Wieczernik modlitwy za kapłanów


12.04.2002 odbyło się I diecezjalne spotkanie modlitewne
w par. NSJ na Retkini prowadzone przez ks. Marka Kaczmarka

22.04.2002 powstała grupa Wieczenika w par. Opatrzności Bożej
Animatorką jest Mieczysława Zagraba
Każdy należący do grupy wybrał sobie dzień, w którym modli się za kapłanów.
Również pierwsze czwartki miesiąca są dniami szczególnej modlitwy i uczestnictwa we Mszy św. za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie.