Niektóre koszty utrzymania naszej parafii, które trzeba płacić każdego miesiąca niezależnie od ilości ofiar zebranych na tacę.
W 2011 r. tylko te wydatki wyniosły razem 75 295,26 zł,,
czyli wzrosły o 13 530 zł w porównaniu z 2010 r.
a 18 868,18 zł w porównaniu z 2008 r. :C.O. (centralne ogrzewanie starej i nowej plebanii )                                                                                            
              w 2007 : 19 179,73 zł                                   
w 2008 : 40 396,05 zł za 19 506 m3
w 2009 : 41 131,45 zł za 17 351 m3
w 2010 : 36 255,02 zł za 18 770 m3
w 2011 : 37 021,04 zł za 17 821 m3
w 2012 : 39 564,92 zł za 16 450 m3
w 2013 : 36 230,24 zł za 17 899 m3
w 2014 : 36 042,75 zł za 63 547 m3
w 2015 : 36 853,22 zł za 22 438 m3
w 2016 : 37 749,80 zł za 24 228 m3
w 2017 : 36 972,28 zł za 24 178 m3


w 2018 :
22.01.2018 - 2 641,89 zł
19.01.2018 - 3 050,24 zł
21.02.2018 - 2 682,68 zł
19.02.2018 - 2 754,99 zł

Olej opałowy (ogrzewanie koœcioła) :


w 2007 -                           6 533,89 zł
w 2008 - 1 550 litrów za    6 543,55 zł
w 2009 - 4 238 litrów za    9 747,43 zł (wiÄTcej o   3 203,88 zł)
w 2010 - 5 100 litrów za 14 311,82 zł (wiÄTcej o   4 564,39 zł)
w 2011 - 5 487 litrów za 20 212,52 zł (wiÄTcej o   5 900,70 zł)
w 2012 - 4 427 litrów za 18 209,17 zł (mniej o   2 007,99 zł)
w 2013 - 4 923 litrów za 19 109,00 zł (wiÄTcej o   899,83 zł)
w 2014 - 3 600 litrów za 13 049,00 zł (mniej o   6 060 zł)
w 2015 - 4 000 litrów za 11 554,00 zł (mniej o   1 495 zł)
w 2016 - 5 355 litrów za 13 026,00 zł (więcej o   1 472 zł)
w 2017 - 5 239 litrów za 15 809,30 zł
w 2018 r. :
03.01.2018 - 1100 litrów za 3 355 zł
02.02.2018 - 1100 litrów za 3 256 zł
23.02.2018 - 950 litrów za 2 745,50 zł


Pršd w koœciele (oœwietlenie) :
w 2007 - 1 665,59 zł
w 2008 - 2 836,70 zł
w 2009 - 3 270,45 zł
w 2010 - 3 300,11 zł
w 2011 - 3 614,70 zł
w 2012 - 3 524,86 zł
w 2013 - 3 419,93 zł
w 2014 - 3 387,16 zł
w 2015 - 3 951,92 zł
w 2016 - 2 329,92 zł
w 2017 - 3 259,89 zł

Prąd (kancelaria) :
w 2007 -    370,26 zł
w 2008 - 1 661,40 zł
w 2009 - 1 658,69 zł
w 2010 - 1 923,31 zł
w 2011 - 2 161,67 zł
w 2012 - 2 401,03 zł
w 2013 - 2 341,90 zł
w 2014 - 2 085,11 zł
w 2015 - 2 025,56 zł
w 2016 - 2 228,14 zł
w 2017 - 1 525,01 zł
śmieci :
w 2007 - 1 696,41 zł
w 2008 - 3 175,37 zł
w 2009 - 3 423,78 zł
w 2010 - 3 346,52 zł
w 2011 - 3 551,83 zł
w 2012 - 3 632,04 zł
w 2013 - 2 298,68 zł
w 2014 - 720 złKuchnie gazowe :
w 2007 - 1 176,13 zł
w 2008 -     986,21 zł
w 2009 - 1 176,96 zł
w 2010 - 1 160,23 zł
w 2011 - 1 473,26 zł
w 2012 - 1 232,50 zł
w 2013 -     907,41 zł


woda :
w 2007 -    940,80 zł
w 2008 - 1 885,15 zł
w 2009 - 1 278,27 zł
w 2010 - 1 933,25 zł
w 2011 - 2 137,27 zł
w 2012 - 2 346,32 zł
w 2013 - 2 370,10 zł
w 2014 - 2 686,29 zł
w 2015 - 2 663,04 zł
w 2016 - 3 072,45 złalarm :
w 2007 - 2 220,40 zł
w 2008 - 3 178,20 zł
w 2009 - 1 903,20 zł
w 2010 - 2 197,20 zł
w 2011 - 2 164,80 zł
w 2012 - 1 131,60 zł
w 2013 -    738,00 zł

w 2014 -    799,50 zł

w 2015 -    799,50 zł

w 2016 -    977,85 zł


Podatek od nieruchomości :
w 2007 - 1 587,00 zł
w 2008 - 1 632,00 zł
w 2009 - 1 718,00 zł
w 2010 - 1 802,45 zł
w 2011 - 1 879,85 zł
w 2012 - 1 968,00 zł
w 2013 - 2 055,95 zł
w 2014 - 2 055,95 zł
w 2015 - 2 055,95 zł
w 2016 - 2 123,00 zł
w 2017 - 2 119,00 zł
w 2018 - 2 164,00 zł