Inwestycje zrealizowane

* Zasuwa burzowa - zawór zabezpieczający przed zalewaniem piwnicy fekaliami
* Materace na ławki
* Wycieraczki antypoślizgowe na schodach do plebani
* Modernizacja nagłośnienia

* Komputer , drukarka, oprogramowanie
* Strona internetowa parafii
* Remont kominów starej plebanii
* Zakupienie flag biało-czerwonych i uchwytów do flag.
* Nowe lampy przy wejściu do kościoła.
* Nowy parkan od ul. Inflanckiej
* Nowe drzwi główne i boczne z lewej strony kościoła
* Wymiana boazerii i kropielnicy w lewym przedsionku kościoła.
* Naprawa uszkodzonych ławek
* Wymiana starego ekranu w kościele na nowy zwijany, z siłownikiem zamykającym ekran.
* Zakupienie odkurzacza i wózka z workiem na liście
* Zakupienie kosiarki spalinowej do trawy
* Zakupienie odśnieżarki
* Instalacja czujek ruchu dla oszczędzania prądu.
* Oczyszczenie strychu kościoła z ptasich odchodów i zamontowanie kratek na otworach wentylacyjnych.
* Instalacja rejestratora impulsów do licznika gazu
* Nowe mszały
* Wymiana programatora pieca CO
* Usunięcie awarii CO i kanalizacji

Zamierzenia na przyszłość
1. Ocieplenie plebani
2. Wymiana instalacji elektrycznej w k-le, modernizacja oświetlenia
3. Modernizacja ogrzewania k-ła
4. Wymiana kolejnych drzwi
5. Uszczelnienie okien.
6. Malowanie kościoła
7. Remont dachu kościoła