Ks. Waldemar Kulbat

W kręgu magicznego świata "Harrego Pottera"

W ciągu ostatnich kilku miesięcy w Polsce trwa spór o charakter sagi J.K. Rawling o "Harrym Potterze". Ten spór toczy się także w wielu innych krajach, do których dotarły książki. Czy powieści te to tylko oryginalna opowieść o walce dobra i zła, zawierająca wiele pięknych i szlachetnych myśli? A może powieści Rowling to przemyślna i ukryta promocja magii i ideologii New Age? W dyskusji, która toczy się za pomocą różnego rodzaju mediów, m.in. w prasie, w radiu, w telewizji, w internecie, padają różne odpowiedzi. Wśród tych odpowiedzi wyróżnia się ostatnio wydana książka p. dra Stanisława Krajskiego pt. "Magiczny świat "Harrego Pottera". Autor jest wykładowcą historii filozofii na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, znanym i cenionym publicystą, autorem wielu książek. Od wielu lat ogarnia swoją refleksją obszary ludzkiej myśli, zarówno tej klasycznej, głębokiej, nie budzącej kontrowersji, ale także penetruje niepokojące współczesne zjawiska stanowiące zagrożenie wiary, ponure dziedziny magii, okultyzmu, tajemnych zrzeszeń. Autor bardzo szybko reaguje na pojawiające się symptomy zagrożeń, sygnalizuje je, poddaje obiektywnej ocenie, ostrzega, służy swoim doświadczeniem i wiedzą.

Odpowiedź dra Krajskiego na pytanie o zjawisko, które stanowi saga o "Harrym Potterze" oraz manipulacje związane z jej nagłaśnianiem, jest jednoznaczna: Świat "Harrego Pottera" to świat magii. Zdaniem Autora czytelnik książek p. Rawling zostaje poddany swoistej inicjacji, odnajduje się w zupełnie nowym, innym niż otaczający go świecie. Nawiązuje kontakt z jakąś inną duchowością, a nawet może zostaje usposobiony do spotkania z inną bliżej nie określoną duchową mocą. Okazuje się, że lektura książek angielskiej autorki wprowadza do przyjęcia specyficznego sposobu myślenia oraz do wyboru określonej recepty na życie. Niewykluczone, że może np. zaowocować przystąpieniem tych, których oczarowała do satanistycznej sekty, chorobą psychiczną a nawet opętaniem. Wiele osób wypowiadających się na temat książek J.K. Rawling w sposób znamienny okazywało zupełny brak orientacji co do funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie świata magii i okultyzmu. Być może dlatego Autorowi tak bardzo zależało na pokazaniu jak realny i groźny jest dzisiaj świat magii, jak okultyzm, magia i ich ideologiczne przybudówki wkraczają w życie zwłaszcza młodego człowieka. Autor chciał pokazać, tak chrześcijanom jak i ludziom niewierzącym, że magia jest niebezpieczna i prowadzi swoich adeptów do samozniszczenia. W tym miejscu należy zauważyć, że wnioski dra Krajskiego w przeciwieństwie do autorów, którzy nie dopatrzyli się w książkach p. Rawling niezgodności z substancją chrześcijańskiej wiary, są oparte na bardzo solidnym rozeznaniu w literaturze przedmiotu, oraz gruntownie udokumentowane. Ponieważ w dyskusji bardzo często padały argumenty zrównujące powieści p. Rawling z klasycznymi baśniami znanymi wszystkim z dzieciństwa - nasz Autor zadał sobie trud przeanalizowania treści tych baśni i wykazania jak wielka jest między nimi różnica. Autor przekonująco ukazuje klimat pięknych baśni Andersena, Lewisa, Tolkiena niesłusznie porównywanych z sagą o Harrym Potterze.

Bardzo wielkim walorem książki dra Krajskiego jest ukazanie sukcesu sagi o "Harrym Potterze" na tle fenomenu "boomu ezoterycznego" i "bombardowania" magią, zapoczątkowanym w końcu XIX wieku a dochodzącym do apogeum w połowie XX wieku w postaci neopogańskiego ruchu New Age. Książka przekonująco ukazuje także oddziaływanie świata superhitów takich jak "Gwiezdne wojny" , "Mewa", "Przebudzenie", które wywarły potężne piętno na współczesnym pokoleniu, przez rozpowszechnianie klimatu duchowego pogańskiego w gruncie rzeczy New Age. Pustka duchowa wytworzona przez kryzys wiary wielu do tej pory chrześcijańskich społeczeństw Zachodu to stan, który trwa krótko - wyjaśnia dr Krajski. Ta pustka szybko się zapełnia. Zapełnia się tym szybciej im bardziej aktywnie działają "misjonarze" nowej, alternatywnej, zdradliwej duchowości. Autor przytacza opinię włoskiego badacza Carlo Climati z jego ostatnio wydanej książki:" Horoskopy, amulety, tarot i seanse spirytystyczne stały się towarzyszami podróży młodych pokoleń, ofiar prawdziwego bombardowania ezoterycznego dokonywanego za pomocą rozmaitych środków: muzyki, telewizji, gier komputerowych, komiksów, kina, dyskotek. Jest to bombardowanie, które znajduje podatny grunt w życiu wielu młodych. /.../ Zainteresowanie ezoteryzmem, proponowanym jako natychmiastowe rozwiązanie codziennych problemów, może wyrządzić olbrzymie szkody w umysłach i psychice młodzieży./.../ Największy niepokój wzbudza zwiększające się zainteresowanie młodzieży satanizmem. Powiększa się ciągle liczba młodych deklarujących swoją fascynację diabłem i czarną magią"/ "Młodzi i ezoteryzm, Magia, satanizm i okultyzm - oszustwo ognia, który nie spala", Wyd. Jedność, Kielce 2001, s.8-9/. Treści, o których pisze Carlo Climati dr Krajski odnajduje zarówno w książkach p. Rawling jak i poszczególnych wytworach współczesnej kultury: w prasie młodzieżowej, w przebojach współczesnej muzyki, w grach komputerowych itp.

Inną wielką zaletą pracy dra Krajskiego jest przedstawienie nauki Kościoła na temat magii i okultyzmu oraz ukazanie treści książki o Harrym Potterze w świetle Objawienia, tradycji i nauczania Kościoła. Gruntowne wyjaśnienia Autora rozwiewają wszelkie wątpliwości, także i te, że saga o Harrym Potterze" przynosi jedynie "białą", rzekomo nieszkodliwą magię. Przytacza i analizuje wypowiedzi słynnego włoskiego egzorcysty o. Amortha, szwajcarskiego teologa Niklasa Pflugera, filozofa i demonologa o. dra Aleksandra Posackiego S.J., które poszerzają naszą wiedzę o omawianej sprawie. Oryginalnym pomysłem metodologicznym naszego Autora jest zabieg porównania treści potterowskiej sagi z takimi wykwitami okultyzmu jak "Biblia szatana" La Veya i "Księgami Bestii" Aleistera Crowleya. Natomiast swoistym podsumowaniem jest rozdział zatytułowany " Okrucieństwo, makabra i zło w powieści Rowling". Należy się zgodzić z wyznaniem Autora poczynionym na zakończenie książki, że mogłaby być ona dwa lub trzy razy grubsza / a liczy prawie 200 stron!/, być może nie wszystko zostało w niej powiedziane, a jednak temu, kto jest otwarty na prawdę, ceni swoją wolność i wolność swoich dzieci, dąży do dobra, ten materiał wystarczy. Jeśli komuś nie wystarczy, to nawet materiał o dwa razy większej objętości i sile przekonywania też mu nic nie da - wyznaje Autor. Sprawę bowiem rozstrzyga osobista decyzja danego człowieka a ci, którzy opowiadają się za światem "Harrego Pottera" kreują go i wielbią całkiem świadomie. Dlatego książka kończy się modlitwą o uwolnienie od wszelkiej formy czarów, uroków, guseł i ukrytego zła oraz modlitwą do świętego Michała Archanioła. Autorowi należy wyrazić wdzięczność za tak solidną i potrzebną książkę. Oby otworzyła ona oczy jej jak najliczniejszym czytelnikom na świat duchowych zniewoleń i zagrożeń.

Ks. W. Kulbat


/ Stanisław Krajski, Magiczny świat "Harrego Pottera", Warszawa 2002. Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu, 02-764 Warszawa ul. Egejska 5/24 Tel. /0 -22/ 651-88-17 /