27 października 2019


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXX Niedziela Zwykła – 27.X.2019

1. Różaniec i procesja eucharystyczna
W czwartek, na zakończenie nabożeństw różańcowych, o g. 17.45, wewnątrz kościoła, odbędzie się procesja eucharystyczna.
2. Uroczystość Wszystkich Świętych
W czwartek, Mszą św. wieczorną rozpoczniemy liturgiczną uroczystość Wszystkich Świętych, do której świętowania i udziału we Mszy św. jesteśmy zobowiązani. W dniu Wszystkich świętych, 1 listopada, nie będzie Mszy św. o g. 14.00. Inne Msze św. – jak w każdą niedzielę. W wigilię Wszystkich Świętych, od g. 19.15, w archikatedrze rozpocznie się czuwanie przy relikwiach świętych, tzw. Noc Świętych. Od 1 do 8 listopada, nawiedzając cmentarz i modląc się za zmarłych, możemy uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmarłych. Na cmentarzach, odbędzie się zbiórka ofiar na WSD Arch. Łódzkiej. Odwiedziny chorych, z racji I Piątku, odbędą się 8 listopada.
3. I Sobota – Wspomnienie Wszystkich Zmarłych
W sobotę – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, tzw. Dzień Zaduszny. Msze św. – w porządku dni powszednich, z dodatkową Mszą św. z kazaniem o g. 10.00, po której odbędzie się procesja żałobna w świątyni.
4. Wypominki i intencje mszalne
W kancelarii parafialnej oraz dziś po Mszach świętych w wejściu głównym kościoła, są przyjmowane wypominki jednorazowe – na drugiego listopada o g. 10.00, miesięczne, które rozpoczną się 4 listopada oraz na cały rok. Kartki są wyłożone przy wyjściu z kościoła.
5. Zmiana we wspólnocie klasztornej
Decyzją O. Prowincjała z Warszawy, br. Jacek Książek, przeniesie się do Niepokalanowa – Lasku. Br. Jacek podczas 5-letniej obecności w naszej wspólnocie opiekował się o. Janem Kołodziejskim, pomagał w pracach porządkowych i duszpasterskich w kościele. Dziękujemy za obecność i pracę oraz życzymy błogosławieństwa Bożego w Niepokalanowie. W miejsce br. Jacka przybył do nas br. Paweł Smutek, którego serdecznie witamy.
6. Inne ogłoszenia
• Prosimy chętnych do zgłoszenia się w kiosku, do roznoszenia opłatków wigilijnych w listopadzie. Opłatki będą poświęcone za tydzień, podczas Mszy św. o g. 8.00.
• Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej, dostępnej w kiosku.
• Dziś Bracia Klerycy z Łagiewnik, rozprowadzają pismo kleryckie Nasze Życie. W kilku zdaniach bieżący numer przybliży nam jeden z braci. ……….
7. Zmarli
Helena Mikołajczyk, l. 91, z Felińskiego, Halina Wcisło, l. 88, z Rydla, Paweł Kacperczyk, l. 49, z Makuszyńskiego, Wanda Rudnicka, l. 90, z Zapolskiej, Robert Trojanowski, l. 57, z Umińskiego i Jan Strugiński, l. 74, z Dąbrowskiego. Wieczny odpoczynek..