Kancelariaczynna jest w dni robocze od poniedziałku do piątku

(z wyjątkiem świąt)

przed południem od godz. 10:00 - 12:00

po południu         od godz. 16:00 - 17:30


W okresie wakacji : tylko po południu od godz. 16:00 - 17:30

Wikariusz: ks. Włodzimierz Łukasiewicz tel. 42 656-45-65
Wikariusz: ks. Andrzej Wroński                 tel. 42 656-41-28
Proboszcz: ks. Zdzisław Kowalewski       tel. 720 305 339