Siostry

Wspólnota Sióstr przy naszej parafii
ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP.NP.

Wspólnotę sióstr tworzą:

s. Beata Kupiec - przełożona domu i dyrektorka przedszkola
s. Anna Zarzeczna - zakrystianka
s. Celina Wołkowska - kancelistka
s. Katarzyna Spławska - księgowa
s. Małgorzata Rajek - wychowawczyni w przedszkolu

s. Jolanta Szramowiat - wychowawczyni w przedszkolu
s. Michaela Krawiec - seniorka, zaplecze modlitewne
s. Elżbieta Cichacz - seniorka, zaplecze modlitewne

http://www.sluzebniczki.com/

 

 

Msze Święte

Niedziele i święta:
7.00, 8.30,
10.00, 11.30, 13.00, 
18.00, 20.30.

W kaplicy św. Krzysztofa
(w roku szkolnym)
9:00 greko-katolicy
11.30 przedszkolaki
13:00 Misa Español
18.00 studenci

Dni powszednie
7.00, 8.30, 18.00.

 

Konto Parafii do darowizn:

16 1240 3031 1111
0000 3427 1900

 

 

Liturgia dnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 | Administrator | Książki i Płyty | Zespół Mocni w Duchu | Jezuici w Polsce | Duszpasterstwo Akademickie | Dom Miłosierdzia | Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym |
CSS,template,components by Marek Wlodarski