Archidiecezja Łódzka

Kuria Metropolitalna Łódzka

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 1, tel. centrali 42 66-48-700
(centrala łączy ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Kurii)
www.archidiecezja.lodz.pl;
e-mail: kuria@archidiecezja.lodz.pl; kurialo@lodz.opoka.org.pl
NIP: 725-106-17-35

Biskup diecezjalny: abp MAREK JĘDRASZEWSKI, metropolita łódzki

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity: ks. Karol Litawa

Moderator Kurii Metropolitalnej i przewodniczący Wydziału ds. Personalnych: bp IRENEUSZ PĘKALSKI, biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej

Arcybiskup Senior: abp WŁADYSŁAW ZIÓŁEK 
93-423 Łódź, ul. Rudzka 55/57; tel. 42 684-18-49

Biskup Pomocniczy Senior: bp ADAM LEPA
90-458 Łódź, ul. ks. Ignacego Skorupki 9

------------------------------------------------------------------------------------------------

Biskup pomocniczy i Wikariusz generalny:
bp IRENEUSZ PĘKALSKI

Biskup pomocniczy i Wikariusz generalny:
bp MAREK MARCZAK

Kanclerz: ks. Zbigniew Tracz, tel. 42 66-48-730

Notariusze: ks. Tadeusz Weber, tel. 42 66-48-732,

                     ks. Łukasz Burchard, tel. 42-66-48-725

Rzecznik prasowy Kurii Metropolitalnej: ks. Zbigniew Tracz, tel. 42 66-48-730

Ceremoniarz biskupi: ks. Karol Litawa

Kanclerz i notariusze łączą rozmowy telefoniczne z arcybiskupem metropolitą Markiem Jędraszewskim, biskupem Ireneuszem Pękalskim oraz biskupem Markiem Marczakiem

------------------------------------------------------------------------------------------------

Sekretariat:

     Małgorzata Andrzejczak,  tel. 42 66-48-728

      Katarzyna Tomasik,  tel. 42 66-48-717; tel./fax 42 66-48-796Portiernie:
      ul. ks. I. Skorupki 1:  Stefan Adryszek, Piotr Kulesza, Zdzisław Skrzypczyk  tel. 42 66-48-741
      ul. ks. I. Skorupki 3: Piotr Pokrętowski tel. 42 66-48-700


Święta kościelne    dni wolne od pracy w kurii (wrzesień 2014 – wrzesień 2015)

2 listopada (niedziela) – Zaduszki

19 marca (środa) –  św. Józefa

8 grudnia (poniedziałek)
                           – Niepokalane  Poczęcie NMP

3 kwietnia  – Wielki Piątek

24 grudnia (środa)
                           – Wigilia Bożego Narodzenia

4 kwietnia – Wielka Sobota

6 stycznia (wtorek) – Objawienie Pańskie

25 maja (poniedziałek) – NMP Matki Kościoła

2 lutego (poniedziałek) – Ofiarowanie Pańskie

29 czerwca (poniedziałek)
                     – świętych Apostołów Piotra i Pawła

18 lutego – Środa Popielcowa

26 sierpnia (środa)
                     – NMP Częstochowskiej

 

Wydział administracyjno-gospodarczy

Przewodniczący: ks. Tomasz Bartczak
Urząd Ekonoma – Dyrektor do Spraw Ekonomicznych: ks. Tomasz Bartczak
Sekretarz: ks. Tadeusz Weber

Rada do Spraw Ekonomicznych

Przewodniczący:ks. Mariusz Szcześniak
Sekretarz:ks. Tadeusz Weber

Członkowie:
ks. Zygmunt Łukomski
ks. Stanisław Kaniewski
ks. Henryk Kowaliński


Referat Finansowy

ul. ks. I. Skorupki 3, tel. 42 66-48-731

Ekonom:  ks. Tomasz Bartczak, tel. 42 66- 48-720

Kierownik ds. administracyjnych: Jerzy Marcinkiewicz, tel. 42 66-48-737

Główna księgowa: Ewa Grocka, tel. 42 66-48-731

Księgowa - kasa: s. Grażyna Gracz, tel. 42 66-48-723

Koordynator ds. remontów i inwestycji: Wojciech Przybył, tel. 42 66-48-784

Asystentka Koordynatora: Michalina Lewińska, tel. 42 66-48-784


Biuro projektu

ul. ks. I. Skorupki 7, tel. 42 66-30-563

Pełnomocnik beneficjenta: ks. Ireneusz Kulesza

Kierownik Projektu: Jacek Zieliński

Specjalista ds. realizacji projektu: Magdalena Wrona


Administracja Nieruchomościami Archidiecezji Łódzkiej

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 7, tel. 42 66-48-721
http://archidiecezja.lodz.pl/nieruchomosci

Dyrektor: ks. Tomasz Bartczak, tel. 42 66-48-737

Specjalista ds. finansowo-administracyjnych: Agnieszka Kondejewska, tel. 42 66-48-721

Starszy Specjalista ds. transportu: Adam Ciesielski, tel. 603 197 433


Referat ds. Dystrybucji Prasy Katolickiej

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 3, tel. 42 66-48-755

Referent: Jadwiga Ługowska

Centrum Komputerowe Archidiecezji Łódzkiej

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 3; e-mail: ck@archidiecezja.lodz.pl

Koordynator ds. komputeryzacji: ks. Józef Janiec 
tel. 608 079 985
e-mail: jjaniec@archidiecezja.lodz.pl


Redaktor merytoryczny strony www w Internecie: ks. Paweł Kłys
tel. 42 66 48 744
tel. kom. 609 102 481

Administrator sieci komputerowej: Marek Włodarski, tel. 606 806 803
e-mail: portal@archidiecezja.lodz.pl; wlodarski.m@archidiecezja.lodz.pl


Gospodarstwo Rolne Archidiecezji Łódzkiej

95-002 Szczawin Kolonia, ul. Zgierska 4a, tel. 42 716-94-52

Dyrektor: ks. Tomasz Bartczak

Zastępca: Tadeusz Ciszewski

 

Wydziały kurialne

Wydział Duszpasterstwa

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 3;  e-mail: wd@archidiecezja.lodz.pl

Odpowiedzialny:           bp  Marek Marczak, tel. 42 66-48-750

Sekretarz:         ks. Hubert Kempiński, tel. 42 66-48-712, 723-153-723

Biuro Wydziału:            s. Maria Gruszka, tel. 42 66-48-751

Komisje

Komisja do Spraw Duszpasterstwa Ogólnego: przew. bp Marek Marczak

Komisja do Spraw Duszpasterstwa Specjalistycznego: przew. ks. Piotr Kosmala

Komisja do Spraw Duszpasterstwa Zawodowego: przew. ks. Marek Pluta

Komisja do Spraw Duszpasterstwa Powołań i Stałej Formacji Kapłanów: przew. ks. Sławomir Sosnowski

Komisja do Spraw Liturgii i Muzyki Kościelnej: przew. ks. Zbigniew Tracz

Komisja do Spraw Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego:
przew. ks. Tadeusz Weber

Komisja do Spraw Dni Kultury Chrześcijańskiej:
przew. ks. Waldemar Sondka


Wydział Katechetyczny

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 3, tel. 42 66-48-756; fax 42 66-48-758
http://archidiecezja.lodz.pl/~katechein
e-mail: katechet@archidiecezja.lodz.pl

Przewodniczący:           bp Marek Marczak, tel. 42 66-48-753

Zastępcy:         ks. Mariusz Jersak, tel. 44 732-37-27
                       
ks. Marcin Wojtasik, tel. 42 66-48-757

Sekretarz:         ks. Michał Pietrasik, tel. 42 66-48-757

Biuro Wydziału: Henryka Walczak, tel. 42 66-48-756

Komisje

Komisja do Spraw katechizacji: Przew.: ks. Marcin Wojtasik

Komisja do Spraw Formacji Katechetów: Przew.:s. Elżbieta Sozańska

Doradcy metodyczni do spraw nauki religii:

Ks. Marcin Wojtasik - Łódź

s. Stefania Gajda - Tomaszów Mazowiecki

ks. Michał Pietrasik - Łódź

Irena Wolska - Łódź

Grzegorz Zwoliński - Łódź

Konsultant do spraw nauki religii w Wydziale Katechetycznym:

s. Elżbieta Sozańska

Konsultant do spraw nauki religii w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim

Izabela Mazurczyk

Eksperci Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. awansu zawodowego:

s. Elżbieta Sozańska

Ewa Wypych

Koordynator diecezjalny ds. przyznawania stypendiów edukacyjnych Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia":

ks. Michał Pietrasik


Wydział Duszpasterstwa Rodzin

93-162 Łódź, ul. Broniewskiego 1a, tel. 42 682-20-22, w. 23; fax 42 682-20-22, w. 36
www.archidiecezja.lodz.pl/wdr;
e-mail; wdr@csr.org.pl

Przewodniczący:           ks. Stanisław Kaniewski

Zastępca:         ks. Robert Jaśpiński

Sekretarz:         ks. Adam Bajer vel Bojer

Komisje

Komisja do Spraw Przygotowania do Życia w Rodzinie: przew. ks. Robert Jaśpiński

Komisja do Spraw Formacji Rodzin: przew. ks. Andrzej Ścieszko

Komisja do Spraw Służby Życiu: przew. ks. Stanisław Kaniewski

Kolegium Dekanalnych Duszpasterzy Rodzin: odpow: ks. Robert Jaśpiński


Wydział Duszpasterstwa Młodzieży

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 13, tel. 42 66-48-769
http://archidiecezja.lodz.pl/mlodzi

email: mlodzi (at) archidiecezja.lodz.pl

Przewodniczący:           ks. Przemysław Góra tel.42 66-48-772

Zastępca:         ks. Marcin Jarzenkowski tel: 509 419 423

Biuro Wydziału:            Łukasz Charuba tel. 42 66-48-713

Komisje

Komisja do Spraw Duszpasterstwa Młodzieżowych Ruchów i Stowarzyszeń:
przew.  ks. Grzegorz Korczak

Komisja do Spraw Duszpasterstwa Młodzieży Niepełnosprawnej:
przew.  ks. Piotr Kosmala

Komisja do Spraw Duszpasterstwa Młodzieży Uzależnionej i Moralnie Zagrożonej: przew.  ks. Jan Cholewa

Komisja do Spraw Duszpasterstwa Młodzieżowych Pielgrzymek i Turystyki:
przew.  ks. Jacek Tyluś

Komisja do Spraw Spotkań Taizé: przew. ks. Adam Grałek

Kolegium Dekanalnych Duszpasterzy Młodzieży: odpow. ks. Przemysław Góra

Biuro Światowych Dni Młodzieży: odpow. ks. Przemysław Góra, ks. Marcin Jarzenkowski


Wydział Wydawnictw i Mass Mediów

Przewodniczący:           bp Ireneusz Pękalski

Zastępca:         bp senior Adam Lepa

Sekretarz:         ks. Józef Janiec

Komisje

Komisja do Spraw Wydawnictw Archidiecezji Łódzkiej:
przew. bp Ireneusz Pękalski

Komisja do Spraw Mass Mediów:
przew. bp senior Adam Lepa

Biuro Prasowe

kierownik biura: ks. Paweł Kłys
tel. 42 66 48 744 
tel. kom. 609 102 481
Komisja Programowa Środków Społecznego Przekazu:

ks. Zbigniew Tracz - przewodniczący
ks. Paweł Kłys - zastępca przewodniczącego
red. Łukasz Głowacki
o. Damian Karczmar OFM Conv.
ks. Rafał Leśniczak
ks. Jarosław Nowak
red. Anna Skopińska
red. Dagmara Zalewska
red. Antoni Zalewski

Wydział ds. Instytutów Życia Konsekrowanego
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 3, tel. 42 66-48-795

Przewodniczący:           ks. Kazimierz Kubacki SJ tel. 42 66-48-793

Referentka diecezjalna: s. Lucyna Witczak tel. 42 66-48-795

Zastępczyni referentki: s. Agnieszka Małek tel. 42 67-92-720

Asystent kościelny ds. dziewic i wdów konsekrowanych: o. Grzegorz Radomiak, tel. 797-907-250

Komisja ds. duszpasterstwa powołań i stałej formacji duchowieństwa: przew. ks. Sławomir Sosnowski 

Archidiecezjalny ojciec duchowny:  przew. ks. Sławomir Sosnowski


Wydział Administracyjno - Gospodarczy

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 1, tel. 42 66-48-700


Przewodniczący: ks. Tomasz Bartczak

Sekretarz: ks. Tadeusz Weber

Komisje

Komisja do Spraw Zaległości Podatkowych: przew. ks. Tomasz Bartczak

Komisja do Spraw Cmentarzy: przew: ks. Tomasz Bartczak

Komisja do Spraw Budowlanych i Konserwatorskich: przew. ks. Ireneusz Kulesza


Instytucje doradcze Arcybiskupa Łódzkiego

Archikatedralna Kapituła Łódzka

bp Adam Lepa (5 VI 1987) –  senior

bp Ireneusz Pękalski (9 XII 1997) - dziekan

bp Marek Marczak (14 IV 2015)

ks. Andrzej Dąbrowski (16 II 1996) - sekretarz

ks. Józef Fijałkowski (6 XII 1990) - senior

ks. Grzegorz Jędraszek (7 X 2004)

ks. Stanisław Kaniewski (9 XI 2005) – teolog

ks. Ireneusz Kulesza (2003)

ks. Janusz Lewandowicz (15 XI 2011)

ks. Zygmunt Łukomski (17 VI 2010)

ks. Bogdan Nowacki (9 XII 1997) - senior

ks. Jarosław Pater (14 IV 2015)

ks. Bartłomiej Rurarz (17 VI 2010)

ks. Piotr Rycerski (28 X 2003) - senior

ks. Jan Sobczak (20 VI 1986) - senior

ks. Jerzy Świątek (6 XII 1990) - senior

ks. Zbigniew Tracz (10 XI 2012) - kustosz

ks. Tadeusz Weber (15 XI 2011) - penitencjarz


Kapituła Kolegiacka Łaska

ks. Andrzej Chmielewski (12 XII 2009)

ks. Marian Ciupiński (24 X 2005) - prepozyt

ks. Roman Czermański (24 X 2005) - teolog

ks. Zygmunt Czyż (14 X 2008)

ks. Bolesław Dziurdzia (24 X 2005) - penitencjarz

ks. Zbigniew Kaczmarkiewicz (24 X 2005) - sekretarz

ks. Antoni Kamiński (24 X 2005) - senior

ks. Józef Komperda (14 X 2008) – senior

ks. Kazimierz Magdziak (24 X 2005) -kustosz

ks. Stefan Magiera (18 XII 2012)

ks. Jerzy Rzepkowski (18 XII 2012)

ks. Marek Rzeźnicki (19 XI 2013)

ks. Jarosław Wojtal (2 XII 2010)

Kapituła Kolegiacka Wolborska

ks. Jacek Ambroszczyk (26 VI 2010) - sekretarz

ks. Zdzisław Banul (26 VI 2010) - penitencjarz

ks. Grzegorz Gogol (26 VI 2010) – prepozyt

ks. Jerzy Jankowski (26 VI 2010) - kustosz

ks. Włodzimierz Konopczyński (26 VI 2010)

ks. Piotr Miler (26 VI 2010)

ks. Tomasz Owczarek (26 VI 2010) - teolog

ks. Ryszard Stanek  (26 VI 2010)

ks. Leon Strzelczyk (26 VI 2010)

ks. Benedykt Węglewski  (26 VI 2010)

 

Kolegium Konsultorów Archidiecezji Łódzkiej

(21 IV 2011 - 2016)

bp Adam Lepa

bp Ireneusz Pękalski

ks. Andrzej Dąbrowski

ks. Stanisław Kaniewski

ks. Ireneusz Kulesza

ks. Grzegorz Leszczyński

ks. Janusz Lewandowicz

ks. Zbigniew Tracz

 

Rada Kapłańska Archidiecezji Łódzkiej

(22 V 2011 – 2016)

1. CZŁONKOWIE Z WYBORU

ks. Karol Andrzejczak

ks. Robert Arndt

ks. Jan Cholewa     

ks. Tomasz Falak

ks. Zygmunt Łukomski

ks.  Marcin Majda

ks. Zenon Miksa

ks. Tomasz Owczarek

 ks. Paweł Pęczek

ks. Ryszard Stanek

ks. Piotr Stępień

ks. Andrzej Ścieszko

 

2. CZŁONKOWIE Z URZĘDU

bp Adam Lepa

bp Ireneusz Pękalski

bp Marek Marczak

o. Kazimierz Kubacki 

ks. Tomasz Bartczak

ks. Sławomir Sosnowski

ks. Zbigniew Tracz

 

3. CZŁONKOWIE Z NOMINACJI

ks. Andrzej Dąbrowski

ks. Stanisław Kaniewski

ks. Grzegorz Leszczyński

ks. Tadeusz Weber

 

Trybunał Metropolitalny Łódzki

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 3, tel. 42 66-48-724, sekretariat 42 66-48-748
e-mail: trybunal@archidiecezja.lodz.pl

Przewodniczący:           abp Marek Jędraszewski
Wikariusz sądowy:        ks. Grzegorz Leszczyński tel. 42 66-48-724

Sędziowie:
bp Ireneusz Pękalski
ks. Andrzej Dąbrowski
ks. Tadeusz Weber
ks. Zbigniew Tracz
o. Tomasz Gałkowski CP

Sędzia audytor: ks. Marian Kołodziejczak 

Promotor sprawiedliwości: ks. Mateusz Cieplucha

Obrońcy węzła małżeńskiego: ks. Przemysław Góra

 ks. Robert Jantczak

ks. Łukasz Burchard

Adam Bartczak


Notariusz:         Katarzyna Olejniczak

Adwokaci:        ks. Marian Kołodziejczak
                          
ks. Krzysztof Żernicki


Instytucje kurialne

Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 3, tel. 42 66-48-749
e-mail: archiwum@archidiecezja.lodz.pl

Dyrektor:          ks. Kazimierz Dąbrowski, tel. 42 66-48-719
Zastępca dyrektora:      ks. Mieczysław Różański, tel. 42 66-48-719
Archiwiści:       s. Lucyna Witczak, tel. 42 66-48-749
           
ks. Henryk Janus

Muzeum Archidiecezji Łódzkiej

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 13

Dyrektor:          ks. Jan Wolski, tel. 42 66-48-710
Wicedyrektor:   ks.
Piotr Borowiec, tel. 42 68-43-680Instytucje archidiecezji łódzkiej

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

90-507 Łódź, ul. Gdańska 111, NIP 727-16-60-410
tel. centrali: 42 639-95-81, 42 639-95-82, fax 42 639-95-80
e-mail: caritas@toya.net.pl, recepja.caritas@toya.net.pl,  www.caritas.lodz.pl
PEKAO S.A. V O/Łódź 48 1240 1545 1111 0000 1165 5077

Dyrektor:          ks. Andrzej Partyka tel. 508 274 088

Wicedyrektor:  ks. Sebastian Krawczyk  tel. 661- 949- 400

Wicedyrektor

ds. wybudowania, założenia i prowadzenia Domu Opieki "Pomocna Dłoń" w Kaszewicach, ks. Zdzisław Kuropatwa

Kapelan Zespołu Domowej Opieki Hospicyjnej: o. Piotr Soból CP

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

Organizacja pożytku publicznego, KRS 0000274785
90-507 Łódź, ul. Gdańska 111, NIP 727-26-96-114
PEKAO S.A. V O/Łódź 70 1240 1545 1111 0010 1277 6646

Punkt Pomocy Charytatywnej oraz Magazyn

czynny: 800–1600
90-522 Łódź, ul. Wólczańska 108, tel. 42 637-53-50
e-mail: ppch.caritas@toya.net.pl

Magazyn

tel. 42 637-53-03, e-mail: magazyn.caritas@toya.net.pl

Domy Dziennego Pobytu

90-507 Łódź, ul. Gdańska 111, tel. 42 639-95-81, e-mail: ddzp.gdanska@toya.net.pl

91-844 Łódź, ul. Czarnieckiego 4, tel. 42 657-10-33
e-mail: ddzp.czarnieckiego@toya.net.pl

Świetlice Środowiskowe Caritas w Łodzi

90-507 Łódź, ul. Gdańska 111, czynna: 830–1800, tel. 42 639-95-81,
e-mail: świetlica.gdanska@toya.net.pl

90-423 Łódź, ul. Piotrkowska 85, czynna: 800–1800 , tel. 42 632-85-36,
e-mail: świetlica.piotrkowska@toya.net.pl

91-844 Łódź, ul. Czarnieckiego 4, czynna: 1400–1800,  tel. 42 657-10-33,
e-mail: ddzp.czarnieckiego@toya.net.pl

Punkt Wsparcia „Przystanek 13”

czynny: 1600–2000
91-055 Łódź, ul. Rybna 13, tel. 42 654-85-36

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Społecznej

90-522 Łódź, ul. Wólczańska 108, czynny: 800–1600, tel. 42 636-02-30
e-mail: oazis@toya.net.pl

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla
Osób Niepełnosprawnych

92-513 Łódź, ul. M. Gogola 12, czynny: 800–2000, tel. 42 673-41-30
e-mail: oazison@toya.net.pl

Biuro Wolontariatu Caritas

czynne: 900–1700
90-423 Łódź, ul. Piotrkowska 85, tel. 42 632 24 20
e-mail:  biurowolontariatu@toya.net.pl

Zakład Aktywności Zawodowej

czynny: 730–1530
92-513 Łódź, ul. Gogola 12, tel.042 673-05-35, e-mail: zaz@zaz.com.pl

Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej

91-473 Łódź, ul. Zgierska 121, tel./fax: 42 636-24-08
e-mail: hospicjum.caritas@toya.net.pl

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Caritas w Drzewocinach

95-081 Dłutów, Drzewociny 67, tel. 44 634-12-37, 0607-196-090

Ośrodek Kolonijny Caritas w Łasku-Kolumnie

98-140 Łask-Kolumna, ul. Swojska 4, tel. 43 675-42-65

Centrum Służby Rodzinie

93-162 Łódź, ul. Broniewskiego 1a, tel. 42 682-20-22, w. 23; fax 42 682-20-22 w. 36
czynne: poniedziałek–czwartek, godz. 1000–1800; piątek, godz. 1000–1600
nr konta: BRE BANK S.A. 91 1140 1108 0000 2026 3800 1001
www.csr.org.pl, www.aborcja.info.pl, www.niebij.pl; e-mail: csr@csr.org.pl

Dyrektor:          ks. Stanisław Kaniewski, tel. 42 682-19-99
            e-mail: kaniewski@csr.org.pl

Zastępca ds. programowych:     Agnieszka Pawlak, e-mail: pawlak@csr.org.pl

Zastępca ds. pomocowych:       Krystyna Osada


Ośrodek Promocji Rodziny

Kierownik: ks. Robert Jaśpiński, e-mail: jaspinski@csr.org.pl

 

Fundusz Ochrony Macierzyństwa im. Stanisławy Leszczyńskiej

93-162 Łódź, ul. Broniewskiego 1a, tel. 42 682-20-22 w.11
nr konta: BRE BANK S.A. 26 1140 1108 0000 2026 3800 1007

Przewodnicząca Komitetu FOM: Teresa Żaglińska


Fundusz Obrony Życia

93-162 Łódź, ul. Broniewskiego 1a, tel. 42 682-20-22, w. 33
nr konta: BRE BANK S.A. 53 1140 1108 0000 2026 3800 1006

Dyrekor: ks. Stanisław Kaniewski


Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny

93-162 Łódź, ul. Broniewskiego 1a; tel. 42 682-18-88; fax 42 682-18-92
www.adopcja.net, e-mail: aoao@wp.pl
czynny: poniedziałek-czwartek  1000–1800, piątek 1000–1600
nr konta: BRE BANK S.A. 80 1140 1108 0000 2026 3800 1005

Dyrektor: Magdalena Lesiak


Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiej

93-162 Łódź, ul. Broniewskiego 1a, tel. 42 688-18-49
e-mail: dsm@csr.org.pl

Nr konta Domu: I Oddział PKO BP w Łodzi Nr 34102033520000130200899971

Dyrektor:          s. Agnieszka [Magdalena] Krawczyk

Kapelan:           ks. Robert Jaśpiński, e-mail: jaspinski@csr.org.pl


Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja”

Organizacja pożytku publicznego, KRS 0000262774
gromadzi środki na budowę Domu Samotnej Matki
Można przekazać 1% podatku w rozliczeniu PIT, wpisując: Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja”
93-162 Łódź, ul. Broniewskiego 1a, tel. 42 682-20-22, w. 23; e-mail: fundacja@csr.org.pl
Nr konta dla wpłat „darowizna na cele charytatywne”:
 BRE BANK S.A. 43 1140 1108 0000 2031 5500 1001

Dyrektor Fundacji: ks. Robert Jaśpiński, 0-605-191-331; e-mail: jaspinski@csr.org.pl

Biuro Fundacji: Piotr Kaczmarek, tel. 609 102 535

Przewodniczący Rady Fundacji: ks. Stanisław Kaniewski


Telefon zaufania dla kobiet ciężarnych i spraw rodzinnych

tel. 42 654-38-60 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 1000–1800


Telefon zaufania „Stop Przemocy” dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców

tel. 42-682-28-37, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 1000-1800


Radio Plus Łódź – Katolicka Rozgłośnia Archidiecezji Łódzkiej

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 7, tel. 42 663-05-60
e-mail: lodz@radioplus.pl; www.radioplus.pl

Dyrektor:  Łukasz Głowacki, e-mail: lukasz@plus.lodz.pl


Korespondent Archidiecezji Łódzkiej do Radia Watykańskiego i Korespondent KAI:

Red. Antoni Zalewski


Zespół Programów Katolickich Łódzkiego Ośrodka Telewizji Polskiej

90-117 Łódź, ul. Narutowicza 13
tel. redakcyjny 42 635-91-51, fax 42 635-91-13

Redaktor odpowiedzialny zespołu: ks. Jarosław Nowak


Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 3, tel./fax 42 636-04-81
www.archidiecezja.lodz.pl/wydawnictwo; e-mail: awl@archidiecezja.lodz.pl

Dyrektor:          ks. Józef Janiec, tel. 42 66-48-742; 42 636-04-81
Skład komputerowy:      Anna Dorynek, tel. 42 66-48-742
Sekretariat:       Bogusława Augustyniak, tel. 42 66-48-(742 lub 740); 42 636-04-81


Redakcja „Wiadomości Archidiecezjalnych Łódzkich”
Redaktor naczelny:        ks. Rafał Leśniczak tel. 44 66-48-744
Redaktorzy:      ks. Krzysztof Nalepa, ks. Tomasz Szczypa

Redakcja „Łódzkich Studiów Teologicznych”

Kolegium redakcyjne:
            ks. Jarosław Pater - przewodniczący, tel. 42 66-48-810

            ks. Sławomir Szczyrba - wiceprzewodniczący i sekretarz tel. 42 66-48-708
            

Redakcja „Niedzieli Łódzkiej”

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 3, p. 112, tel. 42 66-48-752
www.niedziela.pl    e-mail: redakcja.lodz@niedziela.pl 

Redaktor odpowiedzialny: Anna Skopińska
Redaktor: Dagmara Zalewska 

Asystent Kościelny: ks. Józef Janiec tel. 608 079 985


Redakcja "IDZIEMY"

Zastępca Redaktora Naczelnego: ks. Paweł Kłys tel:609 102 481


Księgarnia Archidiecezjalna

90-456 Łódź, ul. Piotrkowska 263, tel./fax 42 637-28-59
e-mail: liber@archidiecezja.lodz.pl

Kierownik: Henryk Frasiak


Archidiecezjalne Duszpasterstwo Akademickie

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 5, tel. 42 66-48-712, 42 66-48-778
Internet: http://www.archidiecezja.lodz.pl/da5
e-mail: da5@archidiecezja.lodz.pl

Duszpasterze akademiccy:        ks.  Łukasz Tarnawski, tel. 42 66-48-778
            ks.Bartłomiej Franczak,  tel. 42 66-48-712


Ośrodek Duszpasterstwa Środowisk Twórczych przy kościele Niepokalanego Poczęcia NMP

90-571 Łódź, ul. M. Skłodowskiej-Curie 22

Duszpasterz Środowisk Twórczych: ks. Waldemar Sondka, tel. 42 637-65-45


Europejskie Centrum Kultury „Logos”

Organizacja pożytku publicznego, KRS 0000231632

90-571 Łódź, ul. M. Skłodowskiej-Curie 22, tel./fax 42 637-37-31

Dyrektor: ks. Waldemar Sondka, tel. 42 637-65-45


Teatr „Logos” przy kościele Niepokalanego Poczęcia NMP

90-571 Łódź, ul. M. Skłodowskiej-Curie 22, tel./fax 42 637-37-31

Dyrektor:          ks. Waldemar Sondka, tel. 42 637-65-45


Dom Księży Emerytów

93-325, ul. św. Wojciecha 3, tel. 42 683-41-90, fax 42 640-99-55
Siostry karmelitanki od Dzieciątka Jezus, tel. 42 683-41-90

Dyrektor: ks. Robert Arndt, tel. 42 683-41-09


Ośrodek Konferencyjno-Rekolekcyjny Archidiecezji Łódzkiej im. Jana Pawła II w Porszewicach

95-200 Pabianice, Porszewice 24c, tel. 42 211-85-00
www.osrodekporszewice.pl; e-mail: recepcja@osrodekporszewice.pl

Dyrektor: ks. Paweł Pęczek

Siostry Jezusa Miłosiernego (faustynki)
      Przełożona: s. Bożena Fabrowska


Ośrodek Pomocy prawnej i terapeutycznej Archidiecezji Łódzkiej

94-643 Łódź, ul. Rafała Kalinowskiego 6, tel. 502 421 386

Kierownik: ks. Grzegorz Wojda


Ruchy i stowarzyszenia

     

Akcja Katolicka Archidiecezji Łódzkiej

Biuro: 90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 3, p. 112, tel. 42 66-48-752
Dyżury w biurze Akcji Katolickiej: czwartek, godz. 1000–1200

Prezes:             Marianna Strugińska-Felczyńska tel. 517-944-230, e-mail: prezes@aklodz.pl

Asystent kościelny:       ks. Andrzej Blewiński tel 42 716-33-08


Ruch Światło-Życie

91-362 Łódź, ul. Zgierska 230/232, tel. 605 176 848

Moderator: ks. Marcin Majda, tel. 793 012 008

Diakonia Słowa: email:  kbrowarska@wp.pl


Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Łódzkiej

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 13, przy Wydziale Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Łódzkiej

tel. 42 66-48-769

dyżur: wtorek 1700–1900

Asystent:          ks. Marcin Jarzenkowski
Prezes Zarządu:            Monika Wiktorska


Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej

93-162 Łódź, ul. Broniewskiego 1a, tel. 42 682-20-22, w. 21
www.srk-al.pl albo www.archidiecezja.lodz.pl/~srk          e-mail: wladyslaw@ciemnicki.pl 
Konto: PKO BP S.A. I/O Łódź nr 50202033520000110200890178
Dyżur: czwartek 1300–1700

Prezes:             Władysław Ciemnicki, tel. 601 244 272
Asystent kościelny:       ks. Adam Bajer vel Bojer


Stowarzyszenie Spotkania Małżeńskie Ośrodek Łódzki

http://www.spotkaniamalzenskie-lodz.pl

Liderzy:                Krystyna i Jacek Pawlakowie,  tel. 518 902 490  lub 516 606 404
Asystent kościelny: ks. Robert Jaśpiński


Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy Oddział w Łodzi

90-242 Łódź, ul. Kopcińskiego 1/3, tel. 42 679-12-34
czynny w drugą środę miesiąca od godz. 1800
tel. kontaktowy: 609 242 387 (czynny w godz. 10.00-20.00)

Przewodniczący:           Zygmunt Chabowski

Wiceprzewodnicząca:   Małgorzata Warzecha

Sekretarz:         Krzysztof Nagrodzki

Skarbnik:          Tomasz Bieszczad

Asystent kościelny:          ks. Roman Piwowarczyk


Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich Oddział Wojewódzki

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 3

Prezes:             dr n.med. Olaf Czerniawski

Asystent kościelny:       ks. Paweł Sudowski, tel. 42 630-15-60


Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek I Położnych Oddział Wojewódzki

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 3

Prezes:             Barbara Boroś

Asystent kościelny:       ks. Paweł Sudowski, tel. 42 630-15-60


Ogólnopolskie Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich Oddział Wojewódzki

90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 3

Diecezjalny duszpasterz kolejarzy: ks. Stanisław Dwornik, tel. 43 823-38-29


Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Łódzkiej

Organizacja pożytku publicznego, KRS 0000143115
91-849 Łódź, ul. Kolińskiego 26
www.niesprawni.pl, niesprawni@niesprawni.pl, ksn@archidiecezja.lodz.pl

Duszpasterz Osób Niepełnosprawnych: ks. Piotr Kosmala, tel. 42 656-41-28


Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym

90-058 Łódź, ul. Sienkiewicza 60, tel.  42 288-11-53
e-mail: osrodek.szkola@.jezuici.pl
www: http://odnowa.jezuici.pl

Administrator Ośrodka:             ks. Remigiusz Recław TJ

Koordynator archidiecezjalny:    ks. Robert Jaśpiński, tel. 605 191 331


Ognisko Miłości

95-063 Rogów, Olsza 33, tel. 46 874-86-05

Ojciec Ogniska: ks. Sławomir Sosnowski


Ognisko Bożego Pokoju dla Dzieci

90-613 Łódź, ul Gdańska 85, tel. 42 636-30-77

Moderator Ogniska: o. Eugeniusz Śpiołek SP,  tel. 509-458-864


Unia Najświętszego Serca Jezusowego

Animator: ks. Tomasz Owczarek, tel. 44  63-15-056


Katolicka Szkoła Kontemplacji i Ewangelizacji Młodych „Dzieci Światłości”

90-554 Łódź, ul. Łąkowa 42, tel. 42 235-36-63, 605-890-842
e-mail: dzieciswiatlosci@gmail.com


Ośrodek Pomocy Duchowej

90-554 Łódź, ul. Łąkowa 42, tel. 42 630-98-17, 691-399-455
czynny w poniedziałki (godz. 900-1200 i 1800-2100) oraz środy i piątki (godz. 1800-2100)

Odpowiedzialny za szkołę i Ośrodek: ks. Grzegorz Korczak