Gdy umiera ktoś bliski...
a nasz parafianin

ogrzeb

z dokumentami:
- karta zgonu od lekarza,
- akt zgonu z USC,
udajemy się do kancelarii wybranego cmentarza, aby ustalić
miejsce grobu i datę pogrzebu.

- Z otrzymaną kartką z cmentarza
- i aktem zgonu z USC (Urząd Stanu Cywilnego)
- i informacją o przyjmowanych przed śmiercią sakramentach
przychodzimy do kancelarii parafii, do której należał zmarły.