Parafia Świętej Doroty i Świętego Jana Chrzciciela w Mileszkach
Surowy skan
Proboszcz: ks. Janusz Banachowski
Wikariusz:
Telefon: 42 679-41-04

Adres: Pomorska 445/447, 92-735 Łódź
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

Data erygowania: Akta Konsystorza Warszawskiego odnoszą powstanie kościoła na 1048 r., mapa Księstwa Mazowieckiego z ok. 1200 r. uwidocznia osiedle Mileszki z własnym kościołem parafialnym.

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Obecny kościół jako trzeci wystawiono w 1766 r. Kościół drewniany, konstrukcji zrębowej na podmurówce, zwrócony prezbiterium na południe, oszalowany, jednonawowy z nieco w꿬szym prostokątnym prezbiterium. W 1832 r. powiększono kościół, dobudowując 4-metrową kruchtę, nad którą wznosi się wieża. Strop płaski, dachy dwuspadowe, gontowe. Przy prezbiterium od zachodu zakrystia, przy nawie od wschodu murowana kruchta. Dzwonnica 9-metrowa drewniana, kryta gontem. Kościół po generalnym remoncie, począwszy od wylewania fundamentów, przez uzupełnienie ubytków w ścianach (bale) i ocieplenie wełną mineralną z foliami (jedna paroprzepuszczalna, druga – zwykła), wymianę całej konstrukcji dachu i stropu (pokrycie 2 x papą i 2 x gontem łupanym). Wieżyczki pokryte miedzianą blachą, na których ustawiono nowe, aluminiowe krzyże, pokryte lakierem piecowym „na mosiądz”. Wewnątrz kościoła zainstalowano ogrzewanie elektryczne i systemy alarmowe przeciwwłamaniowe i przeciwpożarowe z łącznością radiową.

Wyposażenie kościoła:
3 ołtarze późnorenesansowe z pocz. XVII w. Ołtarz główny z bramkami, w centrum płaskorzeźba Koronacja NMP, słynąca cudami (istniała Księga cudów od 1665 r. – zaginęła w czasie II wojny światowej), obok rzeźby św. Wojciecha i św. Stanisława z pocz. XVII w. W zwieńczeniu 3 rzeźby gotyckie: MB z Dzieciątkiem, św. Doroty i św. Barbary z pocz. XV w. Na bramkach ołtarza rzeźby: Matki Bożej i św. Jana z grupą Ukrzyżowania z poł. XVI w. Ołtarze boczne z barokowymi obrazami św. Anny i św. Walentego. Organy 8-głosowe, zakup od ojców bernardynów w 1967 r., obecnie trwają przygotowania do generalnego remontu organów i powiększenia ich o 2 głosy. Dzwon z 1948 r., sygnaturka, Droga Krzyżowa, późnobarokowa ambonka z końca XVII w., kropielnica kamienna, 4 barokowe konfesjonały, chrzcielnica kamienna, krucyfiks z poł. XVI w.

Ulice należące do Parafii

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII: Bazaltowa, Bratkowa, Dolina Kościeliska, Dunajec, Frezjowa, Gerberowa, Gorce, Goryczkowa, Henrykowska, Iglasta, Juhasowa, Kosodrzewiny, Krzemieniowa, Listopadowa, Malownicza, Mileszki, Obłoczna, Olkuska, Podgórze, Pomorska – nr 355–505 i 314–484, Popielarnia, Saneczkowa, Skalna – 41–79 i 44–68, Sołecka, Wiączyńska – 139–157
MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Wiączyń Dolny (przez Nowosolną) – 6 km

Dni powszednie

17:00, w I czwartek, piątek o 8:00

Soboty

17:00 a w I sobotę m-ca o 08:00

Niedziele i święta

08:00, 10:15, 12:00, od I niedzieli W. Postu do wakacji i w październiku o 17:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 2270

ODPUST: św. Doroty, 6 lutego;
św. Jana Chrzciciela, 24 czerwca

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: piątek, sobota, niedziela przed wspomnieniem św. Tekli, 23 września

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2002 r. (bp Adam Lepa)

CMENTARZ GRZEBALNY: 1 ha (300 m)

PLEBANIA: wybudowana w 1890 r., murowana, kryta blachą, kanalizacja, centralne ogrzewanie (gazowe), system antywłamaniowy i przeciwpożarowy z monitoringiem plebanii i kościoła. Po przeprowadzeniu poważnego remontu budynku dawnej organistówki, później domu katechetycznego (wymiana więźby dachowej, po pokryciu dachu onduliną, zainstalowaniu węzła sanitarnego, częściowej wymianie podłogi, wymianie instalacji elektrycznej i zamontowaniu konwektorów) – już trzeci rok funkcjonuje, od poniedziałku do piątku, świetlica parafialna dla dzieci miejscowej szkoły podstawowej.

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Parafialne Koło Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, oaza, ministranci, świetlica parafialna dla dzieci, Podwórkowe Kółko Różańcowe

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. kan. Ignacy Nowicki 1874–1922
ks. prał. Wincenty Burakowski 1922–1923
ks. kan. Bolesław Żukowski 1923–1927
ks. kan. Antoni Machnikowski 1927–1928
ks. Witold Nadolski 1928–1932
ks. prał. Wiktor Bilski 1932–1938
ks. Stanisław Maciejewski 1938–1947
ks. Henryk Rogowski 1947–1948
ks. Henryk Błaszczyk 1948–1959
ks. Władysław Homka 1959–1966
ks. Anatoliusz Starzyński 1966–1988
ks. Tadeusz Jajkowski 1988–

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Edmund Suchorski, wyśw. 1960

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
† ks. Stanisław Kosior OFM, wyśw. 1961

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Dorota Adamiak, 2003, karmelitanka Dz.J.

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1826–1859, 1915–1923, 1924–1929, 1921–1940 raptularz, 1930–1939, 1945–2006, małżeństw 1887–1889, 1919–1927–1939, 1945–2006, zmarłych 1879–1889, 1922–1929–1939, 1945–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Janusz Banachowski, mian. 1 VII 2013 tel. 42 679-41-04

Na terenie parafii mieszka:
ks. kanonik Tadeusz Jajkowski (emeryt)

czynna pn-pt 15:30-16:30

Zobacz na mapie