Franciszkańska Szkoła Podstawowa Montessori


W roku szkolnym 2020/21, przy naszym klasztorze zamierzamy otworzyć Franciszkańską Szkołę Podstawową Montessori, rozpoczynając od przyjmowania przez osiem lat dzieci do dwóch klas: O i I, by po tych latach była szkoła ośmioklasowa. Ze względu na to, że w naszym mieście nie ma żadnej szkoły montesoriańskiej, a jest kilka przedszkoli, wybór padł na tego rodzaju szkołę. Rodzice dzieci z tych przedszkoli chcą kontynuować nauczanie w tym duchu. Będzie to szkoła dla dzieci z całego miasta i okolic. W ten sposób unikniemy konkurencji z wieloma szkołami, także szkołą katolicką, na terenie naszej parafii. Na początku będzie to szkoła prywatna, a z czasem może być przekształcona w publiczną.
Nie tworzylibyśmy szkoły gdyby, nie wolne jeszcze niewykorzystane powierzchnie całego drugiego piętra. Bierzemy też pod uwagę jednolitość budynku, aby miał charakter szkolny i wychowawczy. Przygotowanie drugiego piętra zamierzamy podzielić na trzy etapy: w pierwszym – czyli w tym roku duszpasterskim – dla trzech klas, w drugim – za trzy lata – kolejne trzy sale i za sześć lat – ostatnie niewykończone powierzchnie. Z wynajmu parteru i I piętra, dochody zwracamy naszej Prowincji Zakonnej. Na przygotowanie szkoły nie otrzymamy pomocy. Dlatego zwracamy się dziś z prośbą do parafian i sympatyków kościoła o pomoc finansową na projekty i utworzenie katolickiej szkoły. Będzie ona prowadzona przez otwartą już klasztorną Fundację Wsparcia Rodziny i Rozwoju Edukacji „Maks”. Uważamy, że obok prowadzenia parafii, szkoła będzie pięknym dziełem naszego klasztoru. O to poparcie i pomoc prosimy.

Niech Bóg wynagrodzi wszystkim ofiarodawcom.

O. Proboszcz Mariusz Słowik i wszyscy Wasi duszpasterze – franciszkanie
Maria Motessori (1870 -1952), autorka pedagogiki, pierwsza we Włoszech kobieta lekarz, doktor psychiatrii i antropolog. Jej pedagogika jest wynikiem pracy i wieloletnich obserwacji zachowań dzieci.

“Uczyłam się dziecka. Wzięłam to, co dziecko mi przekazało i wyraziłam to” 

Dr Maria Montessori zbudowała swoją pedagogikę na gruncie filozofii chrześcijańskiej. Wychowanie w jej rozumieniu oznacza wspieranie dziecka, które pragnie samodzielnie odkrywać otaczający je świat. W początkowych fazach jest pedagogiką eksperymentalną, kierującą się dobrem dziecka i jego potrzebami. Od samego początku przyświeca jeden cel, ukształtowanie człowieka w toku indywidualnego procesu samodzielnego uczenia się poprzez działanie praktyczne, doświadczenie i eksperymenty. Dopiero później pojawiają się elementy pracy socjalnej. W jej pedagogice, dziecko jest autorem własnego rozwoju. Jest podmiotem działającym. Jak wyrażała się – „dziecko ma być budowniczym samego siebie”. Empiryczne odkrywanie otaczającego  świata, subiektywne, empatyczne odczuwanie jego istnienia pozwala dziecku kształtować nie tylko umysł i ciało ale także osobowość i światopogląd.
Maria Montessori była osobą niezwykle wierzącą. Podkreślała, że dzieci nie są własnością rodziców, a darem Bożym. Choć dzisiaj zwracamy uwagę na godność naszych pociech i traktujemy je z szacunkiem, w tamtych latach było to coś zupełnie nowego. Montessori często podkreślała fakt duchowości dzieci, mówiła o ich duszy i jej niezwykłych możliwościach. Nazywała swoich podopiecznych i dzieci w ogóle „apostołami Boga” wyjaśniając, że to właśnie maluchy potrafią przecież zdziałać największe cuda w sercach innych. Wychowanie religijne dziecka jest czymś naturalnym, gdyż każde dziecko jest otwarte na Pana Boga.

….…………………………………………………………………………………………………………………………………….Parafia Św. Maksymiliana M. Kolbego Parafia Św. Maksymiliana M. Kolbego
Skwer im. Św. M. M. Kolbego 1 Skwer im. Św. M. M. Kolbego 1
93-279 Łódź 93-279 Łódź
nr rachunku odbiorcy nr rachunku odbiorcy
02102033520000170200820035 02102033520000170200820035
Kwota PLN …………….. Kwota PLN ……………..
Słownie……………………………. Słownie……………………………………
……………………………………………… ……………………………………………………………. ……………………………………………… ……………………………………………………………..
Adres zleceniodawcy Adres zleceniodawcy
…………………………………………… ……………………………………………..
……………………………………………. ……………………………………………
…………………………………………….. …..………………………………………..
Tytułem ofiara na kościół tytułem ofiara na kościół