[Rozmiar: 2619 bajtów]

Od 15.XI.1998 r. w związku z postanowieniami art. 10 Konkordatu i po uchwaleniu odpowiednich zmian w ustawodawstwie polskim, zaistniała w Polsce instytucja małżeństwa konkordatowego, a więc małżeństwa kanonicznego, które - po spełnieniu odpowiednich warunków - będzie pociągało za sobą również skutki przewidziane w prawie polskim.

W praktyce duszpasterskiej oznacza ona, że zasadniczo wszystkie małżeństwa kościelne winny mieć gwarantowane skutki cywilne, przewidziane prawem polskim. Może się to dokonać w dwojaki sposób:
a) poprzez zawarcie małżeństwa konkordatowego
b) poprzez uprzednie zawarcie małżeństwa cywilnego wobec kierownika urzędu stanu cywilnego, a następnie małżeństwa kanonicznego ( w takim przypadku w urzędach parafialnych należy stosować dotychczasową procedurę i formalności wymagane do zawarcia małżeństwa).
Jeżeli nupturienci nie zawarli małżeństwa cywilnego, a chcą zawrzeć małżeństwo kanoniczne bez skutków cywilnych, sprawę należy przedstawić Ordynariuszowi miejsca, podając powody takiej decyzji nupturientów, celem uzyskania stosownej zgody.
Podobnie należy postąpić, jeżeli narzeczeni przyrzekają, że skutki cywilne dla swojego małżeństwa kanonicznego chcą uzyskać przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego dopiero po zawarciu małżeństwa w Kościele.

1. Zapowiedzi ślubu

3 miesiące (najpóĄniej 1 miesiąc) przed planowanym terminem ślubu
(datę i godzinę warto zarezerwować nawet wcześniej).
Jest to czas sprawdzania, czy małżeństwo może być ważnie zawarte,
czy nie ma żadnych przeszkód nieusuwalnych.
Gdyby były usuwalne, należy je w tym czasie usunąć.
zobacz : przeszkody małżeńskie
Przychodząc do kancelarii trzeba przynieść ze sobą:


- dowody osobiste,
- dokumenty konkordatowe z USC (ważne są 3 miesiące, od dnia wystawienia i mają wpisany termin upływu ich ważności w specjalnej rubryce. Nie można załatwiać w kancelarii parafialnej formalności związanych z małżeństwem konkordatowym, jeżeli termin ważności zaświadczenia już upłynął).
- metryki chrztu do ślubu z parafii chrztu (ważne są 6 miesięcy),
- świadectwa bierzmowania (jeżeli nie ma adnotacji o bierzmowaniu na metryce chrztu),
- świadectwa ukończenia katechezy przygotowującej do małżeństwa,
- wdowcy - zaświadczenie o śmierci współmałżonka z parafii, w której odbył się pogrzeb.

2. Spisanie aktu ślubu


Narzeczeni zgłaszają się w tygodniu przed ślubem
celem spisania aktu małżeństwa.
potrzebne dokumenty:
- zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach w innej parafii,
- dane personalne świadków ślubu (imię, nazwisko, wiek oraz dokładny adres).

A potem życzymy, byście mogli z radością przeżywać kolejne rocznice :


  1 - papierowa

  2 - bawełniana
  3 - skórzana
  4 - kwiatowa
  5 - drewniana

  6 - cukrowa
  7 - miedziana
  8 - spiżowa
  9 - generalska
10 - cynowa

11 - stalowa
12 - jedwabna
13 - koronkowa
14 - kości słoniowej
15 - kryształowa

20 - porcelanowa

25 - srebrna

30 - perłowa

35 - koralowa

40 - rubinowa

45 - szafirowa

50 - złota

55 - platynowa

60 - diamentowa

65 - żelazna

70 - kamienna

75 - brylantowa