Kolekcja filatelistyczna naszego muzeum zawiera się w 12 albumach wydanych przez Pocztę Watykańską. Są w nich emisje dotyczące pontyfikatów papieży od Piusa XI do Jana Pawła II. Zgromadzony jest też inny materiał będący przedmiotem zainteresowania filatelistów, a więc całostki - czyli koperty, aerogramy i pocztówki z wydrukowanym znakiem opłaty oraz stemple pocztowe, czyli pieczęcie odbijane ręcznie, tzn. wydawnictwa obejmowane nazwą znaków pocztowych