Mieszkańcy domu

ks. Antoni Cygora
ks. Andrzej Galiński
ks. Józef Grabarczyk
ks. Jerzy Grodzki
ks. Zbigniew Guz
ks. JAN Tadeusz JACHYM
ks. Zdzisław Jakubik
ks. Walenty Janas
ks. Czesław Janeczek
ks. Antoni Kamiński
ks. Bogdan Misztal
ks. Józef Nikiel
ks. Stanisław Olczyk
ks. Władysław Pryca
ks. Stanisław Przybyłowski
ks. Czesław Pytlos
ks. Jan Sobczyk
ks. Jerzy Spychała
ks. Stanisław Wasilewski
ks. Stanisław Wojtyra
ks. Tadeusz Zawiślak