWA ZA DOBROCZYŃCÓW I OFIARODAWCÓW

Boże łaskawy, od Ciebie pochodzą wszelkie dobre natchnienia i siła do ich realizacji. Za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, naszych Patronów: św. Doroty, św. Jana Chrzciciela, św. Tekli, św. Faustyny Kowalskiej, św. Jana Pawła II, a w tym roku szczególnie św. Brata Alberta, dziękujemy Ci za wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców, którzy nie koncentrując się  sobie,   a czasem wręcz zapominając o sobie, czy to swoją ciężką pracą, czy to darami materialnymi, czy też modlitwą, niosą pomoc naszej parafii. Strzeż prawości     i prostoty ich serc, by demon nie uwiódł ich pokusą próżnej chwały. Niech pozostaną bogaci w dobre czyny, w cichości  przed Tobą. Daj im też doświadczyć dobrodziejstwa od innych, by widzieli, że już tu na ziemi nie dasz się nikomu prześcignąć w hojności i żaden dobry czyn nie pozostanie w Tobie bez echa. Obdarz taką łaską, abyśmy umieli być wdzięczni i nigdy nie zapomnieli przez czyje ręce przyszło do nas dobro. Praw także, byśmy nigdy nie zawłaszczyli, nie sprzeniewierzyli i nie zmarnowali ofiarowanych darów. Uczyń z nas cichych dobroczyńców dla innych. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

Ulice należące do Parafii

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII: Bazaltowa, Bratkowa, Dolina Kościeliska, Dunajec, Frezjowa, Gerberowa, Gorce, Goryczkowa, Henrykowska, Iglasta, Juhasowa, Kamykowa, Kosodrzewiny, Krzemieniowa, Listopadowa, Malownicza, Mileszki, Obłoczna, Olkuska, Podgórze, Pomorska – nr 355–505 i 314–484, Popielarnia, Saneczkowa, Skalna – 41–79 i 44–68, Sołecka, Urwista, Wiączyńska – 139–157
MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Wiączyń Dolny (przez Nowosolną) – 6 km

Dni powszednie

17:00

w maju i czerwcu - 18:00

Soboty

17:00

w maju i czerwcu - 18:00

Niedziele i święta

08:00, 10:15, 12:00

W NIEDZIELE

w Wielkim Poście - 08:00, 10:15, 12:00, 16:30 - Gorzkie Żale, 17:00

w maju i czerwcu - 08, 10:15, 12:00, 14:00 - z nabożeństwem (majowym lub czerwcowym) i poświęceniem pól - miejscach wskazanych przez rolników parafii

GODZINY MSZY ŚW. MOŻNA SPRAWDZIĆ W "INTENCJACH MSZALNYCH"

 

 

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 2270

ODPUST: św. Doroty, 6 lutego;
św. Jana Chrzciciela, 24 czerwca

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: piątek, sobota, niedziela przed wspomnieniem św. Tekli, 23 września

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2017 r (bp Marek Marczak Administrator Archidiecezji Łódzkiej)

CMENTARZ GRZEBALNY: 1 ha (300 m)

PLEBANIA: wybudowana w 1890 r., murowana, kryta blachą, kanalizacja, centralne ogrzewanie (gazowe), system antywłamaniowy i przeciwpożarowy z monitoringiem plebanii.

ORGANISTÓWKA W 2010 przeprowadzono remont budynku, który służył jako dom katechetyczny (wymiana więźby dachowej, pokryto dach onduliną, zainstalowano węzeł sanitarny, częściowo wymieniono podłogę, wymieniono instalację elektryczną i zamontowano konwektory).

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, ministranci.

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. kan. Ignacy Nowicki 1874–1922
ks. prał. Wincenty Burakowski 1922–1923
ks. kan. Bolesław Żukowski 1923–1927
ks. kan. Antoni Machnikowski 1927–1928
ks. Witold Nadolski 1928–1932
ks. prał. Wiktor Bilski 1932–1938
ks. Stanisław Maciejewski 1938–1947
ks. Henryk Rogowski 1947–1948
ks. Henryk Błaszczyk 1948–1959
ks. Władysław Homka 1959–1966
ks. Anatoliusz Starzyński 1966–1988
ks. Tadeusz Jajkowski 1988–2013                                                                                                                                    ks. Janusz Banachowski 2013 –

 

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
śp. ks. Edmund Suchorski, wyśw. 1960

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
† ks. Stanisław Kosior OFM, wyśw. 1961

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Dorota Adamiak, 2003, karmelitanka Dz.J.

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1826–1859, 1915–1923, 1924–1929, 1921–1940 raptularz, 1930–1939, 1945–2006, małżeństw 1887–1889, 1919–1927–1939, 1945–2006, zmarłych 1879–1889, 1922–1929–1939, 1945–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Janusz Banachowski, mian. 1 VII 2013 tel. +48 663 791 113

Na terenie parafii mieszka:
ks. kanonik Tadeusz Jajkowski (emeryt)

Od poniedziałku do piątku w godzinach 15:30 - 16:45

telefon do kancelarii: +48 663791113

OGŁOSZENIA PARAFIALNE  28 STYCZNIA 2018 R. IV NIEDZIELA ZWYKŁA R B.

 1. 13 lutego o godz. 16: oo w Publicznej Szkole Podstawowej „Mileszki”. Na spotkanie przybędą także inni urzędnicy.
 2. W drugą niedzielę lutego (11 lutego) spotkania:
  * po Mszy o 10: 15 z rodzicami i dziećmi  przed I Komunią św.
  * po  Mszy o godz. 12: oo - przed bierzmowaniem – wszystkich kandydatów, niezależnie od szkoły. 
 3. W piątek 2 lutego – święto Ofiarowania Pańskiego. Msze w naszej kaplicy o godz. 10: 15 ( w intencji Żywej Róży)  i  17: oo. 
 4. W nadchodzącym tygodniu przypadają pierwszy piątek miesiąca. Msza św. wynagradzająca za grzechy i bluźnierstwa przeciwko Najśw. Sercu Pana Jezusa o godz. 17: oo. Odwiedziny chorych w domach od godz. 9: oo. 
 5. Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej
  a) Obchody Dnia Życia Konsekrowanego odbędą się w piątek 2 lutego 2018 r. w święto Ofiarowania Pańskiego. W tym dniu o godz. 12.00 w Bazylice Archikatedralnej Mszy św. koncelebrowanej będzie przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś Metropolita Łódzki. Kuria Metropolitalna Łódzka zaprasza do wspólnej modlitwy kapłanów, alumnów seminariów duchownych, osoby życia konsekrowanego oraz wiernych świeckich.
  b) Duszpasterstwo Pracowników Nauki Archidiecezji Łódzkiej zaprasza na spotkanie pracowników wyższych uczelni. Będzie miało ono miejsce we wtorek 30 stycznia 2018 r. o godz. 19.00 w kaplicy Duszpasterstwa Akademickiego „Piątka” (Łódź, ul. ks. I. Skorupki 5). Program wtorkowego spotkania będzie następujący:
  * godz. 19.00 – Eucharystia.
  * godz. 19.45 – konferencja prof. dra hab. Artura Zaguły: „Architektura gotycka i scholastyka”.
  c) Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi zaprasza na rekolekcje dla młodzieży męskiej, które odbędą się tradycyjnie w pierwszy weekend lutego, tj. 2-4 lutego 2018 r. W rekolekcjach mogą wziąć udział uczniowie klas trzecich gimnazjum i starsi. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie swojego udziału do 30 stycznia drogą mailową: spragnionywsd@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 42 664 88 88. Początek rekolekcji w piątek (2 lutego) o godz. 17.30. Udział w rekolekcjach jest bezpłatny.
  d) Caritas Archidiecezji Łódzkiej dziękuje za udział w Wigilijnym Dziele Pomocy Dzieciom. Dzięki zaangażowaniu duszpasterzy i wiernych świeckich udało się w tym roku rozprowadzić ponad 85 tysięcy świec. Z pozyskanych dzięki temu funduszy dzieci i młodzież z parafii Archidiecezji Łódzkiej otrzymują konkretne wsparcie: korzystają z dożywiania, otrzymują paczki świąteczne oraz wyjeżdżają na kolonie i turnusy rehabilitacyjne.
  e) Spotkanie opłatkowe pielgrzymów Pieszej Pielgrzymki Łódzkiej na Jasną Górę odbędzie się w niedzielę 28 stycznia 2018 r. o godz. 18.00 w Kościele p.w. Matki Boskiej Zwycięskiej (ul. Łąkowa 40). Po Mszy św. w intencji Ojczyzny będzie czas na życzenia, kolędowanie i poczęstunek w dolnym kościele. 
 6. Do nabycia prasa katolicka. Tygodniki: „Gość Niedzielny”, „Niedziela” oraz „Idziemy”.
  a) w „Gościu Niedzielnym”:
  * O patrzeniu w oczy Boga
  * Mistyka jest dla wszystkich, a nie tylko dla wybranych.
  PONADTO W "GOŚCIU":
  * skąd ostatecznie wiemy, co jest dobre, a co złe, co sprawiedliwe, a co niesprawiedliwe?
  * kim są uczestnicy zimowej wyprawy na K2, której celem było – niestety nieudane – pierwsze zimowe wejście na ostatni niezdobyty o tej porze roku ośmiotysięcznik? Wczoraj media wspominały o akcji ratunkowej
  b) w „Niedzieli”:
  * „Czy grozi nam wojna nuklearna?” – papież Franciszek zaniepokojony sytuacją na świecie.
  * „Wielka tajemnica powołania” – dlaczego piękne dziewczyny i przystojni młodzieńcy decydują się poświęcić życie Bogu i ukryć za furtą klasztorną.
  „NIEDZIELA MŁODYCH” PROPONUJE:
  * „Ewangelizacja w Afryce” – czyli o misji, która stała się przygodą.
  * „Nie bój się iść pod prąd” – zobacz, jak robił to św. Stanisław Kostka.
  c) w „Idziemy”:
  * węgiel odchodzi powoli – w Niemczech trwa rozbudowa kopalń, bo będzie używany jeszcze przez dziesięciolecia.
  * dziadkowie , strażnicy wartości – przekaz dziadków dla wnuków jest unikatowy.
  * sztuka w KL Auschwitz – w obozie zagłady sztuka miała moc ratowania człowieczeństwa – w celi 21, w Bloku Śmierci skazaniec wydrapał paznokciem na ścianie Chrystusa Miłosiernego. Po latach okazało się, że więźniem tym był ppor. Stefan Jasieński ps. „Urban” – cichociemny.
  Są także do zabrania darmowe numery „Różańca” – miesięcznika Żywego Różańca.
 7. Wszystkim parafianom, którzy w nadchodzącym tygodniu będą obchodzić imieniny, urodziny bądź inne jubileusze czy uroczystości składamy najserdeczniejsze życzenia obfitych łask Bożych. Msza św. w intencji i intencjach Solenizantów i Jubilatów z bieżącego tygodnia Dzieci zapraszam na cukierki
 8. KOLĘDA 28 STYCZNIA - 02 LUTEGO 2018 r.
  * 28  STYCZNIA – niedziela – w kolejności – PIGWOWA, ŚWIĘTOKRZYSKA, SOŁECKA PARZYSTE – od numerów najniższych do najwyższych
  * 29 STYCZNIA – poniedziałek – w kolejności – TABOROWA, KOSODRZEWINY NIEPARZYSTE – od numerów najniższych do najwyższych
  * 30 STYCZNIA – wtorek – PODGÓRZE – od numerów najniższych do najwyższych
  * 31 STYCZNIA – środa – w kolejności – SANECZKOWA, STROMA – od numerów najniższych do najwyższych
  * 01 LUTEGO – czwartek – WIĄCZYŃ DOLNY – od numerów przy drodze do lasu, a następnie od numerów najwyższych do najniższych - czyli od szkoły w kierunku Nowosolnej.         

 

 

INTENCJE MSZALNE 28 STYCZNIA – 04 LUTEGO 2018 r.

28 STYCZNIA   2018 r. IV NIEDZIELA ZWYKŁA

8:oo + Aniela Kośka – greg. 29

10:15 +Jan, Franciszka Walas

12:oo +Halina, Jacek Tomczyk; Stanisława, Alfred Widera

29 STYCZNIA 2018 r. PONIEDZIAŁEK

17:oo + Aniela Kośka – greg. 30

30 STYCZNIA 2018 r. WTOREK  

17:oo +Edmund, Bogdan Głowaccy

31 STYCZNIA 2018 r. ŚRODA

17: oo O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Jolanty

01 LUTEGO 2018 r. CZWARTEK

17: oo O powołania kapłańskie i zakonne

02 LUTEGO 2018 r. PIĄTEK M. B. GROMNICZNEJ

10:15 W intencji Żywej Róży.

17: oo Za Parafian

03 LUTEGO 2018 r. SOBOTA

17: oo +Jadwiga, Stefan Pietrzyk; Władysław Skrzek

04 LUTEGO 2018 r. V NIEDZIELA ZWYKŁA

8:oo Za Parafian

10:15 +Anna, Jan, Kazimierz, Elżbieta Witczak

12:oo +Michalina, Antoni Cicheccy; Władysław Supera

Zobacz na mapie