Najstarszym eksponatem kolekcji numizmatycznej naszego muzeum jest medal papieża Marcina V z 1471 r.
Inny, o ciekawej kompozycji, medal z 1661 r. przedstawia popiersie papieża Aleksandra VII, a na jego rewersie jest zamieszczony plan fundamentów bazyliki św. Piotra i ukazana jedna strona placu Berniniego, wokoło zaś biegnie napis: FUNDAMENTA EIVS MONTIBVS SANCTIS.
W kolekcji znajdują się też liczne emisje medali o charakterze pamiątkarskim. Bogato jest udokumentowany pontyfikat Piusa XII i Pawła VI włącznie z jego apostolskimi podróżami. Fakt bez precedensu, jakim był wybór Polaka papieżem spowodował ukazanie się nowych emisji medali, które najliczniej są prezentowane w archidiecezjalnej kolekcji. Są tu nie tylko medale bite w Polsce, ale i w wielu krajach świata, które Papież Jan Paweł II nawiedził podczas podróży apostolskich, m. in. medale z Afryki, obydwu Ameryk, Meksyku i Filipin oraz krajów Europy.

Odrębny dział kolekcji stanowią monety o różnych nominałach, srebrne i miedzioniklowe, wydawane - zgodnie z tradycją co roku- przez Stolicę Apostolską. Widnieją na nich popiersia lub herby papieży, bezpośrenio za imieniem i tytułem papieża podany jest rok pontyfikatu. Najstarsza w zbiorze jest moneta o nominale 10 soldów z 1869 r., na awersie przedstawia popiersie Piusa IX, wybita w XXIV roku jego pontyfikatu. Wśród innych srebrnych starych monet znajduje się pięciofrankowa, francuska z 1873 r., a na jej otoku napis: "LIBERTE EGALITE FRATERNITE". W kolekcji obejrzeć też można monety wydane w Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1923 - 1939 oraz monety srebrne wybite przez Narodowy Bank Polski w latach 1949 - 1990.