Kancelaria parafialna

czynna od poniedziałku do piątku

w godz. 10.00 - 12.00 i 16.00 - 18.00

w czasie wakacji tylko po południu od 16.00 - 18.00.

tel. centrala 042/637 75 44,

tel. proboszcza 042/637 75 44 w. 22

 

DOM ZAKONNY OJCÓW JEZUITÓW

ul. Sienkiewicza 60, 90-058 Łódź

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Jesteśmy przygotowani, aby udzielać sakramentów,

w tym szczególnie ślubów i spowiedzi, także w innych językach:

angielskim, włoskim, hiszpańskim, francuskim i arabskim.

 

SAKRAMENT  CHRZTU  ŚWIĘTEGO:

Udzielany jest w terminie uzgodnionym w kancelarii parafialnej.

Chrzest należy zgłosić najpóźniej na dwa tygodnie przed przypadającym terminem.

Potrzebne dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka,

 • zaświadczenie kwalifikacyjne chrzestnych ( z parafii miejsca zamieszkania ),

 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka.

 • zgoda na chrzest poza parafią własną

Rodzicami chrzestnymi nie mogą być:

 • Osoby, które nie przyjęły sakramentu bierzmowania.

 • Osoby żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego.

Termin katechezy przedchrzcielnej dla rodziców i rodziców chrzestnych do uzgodnienia w kancelarii.

 

SAKRAMENT  MAŁŻEŃSTWA:

Jeżeli narzeczeni nie chcą zawierać ślubu konkordatowego, a jedynie ślub sakramentalny, powinni wcześniej zawrzeć ślub cywilny w USC.

W  USC

 1. Zgłaszają się do USC stałego miejsca zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego.

 2. Przedstawiają swoje Dowody Osobiste i Akty Urodzenia.

 3. Odbierają dokumenty na ślub konkordatowy. Dokumenty te są ważne przez 3 miesiące od daty wystawienia.

W  PARAFII

 1. Umawiają się na spisanie protokołu kanonicznego badania narzeczonych.

 2. Przynoszą:

 • Swoje Metryki Chrztu Świętego, ze świadectwem Bierzmowania, z zaznaczeniem, że są przeznaczone do ślubu kościelnego. Odbiera się je z parafii, w której odbył się chrzest. Są ważne 3 miesiące od daty wystawienia.

 • Zgodę na ślub poza parafią własną z parafii miejsca zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego
 • Dowody Osobiste.

 • Dokumenty Konkordatowe.

 • Indeks o wysłuchaniu 10 Konferencji Przedmałżeńskich, o odbytych 3 spotkaniach w poradni rodzinnej i udziale w skupieniu przedślubnym.

 • Jeżeli wcześniej miały miejsce małżeńskie związki cywilne lub sakramentalne, należy dostarczyć wszelkie dokumenty o ich rozwiązaniu lub unieważnieniu, o zgonie współmałżonka itd.

 1. Umawiają się na podpisanie Ksiąg Małżeńskich w kancelarii parafialnej  i na spotkanie przedślubne z księdzem.

 2. Uzgadniają z organistą repertuar.

ZAPOWIEDZI

Po spisaniu protokołu przedślubnego, otrzymują dokument zapowiedzi, który należy przedstawić w parafii swojego miejsca zamieszkania. Poświadczony dokument o zapowiedziach, należy zwrócić po dwóch niedzielach do kancelarii parafialnej.

ŚWIADKOWIE

 1. Świadkiem na ślubie konkordatowym może być osoba, która ukończyła 18 rok życia.

 2. Potrzebne dane świadków - wg Dowodu Osobistego - Imię i Nazwisko, rok urodzenia i adres zamieszkania.

 

Transmisja Waszego ślubu - więcej

W kościele mamy możliwości zrobienia Wam wspaniałej transmisji całego ślubu. Jest to pamiątka na całe życie. Nieobecni członkowie rodziny i Wasi przyjaciele mogą uczestniczyć w Waszym ślubie będąc w każdym zakątku świata. Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o transmisji ślubu.

Transmisja będzie wyglądała tak:

 

Msze Święte

Niedziele i święta:
7.00, 8.30,
10.00, 11.30, 13.00, 
18.00, 20.30.

W kaplicy św. Krzysztofa
(w roku szkolnym)
9:00 greko-katolicy
11.30 przedszkolaki
13:00 Misa Español
18.00 studenci

Dni powszednie
7.00, 8.30, 18.00.

 

Konto Parafii do darowizn:

16 1240 3031 1111
0000 3427 1900

 

 

Liturgia dnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 | Administrator | Książki i Płyty | Zespół Mocni w Duchu | Jezuici w Polsce | Duszpasterstwo Akademickie | Dom Miłosierdzia | Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym |
CSS,template,components by Marek Wlodarski