Madonna
z Dzieci±tkiem
¦l±sk,
I poł. XV w.

¦w. Augustyn
Polska,
XVII/XVIII w.

¦w. Mateusz Ewangelista
Polska
XVIII w.Dawid z głow± Goliata
br±z,
Francja
pocz. XX w.
(kliknij, aby zobaczyć detal)

 

¦w. Elżbieta,
królowa węgierska
XVII/XVIIII w.
¦±sk

Pieta
XVIII w.
Polska

¦w. Jan Nepomucen
XIX w.
¦l±sk,
sztuka ludowa
Chrystus frasobliwy
XVIII w.
Polska