Kurs liturgiczny dla fotooperatorów i operatorów kamer - formularz zgłoszeniowy

Termin najbliższego kursu: 13 kwietnia 2019 r. (sobota)
Miejsce: Ognisko Miłości k/Rogowa

Aby zgłoszenie zostało przyjęte, należy dokładnie wypełnić wszystkie pola formularza. Przed wysłaniem prosimy o dokładne sprawdzenie, czy dane zostały wpisane poprawnie.
Po przesłaniu formularza otrzymają Państwo mail na adres elektroniczny podany w zgłoszeniu. Dokończenie procesu zgłoszeniowego odbywa się automatycznie, zgodnie z instrukcją zawartą w przesyłce.

Imię:
Nazwisko:
Adres email:
Miejsce zamieszkania:
Kod:
Miejscowość:
Adres (ulica):
nr domu:
Fotografia:
Uwaga! W polu "Fotografia" należy dodać plik w standardowym skompresowanym formacie JPEG (Joint Photographic Experts Group) z rozszerzeniem .jpg. Jedyny dopuszczalny rozmiar pliku to dokładnie 413 x 531 punktów (w rozdzielczości 300 dpi daje to rozmiar 3,5 x 4,5 cm) - inne rozmiary nie będą przyjmowane przez system. Fotografia musi być klasycznym portretem, na jednolitym, jasnym tle. W przypadku przesłania zdjęcia nieodpowiadającego tym wymogom zostaną Państwo poproszeni o przesłanie poprawionego pliku. Najczęstszymi problemami są zbyt małe rozmiary, zniekształcenie proporcji czy umieszczenie fotografii na dużej powierzchni tła. Warto pamiętać, że przesłane zdjęcie znajdzie się na identyfikatorze, który będzie Państwa wizytówką wobec gospodarzy kościołów. Osoby, które nie mają oprogramowania służącego do skalowania zdjęcia mogą skorzystać z jednego z licznych, bezpłatnych serwisów (np. www.resizeyourimage.com).


maksymalna wielkość zdjęcia to 200KB
Zaznacz, jeśli chcesz otrzymać fakturę VAT

Wszystkie pola są obowiązkowe

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARCHIDIECEZJA ŁÓDZKA, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź,
 2. inspektorem ochrony danych w ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ jest: ks. dr Zbigniew Tracz, 90-458 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 1, iod@archidiecezja.lodz.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zorganizowania Kursu liturgicznego dla fotografów i operatorów kamer oraz przygotowania dokumentów poświadczających udział w kursie,
 4. podstawą przetwarzania tych danych jest Pani/Pana zgoda;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Kuria Metropolitalna Łódzka,
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat,
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu:

  Kościelny Inspektor Ochrony Danych Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6 01.015 Warszawa e-mail: kiod@episkopat.pl

 10. podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z Kursem liturgicznym dla fotografów i operatorów kamer.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).


Patronat medialny:
----------
Informacje dodatkowe: Kurs odbywa się w Ognisku Miłości k/Rogowa. Początek o godz. 9.00 , planowane zakończenie ok. godz. 15.00 . Na miejscu istnieje możliwość skorzystania z kawiarenki oraz zamówienia obiadu.

Koszt organizacji kursu szacowany jest na 125 złotych brutto od uczestnika.