I Komunia Św. i Bierzmowanie

Informacje dotyczące udzielania pierwszej spowiedzi i Komunii św. oraz sakramentu bierzmowania zgodnie z nową instrukcja ks. abp. Grzegorza Rysia:

 

A. Pierwsza Komunia św. odbywa się na zakończenie III klasy Szkoły Podstawowej. Rodzice mają obowiązek zgłosić swoje dziecko w Parafii (u katechety) najpóźniej do końca września. Muszą również dostarczyć metrykę chrztu św. dziecka. W przypadku dzieci nieochrzczonych trzeba jak najszybciej podjąć dodatkowe przygotowanie dziecka do chrztu, włączając w to przygotowanie także jego rodziców. Przygotowanie do I spowiedzi i I Komunii św. odbywa się jednocześnie w parafii i w szkole przez cały rok szkolny. W parafii odbywają się spotkania organizacyjno – formacyjne zarówno dla dzieci jak i dla rodziców. W szkołach dzieci uczą się prawd wiary na lekcjach religii. Każde dziecko otrzymuje książeczkę-indeks opisujący przebieg przygotowania dziecka i jego rodziny do I Komunii św. Pod koniec przygotowań duszpasterze z parafii po rozmowie z rodzicami i rozeznaniu poziomu przygotowań dziecka podejmują decyzję o przyjęciu dziecka do grupy przygotowującej się do Sakramentu Eucharystii w parafii ( nie jest wymagane zezwolenie z parafii zamieszkania).

 

B. Sakrament bierzmowania – w tym roku szkolnym zostanie udzielony po przynajmniej rocznym przygotowaniu w klasie III Gimnazjum. Jednak zgodnie z nową instrukcją przygotowanie do sakramentu bierzmowania docelowo ma trwać 3 lata. Dlatego młodzież należy zapisać do grupy parafialnej, która przez owe 3 lata będzie poprzez modlitwę i specjalne katechezy przygotowywać się do bierzmowania. Oznacza to, że wg. Instrukcji Ks. Arcybiskupa – w tym roku nie tylko uczniowie klas III gimnazjum, ale także uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych rozpoczynają swoje przygotowania do bierzmowania. Wszyscy, którzy przynależą do tych trzech grup szkolnych, a pragną przyjąć sakrament bierzmowania, muszą uczestniczyć w odpowiednich spotkaniach w parafii swojego zamieszkania i muszą być zgłoszeni przez rodzica lub opiekuna prawnego.

 

W tym roku szkolnym ( w maju) sakrament bierzmowania będzie udzielany uczniom klas III gimnazjum.

 

Uczniowie klas VIII otrzymają bierzmowanie w klasie I szkoły ponadpodstawowej w roku 2020 po dwuletnim przygotowaniu.

 

Uczniowie klas VII do bierzmowania przystąpią po trzyletnim przygotowaniu również w klasie pierwszej szkoły ponadpodstawowej w roku 2021.

 

Przygotowanie do bierzmowania odbywa się jednocześnie w parafii i w szkole. Przygotowania formacyjne w naszej Parafii rozpoczniemy w I niedzielę października (7.X.) na Mszy św., o godz. 10:30 w dolnym kościele. Po niej będziemy przyjmować zgłoszenia-zapisy do bierzmowania. Dlatego obecność Rodziców, którzy chcą by ich dzieci przygotować do bierzmowania, jest na tej Eucharystii obowiązkowa. Gdyby jednak istniały obiektywne przeszkody nieobecności, będzie można takiego zapisu dokonać w innym czasie. Listę kandydatów do bierzmowania zamykamy definitywnie z końcem października.

 

 

Nasze witraże
Msze święte

 Niedziele i Święta

kościół górny:
8.30, 10.00 (suma), 11.30 (dla uczniów), 13.00, 18.30

kościół dolny:

7.00 (prymaria), 11.45 (dla małych dzieci)

 Dni powszednie

kościół górny:
07:00, 07:30, 08:00,
18:30 (z homilią)

czytaj więcej...

Liturgia Dnia