Neokatechumenat

W naszej parafii mamy siedem grup neokatechumenalnych. Grupy pierwsza i druga ukończyły już Drogę. Grupa trzecia ukończy drogę w najbliższym czasie. Pozostałe grupy są w trakcie Drogi.

 

Grupami Neokatechumenatu opiekują się:

o. Grzegorz Radomiak SJ (główny odpowiedzialny za grupy)

o. Tomasz Ludwisiak SJ

o. Wojciech Skórewicz SJ

 

 

Grupy neokatechumenalne spotykają się każdego dnia. Dwa razy w roku prowadzą w kościele katechezy dla dorosłych, których celem jest ewangelizacja i powstawanie nowych wspólnot neokatechumenalnych.

 

 

Msze Święte

Niedziele i święta:
7.00, 8.30,
10.00, 11.30, 13.00, 
18.00, 20.30.

W kaplicy św. Krzysztofa
(w roku szkolnym)
9:00 greko-katolicy
11.30 przedszkolaki
13:00 Misa Español
18.00 studenci

Dni powszednie
7.00, 8.30, 18.00.

 

Konto Parafii do darowizn:

16 1240 3031 1111
0000 3427 1900

 

 

Liturgia dnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 | Administrator | Książki i Płyty | Zespół Mocni w Duchu | Jezuici w Polsce | Duszpasterstwo Akademickie | Dom Miłosierdzia | Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym |
CSS,template,components by Marek Wlodarski