Tomasz Roztworowski SJ

Życiorysem o. Tomasza Rostworowskiego można byłoby obdarzyć kilka postaci, a wydarzenia z jego życia stały się udziałem tylko jednej osoby. W krótkiej notce biograficznej należałoby wspomnieć na pewno o tym, że o. Tomasz Rostworowski, SJ (1904 – 1974) był jezuitą, kaznodzieją, rekolekcjonistą, pisarzem, profesorem Gimnazjum oo. Jezuitów w Wilnie, harcerzem Rzeczypospolitej w ZHP, uczestnikiem obrony Lwowa w 1939 r.

Jako kapelan Komendy Głównej AK w stopniu podpułkownika brał udział w Powstaniu Warszawskim, przyjął  pseudonim – ks. Marek. Odznaczono go m.in. Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych. Po wojnie został pierwszym duszpasterzem akademickim w Łodzi, był także krajowym moderatorem Sodalicji Mariańskich Akademików, a w latach 1950-56 więźniem Koszykowej, Mokotowa i Wronek. Po wyjściu na wolność w 1956 roku pełnił funkcję socjusza, czyli wychowawcy młodych jezuitów w nowicjacie w Kaliszu. Następnie, po roku został ponownie duszpasterzem akademickim na KUL-u.

Po wyjeździe z Polski w 1963 roku pełnił funkcję kierownika polskiej sekcji Radia Watykańskiego, był korespondentem i uczestnikiem Soboru Watykańskiego II, można wspomnieć, że współtworzył Muzeum Kopernikańskie w Rzymie. Jednak to tylko suche fakty, które choć nie mówią wiele o człowieku, to zarysowują w znaczny sposób jego nietuzinkową osobowość.

 

Książki o o. Tomaszu Roztworowskim SJ można nabyć na portierni domu zakonnego.

 

Msze Święte

Niedziele i święta:
7.00, 8.30,
10.00, 11.30, 13.00, 
18.00, 20.30.

W kaplicy św. Krzysztofa
(w roku szkolnym)
9:00 greko-katolicy
11.30 przedszkolaki
13:00 Misa Español
18.00 studenci

Dni powszednie
7.00, 8.30, 18.00.

 

Konto Parafii do darowizn:

16 1240 3031 1111
0000 3427 1900

 

 

Liturgia dnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 | Administrator | Książki i Płyty | Zespół Mocni w Duchu | Jezuici w Polsce | Duszpasterstwo Akademickie | Dom Miłosierdzia | Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym |
CSS,template,components by Marek Wlodarski