XXV Niedziela Zwykła 25.IX.2019

1. Dzisiaj, w IV niedzielę miesiąca, o godz. 18oo – Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego, które patronuje naszej Parafii. Po Nabożeństwie Msza św. wieczorna.

 2.. W sobotę, 28 września – jak informuje komunikat Kurii Metropolitalnej - odbędzie się akcja apostolska: „Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach świata”. W ramach tej akcji, o godz. 15oo wielu ludzi pokornie staje na rogach ulic, na chodniku, przed fabryką lub szkołą, by samotnie lub w grupie odmówić modlitwę, prosząc o modlitwę dla nas i całego świata. Czy znajdziemy w sobie odwagę i chwilę czasu, by nie wstydząc się swojej wiary wyjść z modlitwą na ulicę i jednocząc się duchowo z innymi – wołać o miłosierdzie dla świata ? Na Retkini główne miejsca modlitwy to: skrzyżowanie al. Kard. Stefana Wyszyńskiego i ul. Retkińskiej, następnie przy pomniku Kard. Wyszyńskiego oraz na ul. Retkińskiej, przy najstarszym Krzyżu na naszym Osiedlu, obok Straży Pożarnej. (Więcej informacji na ten temat – na plakatach) Przy okazji przypominamy, że w naszej Parafii w każdy piątek, o godz. 15oo – odprawiana jest Godzina Miłosierdzia, z Koronka i Mszą św.

 3. Ochotnicza Straż Pożarna na Retkini, także dzisiaj stara się o poparcie projektu Obywatelskiego celem pozyskania funduszy z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego na zakup nowego wozu strażackiego. W związku z tym, zachęcamy do odwiedzenia- przed kościołem – Retkińskich Strażaków i oddania swoich głosów na ten projekt. Druhowie z Jednostki OSP na Retkini – tak bardzo związani z naszym kościołem – będą niezwykle wdzięczni za każdy oddany głos.

4. Cały czas trwają prace związane z remontem dachu, kopuły i wieży naszego kościoła. Są to prace żmudne, odpowiedzialne i kosztowne – będą trwać do późnej jesieni. Ale efekty tych prac – stopniowo – zwłaszcza na witrażach w kopule, będą już coraz bardziej widoczne. Za zrozumienie i za wszystkie ofiary składane na ten cel – gorąco i serdecznie dziękujemy.

 5. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej i innych wydawnictw religijnych, które można nabywać w Księgarni Parafialnej.

6. Na zakończenie jeszcze raz przypominamy informacje dotyczące udzielana pierwszej spowiedzi i Komunii św. oraz sakramentu bierzmowania zgodnie z instrukcją ks. Arcyb. Grzegorza Rysia: A. Pierwsza Komunia św. odbywa się na zakończenie III klasy Szkoły Podstawowej. Rodzice zgłaszając swoje dziecko do grupy przygotowującej do przyjęcia sakramentów muszą dostarczyć metrykę chrztu dziecka. W przypadku dzieci nieochrzczonych trzeba jak najszybciej podjąć dodatkowe przygotowanie dziecka do chrztu, włączają w to przygotowanie także rodziców. Przygotowanie do I spowiedzi i I Komunii św. odbywa się jednocześnie w Parafii i w szkole przez cały rok szkolny. W parafii odbywają się spotkania organizacyjno – formacyjne zarówno dla dzieci jak i rodziców. W szkołach dzieci ucząsię prawd wiary na lekcjach religii. Każde dziecko otrzymuje książeczkę-indeks opisujący przebieg przygotowania dziecka i jego rodziny do I Komunii św. Pod koniec przygotowań duszpasterze z parafii po rozmowie z rodzicami i rozeznaniu poziomu przygotowań dziecka podejmują decyzję o przyjęciu dziecka do grupy przygotowującej się do Sakramentu Eucharystii. B. Sakrament Bierzmowania – udzielany jest uczniom klas I szkoły ponadpodstawowej po dwuletnim przygotowaniu. Przygotowanie do bierzmowania odbywa się w szkołach – na lekcjach religii, i w Parafii swojego zamieszkania – w ramach spotkań formacyjnych. Przygotowanie formacyjne do bierzmowania w naszej Parafii rozpoczniemy w I niedzielę października – (7.X.) – na Mszy św. o godz. 1030 w dolnym kościele.

Nasze witraże
Msze święte

 Niedziele i Święta

kościół górny:
8.30, 10.00 (suma), 11.30 (dla uczniów), 13.00, 18.30

kościół dolny:

7.00 (prymaria), 11.45 (dla małych dzieci)

 Dni powszednie

kościół górny:
07:00, 07:30, 08:00,
18:30 (z homilią)

czytaj więcej...

Liturgia Dnia