Świetlica parafialna Nibylandia


Od kilku lat przy parafii jest świetlica dla dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia materialnego i wychowawczego. Na świetlicę uczęszcza ok. 20 dzieci. Podczas spotkań dwa razy w tygodniu,  w programie jest: pomoc w odrabianiu zadań domowych, nauka, gry, zabawy i posiłek. Opieka nad dziećmi jest na zasadzie wolontariatu (12 osób). Wolontariusze organizują dzieciom wyjazdy turystyczne i wyjścia do kina i innych miejsc kultury. Wolontariusze od kilku lat organizują festyn rodzinny, koncerty  i piknik z okazji odpustu parafialnego 14 sierpnia. Nibylandia ma swoje miejsce na facebooku, do której zapraszamy. Opiekunem grupy jest o. proboszcz, Mariusz Słowik.