Parafia Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty i Świętego Wawrzyńca Męczennika w Pabianicach
mateusz
Proboszcz: ks. kan. dr Henryk Eliasz
Wikariusz: ks. mgr Janusz Rzepa, ks. mgr Maciej Rojkowicz
Telefon: plebania 42 215-41-84 kom. 602 63 71 71

Adres: kościół ul. Stary Rynek 22; kancelaria ul. Ks. Piotra Skargi 1; plebania ul. Grobelna 2 , 95-200 Pabianice
E-mail: eliasz@list.pl

O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna
Ogłoszenia
Intencje

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 1354 r. (abp gnieźnieński Jarosław Bogoria Skotnicki)

Wybudowany w latach 1583–1588. Wzniesiony przez Ambrożego Włocha z Płocka, z funduszy Kapituły Krakowskiej. Późnorenesansowy, orientowany, murowany z cegły, detale w kamieniu. Trójnawowy, bazylikowy z transeptem, prezbiterium prostokątne zakończone półkolistą absydą. Od strony zachodniej kwadratowa wieża przechodząca górą w ośmiobok. Zewnątrz kościół oskarpowany, prezbiterium i ramiona transeptu zwieńczone późno­renesansowymi szczytami. Dachy dwuspadowe, nad nawami bocznymi – pulpitowe. Na skrzyżowaniu naw wieżyczka na sygnaturkę. Sklepienia kolebkowe z lunetami. Nawa główna oddzielona od bocznych na przemian filarami i kolumnami. Chór muzyczny wsparty na dwóch kolumnach. Konsekrowany
15 XI 1588 r. przez bpa Pawła Dębskiego, sufragana krakowskiego.
Wyposażenie kościoła:
Ołtarze: główny – barokowy koniec XVII w. z rzeźbami św. Mateusza i św. Wawrzyńca oraz obrazami: Ukrzyżowania i Wniebowzięcia Matki Boskiej. Ołtarze boczne z 1781 r.
W lewym obraz Matki Boskiej Zwycięskiej z XVII w. w sukience, wota z XVII i XVIII w.;
w prawym obraz Świętej Trójcy, relikwiarze, srebrne w kształcie obelisków. W południowym ramieniu transeptu ołtarz z początku XVII w. zwieńczenie i mensa z XVIII w. z obrazem św. Anny Samotrzeć w sukience z XVIII w. W północnym ramieniu transeptu w ołtarzu obraz św. Józefa z XVII w. Organy koniec XVII w. Chrzcielnica kamienna, gotycka. Dwie ławki rokokowe z herbem Aaron. Płyty nagrobne: Anny Sułkowskiej, marmurowa z leżącą postacią zmarłej w 1613 r. Trzy barokowe tablice pamiątkowe: Judyty, ks. Miklińskiego i fundatorów kościoła – kanoników Kapituły Krakowskiej. 27 dzwonów, w tym jeden spiżowy z XVIII w. Kościół iluminowany nocą przez Firmę Philips.

Ulice należące do Parafii

Barucha, Batorego, Boczna, Bracka – nr. 3/5–37/39 i 2–40, Bóżniczna – 1–13, Bugaj – 3–55, Ewangelicka, Garncarska, Gdańska, Grobelna, Gryzla – nr. nieparz., św. Jana, św. Kazimierza, Kilińskiego, Konopna, Konstantynowska – nr. parz., Kopernika, Kościelna, Kościuszki – nr. parz., Kwiatowa, Majdany, św. M.Kolbe, Mariańska, Moniuszki – 1–7 i 2–8, Ogrodowa – nr. nieparz., Okulickiego, Partyzancka – 49–55 i 54a–58, Piłsudskiego, Poprzeczna, Pułaskiego – nr nieparz., św. Rocha, Różana – nr parz., Rypuł­towicka, Sejmowa, ks. P. Skargi – 1–59 i 2-36, Sobieskiego, Stary Rynek, 20 Stycznia – 1–27, Szewska, Warszawska – 1–23 i 2-24, Wąska, Zam­kowa – 1–27 i 2-16(bez mieszkań - urzędy i sklepy), Żabia – nr. parz., Żurawia, Żytnia

Dni powszednie

06:30, 08:00, 18:00 koncelebra

Soboty

06:30, 08:00 koncelebra, 18:00

 

Niedziele i święta

06:30, 08:00, 09:30, 11:00, 12:30, 18:00, 20:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 8000

ODPUST: św. Mateusza, obchodzony w niedzielę po 21 września

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: niedziela, poniedziałek i wtorek przed Środą Popielcową

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2014 r. (bp Adam Lepa)

CMENTARZ GRZEBALNY: 8,5 ha (1,5 km). z kaplicą przedpogrzebową, administrowany przez Kurię Metropolitalną Łódzką

PLEBANIA: zbudowana w latach 1864–1868, remont w latach 1991–1996, 2011-2015, murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie. W obiektach parafialnych mieściła się Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, obecnie Chrześcijańskie Centrum Młodzieżowe i Świetlica Środowiskowa dla Dzieci ul. ks. P. Skargi 1.

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica na cmentarzu grzebalnym, ul. Kilińskiego 55
Kaplica przy ul. Bugaj

FORMY DUSZPASTERSTWA:

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
+ ks. Stanisław Mirecki 1920–1932
+ ks. Mieczysław Lewandowicz 1932–1941
+ ks. Zygmunt Zych 1941–1945
+ ks. Jan Rubaszkiewicz 1945–1947
+ ks. Antoni Kaczewiak 1947–1963
+ ks. Stanisław Świerczek 1963–1989
ks. Jan Szuba 1989–2011
ks. Henryk Eliasz 2011–

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
† bp Bohdan Bejze, wyśw. 1953
ks. Benedykt Karpiński, wyśw. 1960
+ ks. Bogdan Bakies, wyśw. 1965
ks. Krzysztof Kołodziejczyk, wyśw. 1974
ks. Sławomir Klich, wyśw. 1993

KANCELARIA PARAFIALNA: czynna – poniedziałek – piątek godz. 16 00 – 17 30

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych od 1774, małżeństw od 1774, zmarłych od 1774

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kan. Eliasz Henryk, mian. 27 VIII 2011 tel. 42 215-41-84 602 63 71 71 e-mail: eliasz@list.pl
Wikariusze:

Wikariusze: ks. Janusz Rzepa, mian. 2013 tel. 42 215-29-19
ks. Maciej Rojkowicz, mian. 27 VIII 2016 tel. 604 722 253
ul. ks. P. Skargi 1 (kancelaria i wikariatka)
ul. Grobelna 2 (plebania proboszcza)

Na terenie parafii mieszkają:
ks. Jan Szuba (emeryt), ul. ks. P. Skargi 1 tel. 42 211 08 80

czynna pn-pt 16:00-17:30

Duszpasterską działalność parafii można wspierać dokonując wpłaty na konto: Parafia św. Mateusza Ap. i Ew. 95-200 Pabianice Ul. Ks. Piotra Skargi 1 Bank PKO BP S.A. Oddział 1 w Pabianicach Ul. Zamkowa 40 95-200 Pabianice Nr rachunku: 10 1020 3437 0000 1002 0060 5444 IBAN: PL

10 1020 3437 0000 1002 0000 0060 5444

Niedziela Miłosierdzia Bożego

23.04.2017

 1. Dzisiaj można zyskać odpust zupełny za pobożne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele lub w kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu publicznie wystawionego lub przechowywanego w tabernakulum. Odpust w sąsiedniej parafii o godz. 18 oo.
 2. Międzynarodowe Święto Caritas. Dobra okazja, żeby podziękować Bogu za tysiące pracowników i wolontariuszy Caritas.
 3. Taca Dzisiejsza na Seminarium Duchowne.
 4. O godz. 13 30 w kinie Tomi – „Film z Krzyżykiem” CHATA. Bilety do nabycia w kinie po 12 zł.
 5. O godz. 17 3o nabożeństwo ku czci Matki Boskiej Pocieszenia.
 6. We wtorek w święto św. Marka Ewangelisty, modlić się będziemy w intencji Solenizanta – Biskupa Marka Marczaka – Administratora Archidiecezji Łódzkiej
 7. Zgodnie z apelem obrońców życia, przypominamy, że w czwartek, 27 kwietnia, przypada Narodowy Dzień Pokuty za grzechy przeciwko życiu człowieka. To zachęta do modlitwy o miłosierdzie Boże dla całego narodu w rocznicę uchwalenia w 1956 r. ustawy dopuszczającej aborcję.
 8. W piątek wspomnienie pierwszej świętej pary małżeńskiej – Zelii i Ludwika Martin, rodziców św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Zachęcamy małżonków do modlitwy za ich wstawiennictwem i do poznania ich duchowości. Rocznica święceń św. Maksymiliana – w Rzymie w 1930 r.
 9. W sobotę dzień pamięci o męczeństwie duchowieństwa polskiego w czasie drugiej wojny światowej w 71. rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau – na 2720 więzionych tam księży1777 to byli Polacy (wśród nich księża Stanisław Świerczek i Lucjan Jaroszka - mamy ich ołtarz Najśw. Serca Jezusa jako podzięka za uratowanie życia). Wśród 1030 zamordowanych aż 868, czyli 85 % było Polakami (wśród nich księża dr Mieczysław Lewandowicz – tutejszy proboszcz i wikariusz dr Jan Krupczyński). W kruchcie znajduje się tablica poświęcona ich pamięci.
 10. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na katolickie uczelnie. O godz. 17.30 nieszpory niedzielne w int. Seniorów w naszej parafii.
 11. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej...
 12. Jubilatom i Solenizantom życzymy wszelkich łask Bożych.

Niedziela 23.4.2017

6 00 + Helena Karpecka – od ucz. pogrz.

8 00 + Leonarda Roma Antonina Tokarczyk

9 30 + Zdzisław Stefania Henryk Grala Bożena Dobierzewska – o radość nieba

11 00 Dziękczynna

11 00 W intencji Jubilata Henryka w 80 r. ur.

12 30 + Krystyna Stelmach w 93 r. ur. dziękczynno błagalna

18 00 + Marianna Niedzielska – od ucz. pogrz.

20 00 Zofii Woźniak w 60 r. ur dziękczynno - blagalna

Poniedziałek 24.04.2017

6 30 + Wacław Żuk oraz wszyscy zmarli podopieczni Schroniska im. św. Brata Alberta

8 00 + Irena Gajda – od ucz. pogrz.

18 00 Z okazji 26 r. ur. Karoliny o błog. Boże, opiekę NMP oraz o dobre przygotowanie się do przyjęcia sakramentu małżeństwa dla niej i jej narzeczonego Łukasza

18 00 + Józefa Zygmunt Groccy

Wtorek 25.4.2017

6 30 + Marianna Grabowska – od syna Krystiana i wnuczek

8 00 + Daniel Szczepanek – od wnuczki Agnieszki i Sylwii

18 00 + Stanisława Parteka – od wnuczki Anity z rodziną

18 00 + Janina Szreter – od córki z mężem

Środa 26.4.2017

6 30 Za miasto Pabianice

8 00 + Maciej Słabiak – od wuja Piotra z rodzina

18 00 + Henryk Śpionek – od ucz. pogrz.

18 00 + Danuta Kubasiewicz – od ucz. pogrz.

Czwartek 27.4.2017

6 30 + Helena Karpecka – od ucz. pogrz.

8 00 + Irena Gajda – od ucz. pogrz.

18 00 + Stanisława Parteka – od wnuczka radosława z żona i dziećmi

18 00 + Natalia-Bronislawa Klimczak

Piątek 28.4.2017

6 30 + Marianna Grabowska – od syna Dariusza z żoną i wnuczkami

8 00 W intencji pielgrzymów wyjeżdżających do Medjugoria

18 00 + Danuta Kubasiewicz – od pracowników Przedszkola Miejskiego nr 14 w Pabianicach

18 00 + Teodora Balińska

Sobota 29.4.2017

6 30 + Alicja w 1 r. śm. i Jerzy Gross

8 00 + Daniela Gołąb – od synów z rodzinami

15 00 ślub

18 00 ślub

Niedziela 30.4.2017

6 00 Dziękcz. Urszuli i Ryszarda Koseckich w 40 r. śl. i o błog. Boże oraz opiekę NMP

8 00 + Zbigniew Kubś – od córki

9 30 + Kazimiera w 1 r. śm. Edward Zając Janina Królik z c. rodzin Wróblów Zająców Zawadowskich

9 30 + Eugeniusz Debich

11 00 Dziękcz. Wiesławy Mirosława Szczesio w 50 r. śl. i o błog. Boże oraz opiekę NMP

12 30 + Zofia Damian Jan Waleria Błoch Ludwik Anna Ślipscy

18 00 Dziękcz. Anny i Adama w 12 r. śl. i o błog Boże oraz opiekę NMP

20 00 + Aniela Wolska – od Natalki Ryszarda Marzeny Bogusławy Olczaków

Zobacz na mapie