Archidiecezjalne Stowarzyszenie Niepełnosprawnych

duszpasterz : ks. Piotr Kosmala
siedziba : w starej plebanii ul. Kolińskiego 26
zobacz : www. stowarzyszenia