Stowarzyszenie Akademickie

Stowarzyszenie Akademickie Im. O. Tomasza Rostworowskiego SJ

KRS: 0000289954

NIP: 7251958276

Regon: 100424122

 

Sąd SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI

XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sygnatura LD.XX NS-REJ.KRS/6915/13/671

Przeważająca działalność gospodarcza 94.99.Z

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

 

Msze Święte

Niedziele i święta:
7.00, 8.30,
10.00, 11.30, 13.00, 
18.00, 20.30.

W kaplicy św. Krzysztofa
(w roku szkolnym)
9:00 greko-katolicy
11.30 przedszkolaki
13:00 Misa Español
18.00 studenci

Dni powszednie
7.00, 8.30, 18.00.

 

Konto Parafii do darowizn:

16 1240 3031 1111
0000 3427 1900

 

 

Liturgia dnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 | Administrator | Książki i Płyty | Zespół Mocni w Duchu | Jezuici w Polsce | Duszpasterstwo Akademickie | Dom Miłosierdzia | Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym |
CSS,template,components by Marek Wlodarski