Archidiecezja Łódzka
Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju w Łodzi
KociKrlowejPokoju2016
Proboszcz: ks. kan. Edward Półtorak
Wikariusz: ks. Mikołaj Chorzyński
Telefon: 42 630-19-32 (od pon.-piatku 16.00-17.30)

Adres: Rewolucji 1905 r. 47 , 90-215 Łódź
http://archidiecezja.lodz.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna
Ogłoszenia
Intencje

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 24 VI 1996 r. (abp Władysław Ziółek)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Rozpoczęcie budowy kościoła w 2001 r. wg projektu architektów Przemysława i Andrzeja Szustkiewiczów oraz konstruktora inż. Janusza Freya. Świątynia centralna, zbudowana na planie krzyża greckiego przenikającego się z okręgiem. Całość założenia pomyślana jako kompozycja niezależnych, zestawionych ze sobą elementów (konotacje do architektury polskich kościołów), w której wiodącą rolę pełni kościół, a pozostałe elementy dopełniają i podkreślają dominantę świątyni. Konstrukcja budynku tradycyjna, żelbetowo-murowana. Centralne miejsce w prezbiterium zajmuje ołtarz, tabernakulum i ambonka oraz marmurowa chrzcielnica wystawiona z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski. W ołtarzu obraz NMP Królowej Pokoju, a pod nim fresk wykonany techniką sgrafifito przedstawia dwunastu Apostołów. W kopule fresk czterech Ewangelistów. W lewej nawie bocznej obrazy: Miłosierdzia Bożego i św. Jana Pawła II, a w prawej sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, autorstwa Jacentego Jończyka. Kościół konsekrowany 19 VI 2016 r. przez abpa Marka Jędraszewskiego.
Wyposażenie kościoła:
Obraz św. Faustyny Kowalskiej, Droga krzyżowa (płótno) autorstwa Jacentego Jończyka, dębowe konfesjonały, ławki i witraże.

Ulice należące do Parafii

Anstadta, pl. Dąbrowskiego, Jaracza – nr 36–78 i 33/35–69, Kamińskiego – nr nieparz., Kilińskiego – 2–60, Lindleya, Narutowicza – 35–71/73 i 40–69, Piramowicza, Pomorska – 33–89 i 30–80, Polskiej Organizacji Wojskowej, Północna – 37 i 34, Rewolucji 1905 r. – 34–86 i 37–69, Składowa, Sterlinga, Uniwersytecka – 8–18

Dni powszednie

07:30, 18:00  (w lipcu i sierpniu: 18:00,)

w styczniu: 07:30,

Nabożeństwa:maj, czerwiec i październik - 17:30

Droga Krzyżowa: piątek 17:00 i 18:00;

Gorzkie Żale:niedziela 17:15

Soboty

07:30, 18:00

Niedziele i święta

08:00, 9:30, 11:00, 12:30(IX - VI), 18:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 6500

ODPUST: Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju, 25 czerwca, obchodzony w niedzielę przed 25 czerwca

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: trzy dni przed odpustem
Ostatnia Wizytacja Pasterska: w 2017 r. (bp Marek Marczak)
Plebania: wybudowana w latach 1998–2000, murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Apostolat Maryjny, Bractwo Świętej Marty, Bractwo Świętego Michała Archanioła, Odnowa w Duchu Świętym, Ruch Światło – Życie, L.S.O., Ł.S.O. – dorosłych,
Towarzystwo Przyjaciół WSD w Łodzi, Wieczerniki Modlitwy za Kapłanów

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Adam Dolata, wyśw. 2015

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Mariusz Rygała SDB, wyśw. 2009, salezjanin

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Monika Jacaszek, karmelitanka Dz.J.

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych od 1996, małżeństw od 1996, zmarłych od 1996

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kan. Edward Półtorak, dziekan, mian. 1 VII 1996 tel. 42 630-19-32
Wikariusz: ks. Mikołaj Chorzyński, mian. 27 VIII 2016 tel. 42 630-57-41

czynna pn-pt: 16:00-17:30 ;poniedziałek i wtorek - ks. Proboszcz;

środa i czwartek - ks. Mikołaj;  piątek - zamiennie

w styczniu pn-pt: 16:00-17:00 (czas kolędy) ks. Proboszcz

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  18 marca 2016 r.

 • W piątą niedzielę Wielkiego Postu Pan Jezus mówi otwarcie, że musi umrzeć, aby wydać plon obfity, że zostanie nad ziemię wywyższony na krzyżu, aby pociągnąć wszystkich do siebie. Starajmy się jak najpełniej przez osobiste nawrócenie współuczestniczyć z Panem Jezusem w Jego dziele odkupienia każdego z nas.
 • Jutro przypada uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i patrona naszej Archidiecezji i Kościoła.
 • W Wielkim Poście gromadzimy się na nabożeństwach wielkopostnych, pasyjnych: droga krzyżowa w piątek o godz. 17.00 i 18.30, a gorzkie żale w niedzielę o godz. 17.15.
 • Za tydzień Niedzielą Palmową Męki Pańskiej rozpoczynamy Wielki Tydzień. Na początku każdej Mszy Świętej pobłogosławimy palmy. Palmy będzie można nabyć przed wejściem do kościoła.
 • Tak, jak jest już w zwyczaju naszej Parafii w  Niedzielę Palmową zbiórka ofiar na kwiaty do Ciemnicy i Bożego Grobu.
 • Przy wyjściu z kościoła jest prasa katolicka tygodnik Niedziela, idziemy i Gość Niedzielny i Mały Gość.
 • Bóg zapłać wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie Misji nawiedzenia, w powitanie i wyprowadzenie obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii św. Siostry Faustyny, paniom które przygotowały kościół do Nawiedzenia i dekoracje, pani Organistce i panu Kościelnemu, nadzwyczajnym szafarzom komunii św. oraz ks. Mikołajowi i diakonowi Mateuszowi. Wszystkim, którzy wykorzystali ten czas łaski i trwali przed Jezusem Miłosiernym przez cały czas Misji i Nawiedzenia.
 • Łódzka Droga Krzyżowa w piątek o godz. 19.00 z kościoła św. Faustyny, ulicą Piotrkowską do Katedry. Zaproszeni są duchowni z Kościołów chrześcijańskich.
 • W niedzielę Palmową Marsz dla Jezusa. Rozpoczęcie o godz. 13.30 w kościele Jezuitów a zakończenie w katedrze.
 • W ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w domu Arcybiskupa Łódzkiego debaty: "Polskość - inspiracje - obowiązki" transmitowane na stronie internetowej Archidiecezji.
 • Życzę dobrej niedzieli i kolejnego tygodnia wielkopostnego

 

 

 


 

 

Sierpień 2017 r.

Nazwa zadania: „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 20,52 kWp przyłączonej do sieci budynku Kościoła Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju w Łodzi prz y ul. Rewolucji 1905 r. 47”

Wartość ogólna zadania:       131 241,- zł brutto

Wysokość dofinansowania:    78 740,- zł 

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej          w Łodzi w formie: dotacji

Z uwagi na znaczne zużycie i koszty energii elektrycznej potrzebnej do funkcjonowania Parafii planuje się dokonać poprawy gospodarki energetycznej obiektu poprzez montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu budynku kaplicy o mocy 20,52 KWp.

W ramach zadania zostaną wykonane następujące prace:

 1. dokumentacja projektowa inwestycji wraz z uzgodnieniami;
 2. montaż konstrukcji instalacyjnej do montażu paneli pv na dachu budynku kaplicy;
 3. montaż paneli fotowoltaicznych w ilości – 76 szt.;
 4. montaż infrastruktury towarzyszącej: inwertera, rozdzielni systemu pv, zabezpieczenia itp.;
 5. wykonanie połączenia energetycznego dachu kaplicy z budynkiem kościoła;
 6. zainstalowanie optymalizatorów;
 7. przyłączenie instalacji pv do istniejącego systemu energetycznego;
 8. opracowanie instrukcji obsługi i przeszkolenie osób eksploatujących instalację.

Instalacja pv zostanie zamontowana na dachu budynku kaplicy.

 

instalacja fotowoltaiczna zapewni użytkownikowi większą niezależność energetyczną a w przypadku normalnej pracy będzie generować duże oszczędności zmniejszające pobór energii. Montaż instalacji, która jest odnawialnym źródłem energii przyczyni się do ograniczenia emisji elektrowni konwencjonalnych i częściowo uniezależnieni użytkownika od zewnętrznych dostaw energii. .

Zamontowana instalacja do produkcji energii elektrycznej będzie wykorzystywana wyłącznie na potrzeby własne Parafii.

link do strony www.zainwestujwekologie.pl

  

 

 

Msza święta jest największym i najpiękniejszym darem, który możemy ofiarować drugiemu człowiekowi. Możemy modlić się o życie wieczne dla naszych drogich zmarłych, a także o błogosławieństwo i potrzebne łaski dla naszych najbliższych. Msza święta może być także ofiarowana jako dziękczynienie. Zachęcamy więc do zamawiania intencji Mszy św. za zmarłych jak i przy różnych innych okazjach np. w rocznicę ślubu, urodzin, imieniny – jest to jedna z najcenniejszych form duchowego wsparcia.

INTENCJE MSZALNE można zamawiać w zakrystii po każdej Mszy Świętej i w kancelarii.

 

Msza święta jest największym i najpiękniejszym darem, który możemy ofiarować drugiemu człowiekowi. Możemy modlić się o życie wieczne dla naszych drogich zmarłych, a także o błogosławieństwo i potrzebne łaski dla naszych najbliższych. Msza święta może być także ofiarowana jako dziękczynienie. Zachęcamy więc do zamawiania intencji Mszy św. za zmarłych jak i przy różnych innych okazjach np. w rocznicę ślubu, urodzin, imieniny – jest to jedna z najcenniejszych form duchowego wsparcia.

INTENCJE MSZALNE można zamawiać w zakrystii po każdej Mszy Świętej i w kancelarii.

Zobacz na mapie