10 listopada 2019


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXXII Niedziela Zwykła – 10.XI.2019

1. Święto Niepodległości
Jutro, 11 listopada, obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Porządek Mszy św. – powszedni. Podczas wieczornej Mszy św. o g. 18.30, wystąpią dzieci z Klubu Dąbrowa z pieśniami religijnymi oraz przed i po Mszy św. zaprezentują pieśni patriotyczne. Zapraszamy.
2. Opłatek wigilijny
Od ubiegłej niedzieli, na terenie naszej parafii, są roznoszone poświęcone opłatki wigilijne, poprzez upoważnionych w imieniu parafii – łączników. Zapraszamy chętnych, którzy chcieliby pomóc w roznoszeniu opłatków. Ofiary, są przeznaczone na adaptację pomieszczeń klasztornych na szkołę podstawową. Dziękujemy za wszystkie dotychczasowe ofiary na ten cel. Do opłatka są dołączone życzenia i plan kolędy.
3. Wypominki
W listopadzie o g. 18.00, modlimy się za zmarłych, polecanych w wypominkach miesięcznych. Wypominki roczne, od grudnia i na ten miesiąc przyjmujemy w kancelarii parafialnej oraz przy wyjściu głównym z kościoła.
3. Zbiórki
W Dniu Solidarności z Kościołem Prześladowanym, dziś po Mszach świętych są zbierane ofiary dla chrześcijan prześladowanych w Sudanie, gdzie 7 milionów ludzi głoduje, a wielu nie ma dachu nad głową. Z racji III Światowego Dnia Ubogich, Łódzka Caritas zachęca nas, abyśmy dziś z kiosku wzięli do naszych domów Tytkę charytatywną, czyli torbę, którą po wypełnieniu artykułami żywnościowymi i chemicznymi, przekazać rodzinie potrzebującej, którą znamy lub przynieść za tydzień do kościoła, skąd będzie przekazana ubogim.
4. Akcja charytatywna
W następną niedzielę, bracia klerycy będą zbierać ofiary do puszek na paczki świąteczne dla dzieci z domu dziecka przy ul. Spadkowej w Łodzi i inne dzieci, otoczone opieką duszpasterską przez nasze franciszkańskie Seminarium.