XXIV Niedziela Zwykła 15.IX.2019

1.. Dzisiaj, w III niedzielę miesiąca, o godz. 17:oo – zebranie Żywej Róży, a następnie o godz. 18:oo – w kościele Nabożeństwo Różańcowe dla wszystkich wiernych.

 

2. Dzisiejsza niedziela w szczególny sposób jest poświęcona środkom społecznego przekazu. Media, mogą być wspaniałym narzędziem ewangelizacyjnym, ale mogą być taż przyczyną zła i zgorszenia. Umiejmy roztropnie korzystać z dobrodziejstw mediów, i pamiętajmy, że one powinny służyć człowiekowi, a nie odwrotnie. Prośmy także o rzetelność i poszanowanie chrześcijańskich wartości dla wszystkich pracowników mediów.

 

 3. Dzisiejsza niedziela – jak słyszeliśmy w Liście Pasterskim - rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania przebiegający pod hasłem: „Nauczycielu , gdzie mieszkasz”. Niech troska o wychowanie młodego pokolenia będzie naszym wspólnym wysiłkiem.

Dzisiaj na rozpoczęcie Tygodnia Wychowania – na Mszach św. o godz. 11:30 i 11:45 nastąpi poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych dla uczniów rozpoczynających naukę w szkole. W środę, 18 września przypada święto św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży. Z tej racji o godz. 17:15 – Msza św. w intencji dzieci, młodzieży i wychowawców. Do wspólnej modlitwy przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki – dzieci, młodzież i wychowawców gorąco i serdecznie zapraszamy. Wcześniej, bo od godz. 17:oo - będzie okazja do spowiedzi dla wszystkich uczniów, z racji rozpoczętego roku szkolnego. Wypada, rozpoczynając nowy rok pracy w szkle oczyścić się z grzechów poprzez spowiedź i z łaską Bożą przystąpić do nauki. Do spowiedzi – w święto św. Stanisława Kostki – dzieci i młodzież serdecznie zachęcamy. 

 

W Tygodniu Wychowania odbędą się także spotkania duszpastersko-katechetyczne dla rodziców dzieci, które w tym roku przygotowują się do przyjęcia I Komunii św. Te spotkania odbędą się wg. następującego planu:                                                                                                                                 + poniedziałek, 16 września – rodzice dzieci ze szkoły podstawowej ŁSO  

+ wtorek, 17 września – rodzice dzieci ze szkoły podstawowej nr 11 oraz rodzice tych dzieci, które chodzą do szkół na terenie innych parafii, a są z naszej parafii i tu przystąpią do I Komunii św. (szczególnie dotyczy to szkół podst. nr 19 i 67)    

+ środa, 18 września – rodzice dzieci ze szkoły podstawowej nr 137  

Każdego dnia te spotkania dla rodziców rozpoczynają się w kościele, o godz. 1830 !

 

 4. Wczoraj, w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego miało miejsce czuwanie modlitewne „Polska pod Krzyżem”. Także w naszej Parafii, stojąc pod zwycięskim Krzyżem Chrystusa podjęliśmy modlitwę prosząc o potrzebne łaski dla swoich rodzin, sąsiadów, Kościoła oraz naszej Ojczyzny. Wszystkim, którzy wzięli udział w tej „Wielkiej parafialnej Modlitwie” gorąco i serdecznie dziękujemy !

 

 5.. Spotkanie ministrantów i kandydatów !!! na ministranta - odbędzie się w najbliższą sobotę, 21 września, o godz. 10:oo w sali kongresowej. Na to szczególne spotkanie gorąco i serdecznie zapraszamy !

 

6. Ochotnicza Straż Pożarna na Retkini , podobnie jak w latach ubiegłych usilnie stara się o pozyskanie środków z funduszy Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Celem dofinansowania jest zakup nowego wozu strażackiego. W związku z tym, zachęcamy do odwiedzenia – przed kościołem - namiotu Retkińskich Strażaków i oddania swoich głosów na ten projekt. Ochotnicy będą obecni także za tydzień. Druhowie Jednostki OSP na Retkini – tak bardzo związani z naszym kościołem – będą niezwykle wdzięczni za każdy oddany głos.

 

7. Dzisiaj, przy wyjściu z kościoła prowadzona jest zbiórka ofiar do puszek na potrzeby Stolicy Apostolskiej. Za złożone dary dziękujemy.

 

 8. Przypominamy informacje dotyczące udzielania pierwszej spowiedzi i Komunii św. oraz sakramentu bierzmowania zgodnie z instrukcją ks. abp. Grzegorza Rysia:

A. Pierwsza Komunia św. odbywa się na zakończenie III klasy Szkoły Podstawowej. Rodzice mają obowiązek zgłosić swoje dziecko w Parafii (u katechety) najpóźniej do końca września. Muszą również dostarczyć metrykę chrztu św. dziecka. W przypadku dzieci nieochrzczonych trzeba jak najszybciej podjąć dodatkowe przygotowanie dziecka do chrztu, włączając w to przygotowanie także jego rodziców. Przygotowanie do I spowiedzi i I Komunii św. odbywa się jednocześnie w parafii i w szkole przez cały rok szkolny. W parafii odbywają się spotkania organizacyjno – formacyjne zarówno dla dzieci jak i dla rodziców. W szkołach dzieci uczą się prawd wiary na lekcjach religii. Każde dziecko otrzymuje książeczkę-indeks opisujący przebieg przygotowania dziecka i jego rodziny do I Komunii św. Pod koniec przygotowań duszpasterze z parafii po rozmowie z rodzicami i rozeznaniu poziomu przygotowań dziecka podejmują decyzję o przyjęciu dziecka do grupy przygotowującej się do Sakramentu Eucharystii w parafii .

B. Sakrament bierzmowania – w tym roku szkolnym będzie udzielany uczniom klas I szkoły ponadpodstawowej po dwuletnim przygotowaniu. Przygotowanie odbywa się w szkołach - na lekcjach religii, i w Parafii swojego zamieszkania w ramach spotkań formacyjnych.

Przygotowania formacyjne do bierzmowania w naszej Parafii rozpoczniemy w I niedzielę października –( 7.X.) – na Mszy św. o godz. 10:30 w dolnym kościele.

 

Nasze witraże
Msze święte

 Niedziele i Święta

kościół górny:
8.30, 10.00 (suma), 11.30 (dla uczniów), 13.00, 18.30

kościół dolny:

7.00 (prymaria), 11.45 (dla małych dzieci)

 Dni powszednie

kościół górny:
07:00, 07:30, 08:00,
18:30 (z homilią)

czytaj więcej...

Liturgia Dnia