Archidiecezja Łódzka
Parafia Świętego Jana Chrzciciela i Świętej Doroty w Dobrej
SONY DSC
Proboszcz: ks. kan. Janusz Sawicki
Wikariusz:
Telefon: 42 719-87-70 / 665-922-508

Adres: Dobra, ul. Starowiejska 17, 95-010 Stryków Dobra
E-mail: dobra@archidiecezja.lodz.pl

http://www.archidiecezja.lodz.pl/~dobra
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna
Ogłoszenia
Intencje

Rys Historyczny

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela i św. Doroty znajduje się na początku wsi Dobra, ok. 500 m od przystanku PKS. Obecny murowany kościół stoi na miejscu dawnego drewnianego, krytego gontem, ufundowanego przez rodzinę Dobrskich w XVI w. Kościół posiadał trzy ołtarze: wielki – Ukrzyżowanego Zbawiciela oraz dwa boczne – św. Doroty i św. Izydora. W końcu XIX wieku ks. proboszcz Cyprian Umiński rozpoczął przebudowę drewnianego kościoła na kościół murowany. Wzniósł fronton i rozpoczął budowę ścian bocznych. Jego następca ks. Paweł Skolimowski w latach 1904-1905 dobudował dwie boczne kaplice i zakończył przebudowę świątyni. W ten sposób powstał obecnie istniejący kościół jednonawowy o płaskim stropie, długości 30 m i 9 m szerokości. Dach okryto blachą ocynkowaną. Obok świątyni znajduje się dzwonnica.

Od 6. lutego do 21. listopada 1906 roku kościół i plebania znalazły się w posiadaniu mariawitów, ponieważ ówczesny proboszcz ksiądz Paweł Skolimowski odszedł z Kościoła Katolickiego, a wraz z nim część parafian. Dopiero 21. listopada 1906 roku usunięto ich przy pomocy siły zbrojnej. Kiedy wyważono drzwi kościoła okazało się, że został doszczętnie ograbiony. Później udało się odebrać od mariawitów obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który obecnie znajduje się w głównym ołtarzu, a kościół został poświęcony i przywrócony katolikom.

Żadna z wojen nie oszczędziła dobrzyńskiej świątyni. W latach 1917-1918 żołnierze armii niemieckiej zabrali organy, a później dzwony. Dnia 29. września 1941 roku gestapo aresztowało ówczesnego proboszcza ks. Józefa Zawiejskiego i wywiozło do obozu, a kościół zamieniono na magazyn skór i gumy. W 1944 roku świątynia została poświęcona i oddana do kultu Bożego. W latach 1952-1968 za czasów ks. Eugeniusza Kirzewskiego świątynia została zelektryfikowana i pomalowana, założono także ozdobną posadzkę, pancerne tabernakulum i betonowy chór. Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej poddano gruntownej restauracji.

W latach 1972-2001, kiedy proboszczem parafii był ks. Sylwester Rylski, kościół zradiofonizowano. Wokół świątyni położono płyty chodnikowe. W roku 1980 założono ogrzewanie elektryczne - piece akumulacyjne. W roku 1984 odmalowano świątynię, odnowiono ołtarze i żyrandole oraz zakonserwowano dach i wieże. W latach 2003-2004 wstawiono nowe okna z witrażami. W 2005 roku założono nowe ogrzewanie elektryczne - promienniki. W 2006 roku świątynia wzbogaciła się o drewnianą rzeźbę przedstawiającą Ojca Świętego Jana Pawła II – dar rodziny Śmigielskich z Dobieszkowa.

Kościół, posiada 5 ołtarzy. W głównym ołtarzu znajduje się łaskami słynący obraz Matki Boskiej Częstochowskiej – pochodzący z 1525 r. dar Jana i Doroty Dobrskich. W bocznych ołtarzach umieszczono obrazy św. Jana Chrzciciela i św. Doroty ufundowane przez dziedzica Dobieszkowa W. Dąbrowskiego oraz figury świętych: Augustyna, Stanisława biskupa, Dominika i Marii Magdaleny. Ołtarze w bocznych kaplicach ozdobione są obrazami św. Rozalii oraz Jezusa Miłosiernego.

Ulice należące do Parafii

ŁÓDŹ
Ulice: Aksamitna, Balsamowa, Bittdorfa, Brylantowa, Bursztynowa, Bzury, Gadomskiego, Jana i Cecylii, Korczyńskiego, Łodzianka, Łukaszewska, Moskule, Moskuliki, Nad Niemnem, Okólna (od nru 1 do nru 100), Orzelskiej, Sawickiego, Strykowska (od nru 100 do końca), Turkusowa.
DOBRA
Ulice: Dworzaczka, Kosynierów, Ogrodowa, Orzechowa, Skowronków, Starowiejska, Witanówek, Wodna.
DOBRA NOWINY
Ulice: Jeziorańskiego, Jurgensa, ks. Brzóski, Langiewicza, Piotrowiczowej, Traugutta.
WSIE: Dobieszków, Dobra Nowiny, Imielnik Stary, Kiełmina, Klęk, Leonardów, Ługi, Michałówek, Orzechówek, Zelgoszcz.

Dni powszednie

08:00 (wtorek, czwartek)
16:00 (poniedziałek, środa i piątek)

W okresie kolędy od 27.12. do 2.02.:

08.00 (poniedziałek – sobota)

 

Soboty

09:00

W okresie kolędy od 27.12 do 2.02.:

08.00

Niedziele i święta

Niedziele:

08.00, 10.00, 12.00

Uroczystość Narodzenia Pańskiego (Boże Narodzenie):

0.00, 10.00, 12.00

Pozostałe uroczystości i święta nakazane (jeśli wypadają w niedzielę, obowiązuje rozkład niedzielny):

9.00, 11.00

Pierwsze wzmianki o kościele w Dobrej z roku 1514, fundowanym przez rodzinę Dobrskich, znajdują się w słowniku Królestwa Polskiego z 1882 r. Parafia w Dobrej erygowana była w połowie XV wieku, gdyż od tego czasu jest wspomniana w aktach Konsystorza Gnieźnieńskiego. O kościele fundacji Dobrskich można mówić na podstawie inwentarza „Fundi instructi” z roku 1852, ale dokument ten zaginął w czasie ostatniej wojny.

Pierwszy kościół był drewniany, jednonawowy, kryty gontem, posiadał trzy ołtarze: wielki – Ukrzyżowanego Zbawiciela i dwa boczne – św. Doroty i św. Izydora. Odpust obchodzono w dzień św. Doroty.

W 1855 roku staraniem ks. proboszcza Karola Jasieńskiego przywrócono i już uroczyście obchodzono odpust św. Jana Chrzciciela, ponieważ kościół w Dobrej erygowano pod opieką i tytułem św. Jana Chrzciciela. Dziedzic Dobieszkowa W. Dąbrowski ufundował obrazy św. Jana i św. Doroty, które obecnie znajdują się w bocznych ołtarzach. W głównym ołtarzu mieści się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej słynący łaskami, ufundowany w 1525 roku przez Jana i Dorotę Dobrskich. Wokół obrazu umieszczono liczne i cenne wota, które jednak zaginęły.

W 1863 roku na terenie parafii miała miejsce jedna z bitew Powstania Styczniowego. 24. lutego na terenie Dobrej stoczono bój z Moskalami, w którym poległo 63 powstańców, natomiast 25. września na terenie pobliskiego Dobieszkowa poległo 20 patriotów. 68 poległych powstańców miejscowa ludność pochowała we wspólnej mogile na cmentarzu w Dobrej. W 1933 roku wzniesiono nad nią pomnik, który stoi do dziś. W końcu XIX wieku ks. Cyprian Umiński rozpoczął przebudowę i rozbudowę drewnianego kościoła na kościół murowany. Jego następca ks. Paweł Skolimowski w latach 1904-1905 zakończył przebudowę świątyni. Od 6. lutego do 21. listopada 1906 roku kościół i plebania znalazły się w posiadaniu mariawitów, ponieważ ówczesny ksiądz proboszcz Paweł Skolimowski odszedł z Kościoła Katolickiego, a z nim część parafian. Dopiero 21 listopada 1906 roku przy pomocy siły zbrojnej usunięto mariawitów i kościół przywrócono katolikom.

Żadna z wojen nie oszczędziła dobrzyńskiej świątyni. Dnia 29. września 1941 roku gestapo aresztowało ks. Józefa Zawiejskiego i wywiozło do obozu, a kościół zamieniono na magazyn skór i gumy. W 1944 roku świątynia została poświęcona i oddana do kultu Bożego.

Obecnie parafia liczy ok. 1860 wiernych. Należą do niej: Dobra, Dobra Nowiny, Dobieszków, Michałówek, Orzechówek, Ługi, Stary Imielnik, Zelgoszcz, Klęk, Leonardów.

Obsada Personalna:
Proboszcz: ks. kan. Janusz Sawicki, mian. 1 VIII 2015 TEL. 42 719-87-70

Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-10:00. W niedziele i święta nieczynna.

 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
25 lutego 2018 r.

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1. Dzisiejsza niedziela jest Niedzielą Pomocy Misjonarzom i Misjonarkom, tzw. Niedzielą „Ad Gentes”. Można pomóc misjonarzom, wcale nie wrzucając pieniędzy na tacę, np. wysyłając SMS o treści MISJE pod nr 72 032. Koszt SMSa to 2,46 zł z VATem. Zachęcam do pomocy misjonarzom na całym świecie.

2. W ubiegłym tygodniu zakończyłem wizytę duszpasterską u wiernych naszej parafii, zwanej potocznie kolędą. Dziękuję wszystkim za serdeczne przyjęcie mnie po domach. Dziękuję osobom, które pomagały mi dotrzeć do wiernych z poszczególnych miejscowości.

3. Za miesiąc rekolekcje wielkopostne 19–21 marca. Msze święte w tych dniach w godzinach: 11 oraz 17.

4. W środę Nowenna do MB Nieustającej Pomocy o godz. 16.

5. Droga krzyżowa w piątek o godz. 17.00. Gorzkie Żale dziś po Mszy św. z godz. 10, za tydzień po Mszy św. z godz. 12. Zapraszam serdecznie. Za pobożny udział w tych nabożeństwach, spełniając podstawowe warunki (stan łaski uświęcającej, modlitwa w intencjach polecanych przez papieża, Wyznanie Wiary, Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo oraz Chwała Ojcu) można otrzymać odpust zupełny dla siebie lub duszy w czyśćcu cierpiącej, przyjmując w tej intencji Komunię Świętą.

6. W zakrystii do odebrania są listy na poszczególne wioski i ulice naszej parafii. Będziemy zbierać pieniądze, jak co roku, na kwiaty do Grobu Pańskiego.

7. Dziękuję za sprzątanie kościoła wiernym z Dobieszkowa Nowego. O tę posługę w marcu proszę wiernych z Kiełminy.

8. Jedną z ważnych praktyk wielkopostnych jest jałmużna. Caritas podarowała naszej parafii 15 skarbonek wielkopostnych i proponuje, zwłaszcza dzieciom i młodzieży, by przez rezygnację z jakieś drobnej przyjemności złożyli ofiarę do skarbonki. Będzie to dar pomocy dla osób starszych.

9. W niedzielę, 4 marca, odbędzie się I spotkanie z młodzieżą przygotowującą się w naszej parafii do bierzmowania. Spotkanie będzie miało miejsce po Mszy św. o godz. 12. Na tym spotkaniu obecność rodziców obowiązkowa.

10. Zachęcamy do lektury katolickich tygodników: „Idziemy” oraz „Niedziela”.

Ogłoszenie stałe:

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH: Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek żywnościowych lub posiłków: Paczka żywnościowa to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej trzech artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo a wchodzących skald zestawu. Zestaw artykułów spożywczych obejmuje: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek, podwieczorek, kolacja] Paczki będą wydawane osobom potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji. W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin . Żywność wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

 INTENCJE MSZY ŚW.

25.02.11.03.2018 r.

NIEDZIELA – 25 lutego – II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

08.00 + Stefana i Małgorzatę Tokarskich

10.00 + Kazimierza Kujawiaka (im.)

12.00 + Jadwigę Dobrowolską (Greg. 1)

PONIEDZIAŁEK – 26 lutego

16.00 Greg. 2

WTOREK – 27 lutego

08.00 Greg 3.

ŚRODA – 28 lutego

16.30 Greg 4.

17.00 + Halinę Firek (od męża i dzieci)

CZWARTEK – 1 marca

16.00 Greg. 5

PIĄTEK – 2 marca

16.00 Greg 6

SOBOTA – 3 marca

08.00 Greg 7

NIEDZIELA – 4 marca – III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

08.00 + Helenę, Bolesława, Edwarda Nowakowskich, Kamilę Zawadę

10.00 + Kazimierza Święcickiego (im.)

12.00 O zdrowie i Boże bł. dla Agnieszki Bakalarz i jej rodziny

PONIEDZIAŁEK – 5 marca

16.00 Greg. 9

WTOREK – 6 marca

08.00 Greg 10

ŚRODA – 7 marca

15.30 Greg 11

16.00 W int. Żywej Róży

CZWARTEK – 8 marca

16.00 Greg. 12

PIĄTEK – 9 marca

17.00 Greg 13

SOBOTA – 10 marca

08.00 Greg 14

NIEDZIELA – 11 marca – III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

08.00 + Stanisławę, Władysława Podsiedlików

10.00 + Jana Pielę (18 r. śm.)

12.00 + Stanisława, Irenę Marszałkowskich, Leona, Anielę Piórkowskich

Zobacz na mapie