Proboszcz:

kowalewski_zdzisław (24 kB)
ks.kanonik podporucznik Zdzisław Kowalewski, wyświęcony 18.05.1980 ;
mianowany proboszczem par. Opatrzności Bożej 4 VIII 2007; w parafii od 02.09.2007
odzn. rokietą i mantoletem 13 V 2005
mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej Wolborskiej 15 XI 2011
mianowany przez abpa M. Jędraszewskiego wicedziekanem dekanatu Łódź -Stoki 4.IX.2013-2015

Wikariusze:

lukasiewicz_w (1 kB)
1. ks. Włodzimierz Łukasiewicz, wyśw. 25.05.1975, w par. od 29 VIII 1987 ;

wroński_andrzej (16 kB)
2. ks. Andrzej Wroński, wyśw. 6.06.2009, w par. od 28 VIII 2016 ;

Rezydent:

szumacher_k (2 kB)
ks. kanonik Karol Szumacher (emeryt) ; wyśw. 30.06.1957; w par. od 18.09.1979
mianowany kanonikiem honorowym Archikatedralnej Kapituły Łódzkiej 7 VI 1995


czy modlisz się za swoich kapłanów ?